0023/04/2004 1 lutego 2004 1 lutego 2004

Szanowni Panstwo, Chcac ulatwic dostep do informacji w zakresie dynamicznie zmieniajacego sie, szeroko rozumianego, PRAWA DROGOWEGO oddajemy do uzytku tygodniowy serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS. Znajdziecie tu informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, uchwal, rozporzadzen, informacji, obwieszczen itd. Itp. Bedziemy wspólnie sledzili prace Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, ministerstw, urzedów. Zrelacjonujemy najwazniejsze watki dyskusji w mediach. Podamy krótkie omówienia, a obok pelne teksty lub fragmenty, czesto teksty jednolite. Calosc opatrzymy systemem przypisów i odsylaczy zródlowych, Po pewnym czasie na tej podstawie powstanie oryginalne archiwum informacyjno-zródlowe obejmujace tematyke ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Zapraszamy do wspólnego redagowania serwisu.

Przegląd prasy

Załączniki do Dzienników Ustaw
7 lutego 2004 | 0

HOMOLOGACJA POJAZDÓW. Ukazał się załącznik do Dz. U. nr 5:

poz. 29 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, poz. 30 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep,poz. 31 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych,
Załącznik do Dz. U. nr 5 opublikowano w formacie A-4, stron 829, cena - 235,00 pln.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Załącznik opublikowano w formacie A-4, stron 443, cena - 97,00 pln.

Teksty dostępne w zbiorze jednolitych aktów prawnych: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy. Z uwagi na objętość wyłącznie wersja elektroniczna Wyd. Grupa IMAGE.

Dla Abonentów tekstów na płytach CD - BEZPŁATNIE, Dla Abonentów w "wersji papierowej" płyta w cenie promocyjnej - 30,00 pln. (wyłącznie po złożeniu zamówienia), inni - cena - 50,00 pln (+ vat).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców
3 lutego 2004 | 0

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji opublikowała na swoich stronach internetowych przesłany z Ministerstwa Infrastruktury projekt ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany mają na celu poprawę warunków pracy kierowców ( m.in.: możliwość przedłużenia tygodniowej normy czasu pracy do 60 godzin, pod warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin, wydłużenie do 6 godzin przerwy stosowanej w ramach systemu przerywanego czasu pracy dot. kierowców wykonujących przewozy regularne) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komentuj
STOP fałszywym przewoźnikom
1 lutego 2004 | 0

Akcję pod tym hasłem kontynuuje "Gazeta Prawna" wraz z przedstawicielami środowiska z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, policji oraz reprezentantów stowarzyszeń przewoźników. "Policja, detektywi, przedstawiciele firm TSL, firmy ubezpieczeniowe wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, by w ten sposób uniknąć popełniania tych samych błędów, opracowywany jest opis działań przestępczych". Redakcja oczekuje na zgłoszenia wszystkich chętnych pod adresem e-mail: kierunki@infor.pl

Komentuj
Rozporządzenie w sprawie tachografów
31 stycznia 2004 | 0

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań. Do objętych aktem przyrządów wliczone są także tachografy samochodowe. Określono wymagania wobec przedsiębiorców zajmujących się instalowaniem i naprawianiem urządzeń. Rozporządzenie opublikowano 27 stycznia br.

Komentuj
Jak walczyć z solą i śniegiem na drogach
31 stycznia 2004 | 0

"Gazeta Wyborcza" donosi o odkryciu badaczy: inż. mechanik Janusz Amanowicz i dr chemii Włodzimierz Kopycki, którzy zaproponowali skuteczny sposób walki ze śniegiem i solą zalegających na drogach. Opracowano mieszaninę związków chemicznych (chlorek wapnia - CaCl2 - wzbogacony o substancje hamujące korozję oraz utrzymujące właściwą kwasowość), którą wysypuje się w mniejszych ilościach niż sól, a która nie niszczy dróg, jest przyjazna dla środowiska naturalnego, nie wywołuje korozji, nadto działa nawet przy dużym mrozie.

Komentuj
Tylko do wypadku z ofiarami w ludziach przyjedzie Policja
30 stycznia 2004 | 0

Sejm jednogłośnie przegłosował zmiany w art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Komisja Finansów Publicznych opracowała projekt uwzględniający postulaty propozycji posłów PO i PiS. Osoba - wg nowych przepisów - biorąca udział w wypadku będzie obowiązana do niezwłocznego powiadomienia policji o zdarzeniu, jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. Zmiany wejdą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Komentuj
Prawo jazdy po nowemu
30 stycznia 2004 | 0

W wielu publikacjach, a także audycjach radiowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o nowych zasadach szkolenia kandydatów na kierowców. Zmiany budzące szczególne zainteresowanie w kat. B:

do 31 marca 2004od 1 kwietnia 2004
20 godzin zajęć praktycznych30 godzin zajęć praktycznych
10 godzin zajęć teoretycznych30 godzin zajęć teoretycznych
-egzamin wewnętrzny w ośrodku

Większość komentarzy dziennikarze poświęcają nowej cenie kursów prawa jazdy, niewiele miejsca zajmuje zagadnienie właściwych efektów poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców - czyli poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komentuj
Za prędkość kara dla właścicieli
30 stycznia 2004 | 0

Komenda Główna Policji analizuje zmianę w przepisach prawa, według której za nadmierną prędkość byliby karani właściciele pojazdów, nie kierowcy (jak dotychczas - red.). Przekroczenie prędkości to przyczyna jednej trzeciej wypadków i kolizji na drogach. Kolejna sprawa to egzekucja przepisów, często bezskuteczna. W wielkich miastach powstała nawet moda na uliczne wyścigi. Możliwość zmiany Policja upatruje w powszechnym systemie fotoradarów. Pomysł podpatrzono w Europie. W Holandii np. w dwa tygodnie po wprowadzeniu systemu kontroli fotoradarowej odsetek kierowców przekraczających prędkość spadł z 70 do 15 proc. "

Komentuj
Sieć fotoradarów oplecie stolicę
30 stycznia 2004 | 0

Policja rozpoczęła szkolenie strażników miejskich (otrzymali prawo karania mandatami, ale po przesłaniu wraz z nim zdjęcia pojazdu) w obsłudze fotoradarów. W najbliższych miesiącach władze miasta zakupią 20 fotoradarów, w przyszłości miasto mają opleść trzy pierścienie kontroli fotoradarowej.

Komentuj
Czy znieść 50 km/godz.?
30 stycznia 2004 | 0

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" w urzędzie miasta powstał pomysł zniesienia ograniczeń szybkości do 50 km/h. "Pomysł nie podoba się też Policji. - Obowiązujące przepisy w pierwszych dwóch latach doprowadziły do znacznego spadku liczby wypadków - mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego stołecznej policji Jacek Zalewski."

Komentuj
Licencje transportowe sprawą pilną
29 stycznia 2004 | 0

Krajowi przewoźnicy zajmujący się przewozami (dziś prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), którzy do 31.12.2003 r. (pierwszy instrukcyjny termin) nie złożyli wniosków na wyrobienie licencji powinni się spieszyć - przypomina "Rzeczpospolita" - "trzeba się spieszyć, bo dla wielu spóźnialskich może to oznaczać przerwę w prowadzeniu działalności." Dokument będzie potrzebny od 1 maja br. W stosunku do wniosków złożonych po w/w terminie starosta nie jest związany 3-miesięcznym terminem wydania licencji.

Komentuj
Sejm pozwany w związku ze zniżkami za przejazdy komunikacją miejską
29 stycznia 2004 | 0

Precedensowe postanowienie sądu, w procesie miasta Warszawy przeciwko państwu, sąd postanowił wskazać jako pozwanego Sejm. Miasto domaga się zwrócenia strat, które ponosi na skutek utrzymywania 50-proc. zniżek dla studentów i kombatantów za przejazdy miejską komunikacją. "Miasto sprecyzowało podstawę prawną pozwu, wskazując przede wszystkim tzw. zaniedbanie legislacyjne, polegające na nieuchwaleniu przepisów, na podstawie których można by miastu refundować wydatki na ulgi. Sąd, który ma obowiązek wskazania organu państwa właściwego po stronie pozwanej, postanawia wezwać jako pozwanego Sejm, który reprezentować ma w procesie jego marszałek - oświadczyła sędzia Ewa Klimowicz-Przygódzka".

Komentuj
Nowelizacja prawa o miarach (tachografach)
29 stycznia 2004 | 0

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o miarach. W świetle zmian obok montażu i naprawy tachografów samochodowych, firmy prywatne będą mogły zajmować się także okresową ich kontrolą.

Komentuj
Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych
27 stycznia 2004 | 0

W 2003 r. warszawski sąd okręgowy zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy przepis prawa o ruchu drogowym, na podstawie którego wprowadzono płatne parkowanie, jest zgodny z Konstytucją? Sąd uważa, że znak informujący o strefie (D-44-parkowanie w strefie niestrzeżonego parkowania) nie jest ani znakiem zakazu, ani nakazu. A tylko ich lekceważenie traktowane jest jako wykroczenie i grozi wypisaniem mandatu. Chodzi o to, że znaczenie znaków drogowych określone zostało w rozporządzeniu ministra transportu, a nie w ustawie o ruchu drogowym. TK orzekł, iż oznakowanie stref płatnego parkowania jest prawidłowe, a brak opłaty za postój w takiej strefie jest naruszeniem prawa. Wyrok jest ostateczny.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 7 ust. 2: "Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania."

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury podczas obrad sądu: znaki nie mają tylko jednej funkcji, mogą nakazywać, zakazywać, informować, i ostrzegać. Polska ratyfikowała konwencję genewską, która ograniczyła liczbę znaków do minimum. Skoro znak informuje o strefie płatnego postoju, to parkowanie w niej bez opłaty jest zabronione, obowiązek płacenia wynika z innych przepisów.

Rozstrzygnięcie TK: wystarczy znak "P", by trzeba było płacić za zatrzymanie się w wyznaczonych w nim strefach. O tym, czy dodatkowo grozi ci grzywna, zadecyduje sędzia grodzki zgodnie z artykułu 92 kodeksu wykroczeń, tzn. przepisu, który mówi, że kto nie stosuje się do znaku drogowego podlega karze.

Tekst jednolity Ustawy dostępny w Prawie drogowym. Część 1 oraz "Podręcznym kodeksie drogowym" Wydawnictwa Grupa IMAGE.

Tekst Wyroku dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 104

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Rada Ministrów o drogach
27 stycznia 2004 | 0

Rada Ministrów omówiła raport z realizacji "Programu budowy dróg krajowych i autostrad". Minister infrastruktury poinformował, że konferencja prasowa dotycząca tego tematu odbędzie się w 2 lutego br. (poniedziałek) w siedzibie resortu.

Komentuj
Jakość paliw bez kontroli
27 stycznia 2004 | 0

Jak informuje PIH od początku roku nie jest kontrolowana jakość paliw na stacjach benzynowych, zabrakło dwóch podstawowych rozporządzeń w tym przede wszystkim dotyczących metod badania próbek. Bez wskazania właściwych metod badania laboratoria nie zaczną badań.

Komentuj
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
27 stycznia 2004 | 0

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r. - wyniosło 2481,92 zł.

Komentuj
Transport drogowy: część 2
26 stycznia 2004 | 0

W redakcji "Rzeczpospolitej" miała miejsce druga część dyżuru Macieja Wrońskiego, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, i Andrzeja Lenkiewicza, dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:

PytanieOdpowiedź
Prowadzę firmę transportową, zostałem prawomocnie skazany za kradzież (wyrok w zawieszeniu). Czy mogę nadal prowadzić działalność?Nie: art. 15.1. ustawy o transporcie drogowym orzeczenie prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa przeciwko mieniu jest warunkiem obligatoryjnym do cofnięcia licencji.
Składając wniosek, muszę wykazać się dobrą reputacją. Co to oznacza?Należy: okazać zaświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw wskazanych w ustawie o transporcie. Nie może być orzeczona kara dodatkowa zakazująca wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu.
Gdzie mogę się dowiedzieć, ile będzie mnie kosztować rozpoczęcie działalności transportowej?Opłaty związane z udzieleniem licencji określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień...
Prowadzę małe przedsiębiorstwo transportowe, zajmujemy się krajowym transportem rzeczy. Czy badanie lekarskie i psychologiczne obowiązuje też moich kierowców zatrudnionych od kilku lat?Wszystkich, którzy jeżdżą samochodami przewożącymi rzeczy powyżej 3,5 tony, należy wykonać badanie lekarskie i psychologiczne. W przypadku wykonujących przewozy na potrzeby własne mają czas na zrobienie badań lekarskich i psychologicznych do końca tego roku.
Czy jeżeli kierowca posiada ważne świadectwo kwalifikacji, pracodawca musi go teraz kierować na badania i wystawiać zaświadczenie o zatrudnieniu?Do końca ważności świadectwa kwalifikacji nie trzeba wystawiać takiego zaświadczenia. Należy w firmie dokumentację.
W każdej teczce umieścić kserokopię świadectwa. Oni sami muszą nadal jeździć z oryginałem.
Zatrudniam kilkunastu kierowców większość ma świadectwa kwalifikacji, czy data ważności badań lekarskich jest taka sama jak psychologicznych?Tak jest od 1 stycznia br. ze względu na zmianę przepisów. Kiedy będzie się zbliżał koniec daty ważności świadectwa kwalifikacji, trzeba będzie wysłać kierowców zarówno na badania lekarskie, jak i psychologiczne.
Czy jeśli jeszcze w lutym dostanę licencję wspólnotową, będę mógł już jeździć do Francji bez zezwolenia?To, że dostanie pan licencję, nie zwalnia z obowiązku posiadania zezwoleń zagranicznych przed 1 maja przyszłego roku. Zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie przewozów do Niemiec pojazdami spełniającymi normę EURO 3+S oraz w tranzycie przez Niemcy wszelkimi innymi pojazdami. Przewoźnicy posiadający licencję unijną mogą jej używać w zastępstwie zezwolenia niemieckiego. Do pozostałych państw UE zezwolenia obowiązują do 1 maja, tak jak w roku 2003.
Noszę się z zamiarem rozszerzenia krajowej firmy transportowej na międzynarodową. Czy przy udzielaniu licencji nadal są ograniczenia?Nie. Od miesiąca, tj. od 27 grudnia, nie ma ograniczeń dotyczących wydawania licencji na międzynarodowy transport drogowy. Każdy, kto spełnia wymagania jakościowe, dostanie licencję wszystkie kraje świata
Czy na nowych blankietach licencji unijnych będzie określony tonaż? Mam licencję dla pojazdu do 12 ton masy całkowitej, chcę dokupić ciągnik siodłowyNa nowych blankietach licencji unijnych nie ma określenia dmc pojazdu. Będzie mógł pan jeździć do Niemiec każdym pojazdem, który zostanie zgłoszony do organu licencyjnego i będzie spełniał warunki techniczne.
Czy po 1 maja 2004 r. polskich przewoźników nadal będą obowiązywały kontyngenty zezwoleń zagranicznych?Z chwilą rozszerzenia UE dotychczasowe kontyngenty zezwoleń zagranicznych, z których korzystają obecnie polscy przedsiębiorcy, będą obowiązywały wyłącznie w odniesieniu do krajów niebędących członkami Unii.
Prowadzę krajowy transport rzeczy. Czy po 1 maja muszę na tę działalność mieć licencję? Nie chcę rozszerzać działalności na zagranicę.Tak, od 1 maja potrzebna będzie licencja. Sprawa jest pilna, bo instrukcyjny termin składania wniosków minął 31 grudnia. Należy się więc spieszyć

Komentuj
Ceny licencji dla przewoźników
26 stycznia 2004 | 0

Wg projektu MI nowe stawki za licencje zostaną ujednolicone dla każdego pojazdu samochodowego (bez różnicowania ich rodzaju): za licencję na wykonywanie krajowego transportu pojazdem innym niż taksówka trzeba zapłacić od 700 do 900 zł. W krajowym transporcie rzeczy z kolei licencje mają kosztować od 800 do 1 tys. zł. Za udzielenie międzynarodowej licencji na transport osób przewidziano opłaty od 8 tys. zł do 12 tys. zł, a rzeczy od 9 tys. zł do 13 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca we wniosku o udzielenie licencji zgłosi więcej pojazdów, zapłaci opłatę powiększoną o 10 proc. za każdy pojazd. Wydanie wypisu dla każdego auta kosztować ma 1 proc. opłaty za licencję. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji trzeba będzie zapłacić 11 proc. opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Komentuj
Poznańskie budowanie dróg z mandatów
26 stycznia 2004 | 0

Straż Miejska jest uprawniona do karania mandatami kierowców przekraczających określoną prędkość. Pozyskane w ten sposób kwoty zasilą budżety miejskie (w przeciwieństwie do mandatów nakładanych przez Policję, z których wpływy zasilają budżet państwa). Poznań postanowił przeznaczyć te wpływy na inwestycje drogowe. Jedynym problemem pozostaje kwestia zakupu fotoradarów. Jest prawdopodobne, że z pomocą (w zakupie fotoradarów - przypis. red.) pospieszą PZU, "Warta", być może i inne firmy ubezpieczeniowe, zainteresowane zmniejszeniem liczby wypadków drogowych."

Komentuj
VAT do komisji
26 stycznia 2004 | 0

O skierowaniu ustawy z powrotem do drugiego czytania poinformował marszałek Sejmu Marek Borowski . Ustawa trafi raz jeszcze do sejmowej komisji finansów, a 17 lutego odbędzie się tzw. drugie czytanie na posiedzeniu całego Sejmu. Pierwsza była w zeszłym tygodniu. "Posłowie zgłosili do ustawy aż 204 poprawki, wiele z nich wzajemnie się wyklucza".

Komentuj