e-PrawoDrogowe
Aktualizacja ePD - uchwalone zmiany w kodeksie drogowym i ustawie o kierujących i inne
Legislacja

Aktualizacja ePD - uchwalone zmiany w kodeksie drogowym i ustawie o kierujących i inne

16 sierpnia 2015

Okres wakacyjny wcale nie wpłynął na ilość ogłaszanych zmian w przepisach prawa. W aktualizacji zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE uwzględnione zostały ostateczne wersje tekstów nowel zarówno ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. I tak abonenci mają w obu...

ePD zbiór aktualizowanych aktów prawnych coraz obszerniejszy
Ogłoszenia

ePD zbiór aktualizowanych aktów prawnych coraz obszerniejszy

27 lipca 2015

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach...

Aktualizacja ePD wg stanu na 19.7.2015 r.
Legislacja

Aktualizacja ePD wg stanu na 19.7.2015 r.

19 lipca 2015

Do pobrania dostępna jest aktualizacja zbioru aktów prawnych wg stanu prawnego na dzień 19 lipca 2015 r. Tu znajdziemy projekty dotyczące zmian w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz obszerny tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która to zmienia m.in. właśnie kodeks drogowy....

Aktualizacja ePD wg stanu prawnego na 1.7.2015
Legislacja

Aktualizacja ePD wg stanu prawnego na 1.7.2015

1 lipca 2015

Z dniem 1 lipca w życie weszły przepisy dotyczące kodeksu karnego. Czy to rewolucyjna zmiana? Nie - odpowiadają prawnicy. zmiany spowodują usprawnienie przebiegu postępowań. Będzie większy nacisk na rozwiązywanie spraw w trybie mediacyjnym, dzięki temu sprawy nie będą się ciągnąć...

Blokady alkoholowe w aktach wykonawczych
Legislacja

Blokady alkoholowe w aktach wykonawczych

27 maja 2015

W ostatnim czasie w życie weszły ważne zmiany kodeksu drogowego. Ustawodawca zaostrzył sankcje za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym oraz jazdę po użyciu alkoholu. Pojawiły się także pierwsze projekty aktów wykonawczych w tym zakresie, a tu pakiet rozporządzeń dotyczących blokad...

Nowela rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów
Legislacja

Nowela rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów

21 maja 2015

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2015 r. pod pozycją o numerze 669 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Nowela dotyczy zmiany lub uzupełnień procedur przy...

ePD: tu znajdziesz kolejne ujednolicenia najważniejszych ustaw i rozporządzeń
Legislacja

ePD: tu znajdziesz kolejne ujednolicenia najważniejszych ustaw i rozporządzeń

26 kwietnia 2015

W najnowszej aktualizacji zbioru ePrawoDrogowe – opracowanej wg stanu prawnego na dzień 26 kwietnia 2015 r. - pomieszczono tekst rzeczywisty ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Akt ten nowelizuje ustawy: Prawo o ruchu drogowym; o kierujących...

200. aktualizacja ePD: nowela Prawa o ruchu drogowym, zmieniony taryfikator mandatów
Legislacja

200. aktualizacja ePD: nowela Prawa o ruchu drogowym, zmieniony taryfikator mandatów

12 kwietnia 2015

Abonenci zbioru aktów prawnych ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) mogą wzbogacić i uaktualnić swój program o nową jego aktualizację. Wśród zmian m.inn.: tekst rzeczywisty i ujednolicony o obowiązującą z dniem 11 kwietnia br. nowelę taryfikatora mandatów. Wśród tekstów ujednoliconych...

Aktualizacja ePD: nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Aktualizacja ePD: nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22 lutego 2015

Abonenci zbioru aktów prawnych ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) mogą wzbogacić i uaktualnić swój program o nową jego aktualizację. Wśród zmian m.inn.: jeszcze jedna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wynika ona z opublikowanej ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o...

e-PrawoDrogowe, zaktualizuj swój zbiór ujednoliconych aktów prawnych
Ogłoszenia

e-PrawoDrogowe, zaktualizuj swój zbiór ujednoliconych aktów prawnych

9 lutego 2015

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach resortowych. Przepisy w formie aktów...

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg stanu na 25.1 - już dostępna
Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg stanu na 25.1 - już dostępna

25 stycznia 2015

Przygotowano i udostępniono kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych pn. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Aktualny stan prawny - 25 stycznia 2015 r. Dostępne są: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 25.1.2015 r. Projekty aktów prawnych Projekt...

ePD – za Ciebie znajdziemy wszystkie zmiany prawa
Ogłoszenia

ePD – za Ciebie znajdziemy wszystkie zmiany prawa

7 grudnia 2014

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach...

Aktualizacja ePD - obowiązują przepisy kodeksu drogowego
Legislacja

Aktualizacja ePD - obowiązują przepisy kodeksu drogowego

5 grudnia 2014

Kolejna aktualizacja elektronicznego Prawa Drogowego opracowana została opracowana według zmian, jakie przynosi stan prawny na dzień 5 grudnia 2014 r. Wśród zmian ujednolicenie tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, :w życie z dniem 29 listopada 2014 r. wchodzą przepisy jakie przyniosła...

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa
Ogłoszenia

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa

23 listopada 2014

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej,...

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia
Legislacja

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia

7 listopada 2014

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - akty wykonawcze wydano na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: - rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie...

ePD: kolejne teksty rzeczywiste, ujednolicenia i projekty aktów prawnych
Legislacja

ePD: kolejne teksty rzeczywiste, ujednolicenia i projekty aktów prawnych

6 listopada 2014

Dostępna jest kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 6 listopada 2014 r. Ujednolicona została ustawa o kierujących pojazdami wobec wejścia w życie z dniem 24 października br. części...

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa
Ogłoszenia

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa

2 listopada 2014

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach...

Abonenci ePD - jest aktualizacja wg stanu prawnego na 22.10.2014 r.
Legislacja

Abonenci ePD - jest aktualizacja wg stanu prawnego na 22.10.2014 r.

22 października 2014

Dostępna jest (do automatycznego pobrania) kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE. Wśród nowych i ujednolicanych tekstów oraz ich projektów przepisy dotyczące fotoradarów, straży gminnych/miejskich, mandatów, rejestracji pojazdów, warunków...

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa
Ogłoszenia

ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa

30 września 2014

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach...

Aktualizacja ePD - nowe projekty aktów i zmiany istniejących
Legislacja

Aktualizacja ePD - nowe projekty aktów i zmiany istniejących

19 września 2014

Redakcja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD) przygotowała kolejną jego aktualizację, określoną granicą stanu prawnego na dzień 21 września 2014 r.: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 21.9.2014 r. Projekty...