ustawa o kierujących pojazdami
Skuterem z prawem jazdy
Legislacja 1

Skuterem z prawem jazdy

27 października 2008

Kierowcom skuterów potrzebny będzie egzamin, bowiem będą musieli legitymować się prawem jazdy. Dziś w Polsce wystarczy mieć ukończonych osiemnaście lat, by po publicznej drodze jeździć skuterem. Jeśli maszyna ma pojemność silnika mniejszą od 50 centymetrów sześciennych, kierowca...

Rozmawiajmy o ustawie
Ogłoszenia

Rozmawiajmy o ustawie

26 października 2008

(271-23) Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2008 r. w siedzibie stowarzyszenia 01-151 Warszawa ul. Nowolipki 15 (OSK “BEMOT”) odbędzie się zebranie członków oraz sympatyków, na...

Czy będzie prawo jazdy na skutery
Legislacja 1

Czy będzie prawo jazdy na skutery

25 września 2008

Aby prowadzić skuter, potrzebny będzie egzamin. Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę wypadków – donosi “Gazeta Wrocławska”. Dziś w Polsce wystarczy mieć ukończonych osiemnaście lat, by po publicznej drodze jeździć skuterem. Jeśli maszyna ma pojemność silnika...

Nie będzie obowiązkowych kursów bezpiecznej jazdy?
News tygodnia 3

Nie będzie obowiązkowych kursów bezpiecznej jazdy?

14 września 2008

Dziennik “Polska” informuje: Choć od nowego roku zmienią się zasady szkolenia kierowców, na naszych drogach wcale nie będzie bezpieczniej. Szansę na to zaprzepaściło Ministerstwo Infrastruktury – komentuje gazeta. I dalej czytamy: Resort, który skończył właśnie pracę...

O kierujących pojazdami mniej restrykcyjna
Legislacja

O kierujących pojazdami mniej restrykcyjna

12 września 2008

Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z części zmian w projekcie ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi głównie o kwestie związane z okresami, na które od przyszłego roku prawa jazdy mają być wydawane. Przede wszystkim - nie będzie planowanego obowiązku przechodzenia co 15 lat...

Może od stycznia
Legislacja

Może od stycznia

11 września 2008

Do końca września Rada Ministrów ma przyjąć ostateczną wersję projektu nowej ustawy o kierujących pojazdami, który właśnie przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Później projekt trafi pod obrady Sejmu. Bazujący na jednej z dyrektyw unijnych dokument ma szansę wejść w życie w...

Ustawa o kierujących pojazdami po konsultacjach
Legislacja 3

Ustawa o kierujących pojazdami po konsultacjach

11 września 2008

Jeszcze we wrześniu rząd ma przyjąć ustawę o kierujących pojazdami. "Polska" dotarła do ostatecznej wersji projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Jakie są najważniejsze zmiany w porównaniu do obecnego stanu? Oto one: - prawa jazdy wydawane będą na 15 lat, a nie...

Skuterem obowiązkowo z prawem jazdy
Legislacja 1

Skuterem obowiązkowo z prawem jazdy

9 września 2008

Już niedługo mają się zmienić przepisy dotyczące m.in. prowadzenia skuterów. Jeszcze najprawdopodobniej we wrześniu do Sejmu trafi projekt, który zakłada wymóg posiadania prawa jazdy przez właścicieli tych pojazdów. Ten zapis ma zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko kierowców takich...

Kolejny projekt o kierujących pojazdami konsultowany
Legislacja

Kolejny projekt o kierujących pojazdami konsultowany

11 sierpnia 2008

Komunikat dla subskrybentów e-PrawaDrogowego Przygotowaliśmy kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych e-PrawoDrogowe. W niej m.in.: Nowe akty rzeczywiste: - ustawa zmieniająca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; - rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym; -...

Komentarze do zmian w ustawie
Przegląd prasy

Komentarze do zmian w ustawie

7 sierpnia 2008

Proponowane zmiany w kodeksie drogowym wywołują emocje. Co sądzą o nich kierowcy?Tomasz Bednarek, szef płockiej drogówki: - Pochwalam. Uważam, że badania psychologiczne nie pozwolą na zdobycie prawa jazdy osobom o skłonnościach do agresji i podejmowania ryzyka. Podoba mi się pomysł, by...

„Gazeta Wyborcza”: Prawo jazdy - szykują się zmiany
Przegląd prasy

„Gazeta Wyborcza”: Prawo jazdy - szykują się zmiany

6 sierpnia 2008

Koniec z dożywotnimi prawami jazdy, dwuletni okres próbny dla nowych kierowców i nowe kategorie motocyklowe - to najważniejsze zmiany w projekcie nowej ustawy o kierujących pojazdami – czytamy w “Gazecie Wyborczej”. Tego lata szkoły jazdy przeżywają oblężenie....

09. Nowy egzamin na prawo jazdy
Legislacja 1

09. Nowy egzamin na prawo jazdy

4 sierpnia 2008

Sposób przeprowadzania szkolenia zależy w dużym stopniu od zadań, które są wykonywane na egzaminie państwowym ze względu na fakt, że kandydat na kierowcę oczekuje od ośrodka szkolenia przede wszystkim przygotowania do egzaminu, a umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu...

01. Nowa wersja projektu ustawy o kierujących pojazdami
Legislacja

01. Nowa wersja projektu ustawy o kierujących pojazdami

4 sierpnia 2008

Opublikowano kolejny projekt ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ma wkrótce ma trafić pod obrady rządu. Treść sformułowano w 19 rozdziałach: Rozdział 1 – Przepisy ogólne Rozdział 2 – Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Rozdział 3...

08. Nadzór nad ośrodkami szkolenia
Legislacja 1

08. Nadzór nad ośrodkami szkolenia

4 sierpnia 2008

Dotychczasowy nadzór wykonywany przez starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców można ocenić jako niezadowalający. Aby przeciwdziałać temu stanowi rzeczy, w projekcie ustawy precyzyjnie określono: § obowiązki starosty w zakresie...

07. Obowiązek informowania o kursantach
Legislacja 4

07. Obowiązek informowania o kursantach

4 sierpnia 2008

Ustawodawca planuje nałożenie na ośrodek szkolenia kierowców obowiązku składania informacji o osobach uczestniczących w kursie oraz czasie i miejscu przeprowadzania poszczególnych zajęć wskazanych w szczegółowym programie. Oprócz ułatwienia kontroli (możliwość weryfikacji, czy...

06. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego kończy kurs
Legislacja 2

06. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego kończy kurs

4 sierpnia 2008

Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego ma być jednym z warunków wystawienia przez ośrodek szkolenia kierowców zaświadczenia o ukończeniu kursu Z kolei jego negatywny wynik będzie uprawniał ośrodek do określenia dodatkowych obowiązkowych zajęć dla kandydata na kierowcę w zależności...

05. Starosta wyda poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań
Legislacja 2

05. Starosta wyda poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań

4 sierpnia 2008

Zmiany dotyczące ośrodków proponowane w projekcie są związane z jakością szkolenia. Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości uzyskania przez ośrodek szkolenia kierowców wydawanego przez starostę poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań Poświadczenie nie będzie...

04. Ośrodek tylko na terenie jednego powiatu
Legislacja 4

04. Ośrodek tylko na terenie jednego powiatu

4 sierpnia 2008

Bardzo ważną zmianą dotyczącą wymagań w stosunku do prowadzonych przez przedsiębiorców ośrodków szkolenia kierowców (jednostek organizacyjnych przedsiębiorcy, w których prowadzone są kursy) jest wymaganie, aby cała infrastruktura techniczna ośrodka szkolenia kierowców, wymagana do...

03. Zmiany w ośrodkach szkolenia
Legislacja 1

03. Zmiany w ośrodkach szkolenia

4 sierpnia 2008

Sposobem na poprawienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców w tradycyjnej formie jest proponowane w projekcie: § zmiana wymagań w stosunku do ośrodków szkolenia kierowców, § ...

02. Instruktorzy w ustawie o kierujących
Legislacja 3

02. Instruktorzy w ustawie o kierujących

4 sierpnia 2008

Sposobem na poprawienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców w tradycyjnej formie jest proponowane w projekcie podniesienie kwalifikacji wymaganych od instruktorów. Zmianę wymagań w stosunku do instruktorów pokazuje tabela nr 1. Tabela nr 1 WYMAGANIA...