drogi publiczne
Pas separujący na drodze i inne zmiany
Legislacja

Pas separujący na drodze i inne zmiany

16 czerwca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wśród zmian dodano m.in. punkt dotyczący pasa separującego – rozumie się przez to...

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.
Legislacja

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.

1 czerwca 2014

W dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmianie podlegają dwie ustawy: Kodeks wykroczeń oraz ustawa o drogach publicznych. I tak w pierwszej z nich ustawodawca określił, iż przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę...

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej
Legislacja

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej

21 maja 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Akt wchodzi w życie po upływie 30 dni. W Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych. I właśnie możliwość udostępnienia ich rowerzystom...

Będą zmiany tzw. opłat elektronicznych
Legislacja

Będą zmiany tzw. opłat elektronicznych

4 marca 2014

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt przewiduje zmianę obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca...

R. Tomaszewski: Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
Ekspert wyjaśnia

R. Tomaszewski: Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe (wjazd i zjazd)

8 września 2013

(Fot.: PD@N 472-83jm) Na wstępie spróbujmy określić co to właściwie jest skrzyżowanie dwupoziomowe. Sięgając do ustawy o drogach publicznych możemy przeczytać, że skrzyżowanie wielopoziomowe to: “krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych...

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych
Legislacja

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych

28 sierpnia 2013

Na 47 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w punkcie 15. porządku dziennego rozpatrzono sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustawy o drogach publicznych, 2) zmianie ustawy o drogach publicznych, 3)...

Na co przeznaczą pieniądze z fotoradarów
Legislacja 1

Na co przeznaczą pieniądze z fotoradarów

25 marca 2013

(Fot.: PD@N 459-15) Inspektorzy transportu drogowego dostaną prawo kierowania do sądów wniosków o ukaranie właścicieli aut, którzy nie wskażą kierowcy. Posłowie PO chcą zmian ustawy o drogach publicznych i kilku innych ustaw. Projekt właśnie wpłynął do Sejmu....

Dla poprawy nadzoru inwestycji drogowych - działania organizacyjne
Legislacja

Dla poprawy nadzoru inwestycji drogowych - działania organizacyjne

28 stycznia 2013

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzielił odpowiedzi na postawione w interpelacji nr 12301 posła Johna Abrahama Godzona w sprawie inwestycji drogowych pytania. Przypomnijmy - Godson zapytał czy minister planuje regulacje prawne...

W sprawie szkoleń audytorów brd
Legislacja

W sprawie szkoleń audytorów brd

28 września 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozporządzenie określa: sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia...

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych
Legislacja

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych

27 września 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk w swojej interpelacji (7900) postawiła pytania ministrowi środowiska, a donoszące się do spraw dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do dróg publicznych. Odpowiedzi w imieniu resortu udzieliła Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w...

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

18 sierpnia 2012

Kancelaria Prezydenta RP: Informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa wdraża do polskiego systemu prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów...

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy
Legislacja

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy

30 lipca 2012

Poseł Mariusz Błaszczak w połowie lipca br. zgłosił interpelację nr 6241 w sprawie kosztów i warunków utrzymania oświetlenia dróg publicznych przez gminy. Poniżej odpowiedź adresata - ministra gospodarki, w którego imieniu wystąpił Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu. ...

Ustawa o drogach publicznych i linie elektroenergetyczne
Legislacja

Ustawa o drogach publicznych i linie elektroenergetyczne

15 czerwca 2012

Z dniem 25 czerwca 2012 r. do marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz grupa posłów wniosła projekt ustawy - o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela wnosi zmianę w ustawie z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych. Tu...

Ramy wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych
Legislacja

Ramy wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych

13 czerwca 2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Zaproponowano rozwiązania, które wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram...

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych

31 maja 2012

Dziś (31 maja br.) wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wdrażają dyrektywę unijną w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Mają one na celu ustanowienie oraz wdrożenie procedur w zakresie...

Bardzo szczególne zasady realizacji inwestycji drogowych
Legislacja

Bardzo szczególne zasady realizacji inwestycji drogowych

18 maja 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (2012.549). Ustawodawca wprowadził zmiany brzmienia artykułu dotyczącego stosowania przepisów niezbędnych do oddania...

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania dróg podpisana
Legislacja

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania dróg podpisana

15 maja 2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Informacja w sprawie ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach...

Ministerstwo w sprawie dróg wewnętrznych i dostępu do drogi publicznej
Legislacja

Ministerstwo w sprawie dróg wewnętrznych i dostępu do drogi publicznej

7 maja 2012

Jak informowaliśmy kilka tygodni wcześniej poseł Jarosław Górczyński zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 3406) w sprawie dopracowania przepisów dotyczących dróg wewnętrznych. Pytania dotyczyły terminu dopracowania w stosownych ustawach...

Na posiedzeniu Senatu RP
Legislacja

Na posiedzeniu Senatu RP

26 kwietnia 2012

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyło się 10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. W zrealizowanym porządku obrad przewidziano debatę nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o transporcie...

Pytanie o szerokość dróg publicznych lub wewnętrznych
Legislacja

Pytanie o szerokość dróg publicznych lub wewnętrznych

15 kwietnia 2012

Poseł Jarosław Górczyński prosi ministra transportu o doprecyzowanie aktów prawnych i wyraźne określanie, czy i jakim parametrom, głównie co do szerokości mają odpowiadać drogi publiczne lub drogi wewnętrzne, które mają gwarantować obsługę komunikacyjną (dostęp do drogi...