Statystyka

Niemcy. Pieszy chroniony przed wejściem na jezdnię, jednak nie na każdym przejściu

4 lutego 2020

Niemcy. Pieszy chroniony przed wejściem na jezdnię, jednak nie na każdym przejściu
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Niemcy – w statystykach najbezpieczniejszego kraju UE w 2018 r. opracowanego według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - z wynikiem - 40 osób (Wlk. Brytania – 28 – najbezpieczniejszy kraj 2018) – zajmują miejsce powyżej średniej europejskiej (czyli 49 ofiar śmiertelnych/1 mln). Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców.

Kodeks drogowy. W Niemczech problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego regulowana jest w kodeksie drogowym – Straßenverkehrs-Ordnung (StVO).

Piesi. Paragraf 26 tutejszego kodeksu drogowego traktuje o pieszych i brzmi: - Part 26. Piesi (…) (4) Pieszy ma obowiązek przekraczać jezdnię zwracając uwagę na ruch pojazdów, płynnie po najkrótszej drodze, prostopadle do kierunku ruchu pojazdów. Jeśli natężenie ruchu, prędkość pojazdów lub warunki widoczności tego wymagają, jezdnię można przekraczać tylko na skrzyżowaniach, na światłach w obrębie oznaczeń, w miejscach wyposażonych w poprzeczne instalacje dla pieszych lub na przejściach dla pieszych. Jeśli przekracza się jezdnię na skrzyżowaniach, należy zawsze wykorzystywać dostępne tam przejścia dla pieszych lub znaki drogowe. Piesi – przy przechodzeniu przez jezdnię maja znaczne przywileje.

Przejścia dla pieszych. Pieszy jest chroniony już w trakcie zbliżania się do przejścia dla pieszych z wyraźnym zamiarem przejścia. Pojazdy (z wyjątkiem szynowych) musza umożliwić przekroczenie jezdni pieszym i osobom poruszającym się wózkami inwalidzkimi, cały czas gdy widocznym jest ich zamiar skorzystania z przejścia. Tu trzeba dodać natychmiast, iż przejścia dla pieszych wolno tworzyć jedynie w obrębie obszaru zabudowanego i nie na ulicach, na których dozwolona jest prędkość powyżej 50 km/h. Czyli inaczej pierwszeństwo piesi mają przed i na przejściach w obszarach zabudowanych i najczęściej tam, gdzie prędkość wynosi 30 m/h. Na pozostałych przejściach piesi tego pierwszeństwa nie mają. Spotkamy tu dwa typy przejść dla pieszych: tradycyjna zebrę, oznaczoną znakami drogowymi, oświetloną i tu obowiązuje ochrona pieszego, przed wejściem (4-6 m). Zebry budowane są na obszarach zabudowanych i tam gdzie prędkość jest uspokojona. Drugi rodzaj przejść to tzw. bród -Fußgängerfurt. Charakteryzuje się miejscowym obniżeniem chodnika do poziomu jezdni i z reguły azylem między pasami. Nie jest oznaczone znakami pionowymi i nie obejmuje ochroną pieszego przed przejściem.

Po raz kolejny warunkiem niezbędnym zmian było uspokojenie ruchu i ostrożność, ostrożność… (jm)

W 2018 r. najbezpieczniejsze drogi były w Wielkiej Brytanii (fot. Jolanta Michasiewicz)

Źródła Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) Akcja Miasto. Piesi w Niemczech iTV Sejm - transmisje archiwalne. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Informacja na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg