drogi publiczne
W celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych
Legislacja

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych

24 września 2015

(524-32 fot. jola michasiewicz) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została...

Kolumny pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych
Legislacja 1

Kolumny pojazdów uprzywilejowanych na drogach publicznych

21 sierpnia 2015

Interpelacja nr 33671 posła Piotra Van der Cohena została skierowana do dwóch ministrów: infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych. Poruszanym zagadnieniem jest tu sprawa poruszania się po drogach publicznych kolumn pojazdów uprzywilejowanych. W imieniu MSW odpowiedział Grzegorz...

Oznakowanie kolumn pojazdów uprzywilejowanych trzeba poprawić
Legislacja 1

Oznakowanie kolumn pojazdów uprzywilejowanych trzeba poprawić

13 lipca 2015

W interpelacji nr 33671 poseł Piotr Van der Cohen zapytał ministrów transportu i spraw wewnętrznych o sprawy poruszania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych po drogach publicznych. Uzasadniał: Obecnie zgodnie z odnośnymi przepisami ruchu drogowego, ma miejsce powszechna praktyka...

Jeszcze bezpieczniej z 2+1
Legislacja

Jeszcze bezpieczniej z 2+1

11 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, m.in. ułatwiające stosowanie przekroju 2+1 na drogach, wprowadzają przepisy zawarte w rozporządzeniach opracowanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju....

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu
Legislacja

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu

28 sierpnia 2014

(501-29) Na swoim 72. posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy...

Nowy europejski elektroniczny system poboru opłat
Legislacja

Nowy europejski elektroniczny system poboru opłat

5 sierpnia 2014

(500-8 fot. jola michasiewicz) Z końcem lipca do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Potrzeba nowelizacji wynikła z konieczności...

Trzy ustawy drogowe uchwalone. Auta służbowe bez opłat autostradowych
Legislacja

Trzy ustawy drogowe uchwalone. Auta służbowe bez opłat autostradowych

25 lipca 2014

W porządku obrad plenarnego posiedzenia Sejmu RP przewidziano sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597). W kolejnym punkcie odbyło się...

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą
Legislacja

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą

8 lipca 2014

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184). Projekt ma na celu zmianę przepisów dotyczących...

Nowele rozporządzeń ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg
Legislacja

Nowele rozporządzeń ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg

27 czerwca 2014

Opublikowany został pakiet rozporządzeń dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, drogi publiczne oraz drogowe obiekty inżynierskie. A tu: - zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów...

Pas separujący na drodze i inne zmiany
Legislacja

Pas separujący na drodze i inne zmiany

16 czerwca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wśród zmian dodano m.in. punkt dotyczący pasa separującego – rozumie się przez to...

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.
Legislacja

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.

1 czerwca 2014

W dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmianie podlegają dwie ustawy: Kodeks wykroczeń oraz ustawa o drogach publicznych. I tak w pierwszej z nich ustawodawca określił, iż przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę...

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej
Legislacja

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej

21 maja 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Akt wchodzi w życie po upływie 30 dni. W Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych. I właśnie możliwość udostępnienia ich rowerzystom...

Będą zmiany tzw. opłat elektronicznych
Legislacja

Będą zmiany tzw. opłat elektronicznych

4 marca 2014

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt przewiduje zmianę obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca...

R. Tomaszewski: Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
Ekspert wyjaśnia

R. Tomaszewski: Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe (wjazd i zjazd)

8 września 2013

(Fot.: PD@N 472-83jm) Na wstępie spróbujmy określić co to właściwie jest skrzyżowanie dwupoziomowe. Sięgając do ustawy o drogach publicznych możemy przeczytać, że skrzyżowanie wielopoziomowe to: “krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych...

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych
Legislacja

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych

28 sierpnia 2013

Na 47 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w punkcie 15. porządku dziennego rozpatrzono sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustawy o drogach publicznych, 2) zmianie ustawy o drogach publicznych, 3)...

Na co przeznaczą pieniądze z fotoradarów
Legislacja 1

Na co przeznaczą pieniądze z fotoradarów

25 marca 2013

(Fot.: PD@N 459-15) Inspektorzy transportu drogowego dostaną prawo kierowania do sądów wniosków o ukaranie właścicieli aut, którzy nie wskażą kierowcy. Posłowie PO chcą zmian ustawy o drogach publicznych i kilku innych ustaw. Projekt właśnie wpłynął do Sejmu....

Dla poprawy nadzoru inwestycji drogowych - działania organizacyjne
Legislacja

Dla poprawy nadzoru inwestycji drogowych - działania organizacyjne

28 stycznia 2013

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzielił odpowiedzi na postawione w interpelacji nr 12301 posła Johna Abrahama Godzona w sprawie inwestycji drogowych pytania. Przypomnijmy - Godson zapytał czy minister planuje regulacje prawne...

W sprawie szkoleń audytorów brd
Legislacja

W sprawie szkoleń audytorów brd

28 września 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozporządzenie określa: sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia...

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych
Legislacja

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych

27 września 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk w swojej interpelacji (7900) postawiła pytania ministrowi środowiska, a donoszące się do spraw dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do dróg publicznych. Odpowiedzi w imieniu resortu udzieliła Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w...

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

18 sierpnia 2012

Kancelaria Prezydenta RP: Informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa wdraża do polskiego systemu prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów...