podatek
Nazywa się opłatą emisyjną, ale…
Legislacja

Nazywa się opłatą emisyjną, ale…

7 czerwca 2018

W dniu wczorajszym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

1% dla Bartka
Ogłoszenia

1% dla Bartka

27 kwietnia 2018

1% dla Bartka

Podaruj swój 1%
Ogłoszenia

Podaruj swój 1%

27 kwietnia 2018

Podaruj swój 1% Pawłowi Sowie

W sprawie tzw. podatku od starych aut
Legislacja

W sprawie tzw. podatku od starych aut

27 lipca 2017

Do Kancelarii Sejmu RP trafiła interpelacja nr 13178 adresowana do ministra finansów w sprawie tzw. podatku od starych aut.

Projekt ma być wycofany
Przegląd prasy

Projekt ma być wycofany

18 lipca 2017

- Zapadła decyzja o wycofaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - poinformował PAP Jarosław Kaczyński. 

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony
Legislacja

Projekt obniżki PIT dla firm odrzucony

9 marca 2017

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący m.in. obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 19 proc. do 15 proc.

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto
Legislacja 1

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto

3 stycznia 2017

Kancelaria Sejmu odnotowała wniesienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to projekt senacki, wnioskodawców reprezentuje senator Grzegorz Peczkis. Dotyczy on objęcia podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem samochodów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi. 

Podatek od starych samochodów?
Legislacja

Podatek od starych samochodów?

1 września 2016

O planowanym podatku “od starych samochodów” donosiły media, złożona została też interpelacja poselska (nr 5415). Podatek ten miałby być uzależniony od wieku auta i normy emisji spalin. Tu warto przywołać statystykę - według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów -...

Ogłoszenie Ministerstwa Finansów
Ogłoszenia

Ogłoszenie Ministerstwa Finansów

26 sierpnia 2016

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o “ukrywaniu dochodów" lub “wyznaczonej kontroli dochodów". Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika. Załącznik zawiera złośliwy kod. Przestrzegamy i apelujemy o...

12 zł/godz. - minimalna stawka za pracę z umowy zlecenia
Legislacja

12 zł/godz. - minimalna stawka za pracę z umowy zlecenia

7 lipca 2016

(542-18 fot. Paweł Kula Sejm RP) W trakcie 22. posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lipca br. uchwalono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczył wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla...

Chcemy, aby zmiany miały charakter całościowy, systemowy - mówi Jerzy Szmit
Legislacja

Chcemy, aby zmiany miały charakter całościowy, systemowy - mówi Jerzy Szmit

1 maja 2016

(538-67) "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował rozmowę z wiceministrem infrastruktury, Jerzym Szmitem. Dotyczyła ona kwestii finansowania dróg krajowych. Szmit potwierdził, że wykluczone są podwyżki opłat i podatków drogowych. Z drugiej strony bardziej prawdopodobne są...

Przekaż Frankowi Matuszewskiemu swój 1. procent podatku
Ogłoszenia

Przekaż Frankowi Matuszewskiemu swój 1. procent podatku

21 lutego 2016

...

1% dla Pawła
Ogłoszenia

1% dla Pawła

8 lutego 2016

(532-8)...

Zmienione odsetki ustawowe
Legislacja

Zmienione odsetki ustawowe

12 stycznia 2016

W Monitorze Polski opublikowano obwieszczenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych (2016.46). Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku...

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Legislacja

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

12 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra rozwoju w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (2016.43). Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych...

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Legislacja

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

8 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (2015.20):...

Rząd w sprawie warsztatów samochodowych
Legislacja

Rząd w sprawie warsztatów samochodowych

4 grudnia 2015

(531-42 fot. jola michasiewicz) Nowym podatkiem (od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego), obok dużych sklepów, mają zostać obłożone także salony i warsztaty samochodowe – informują media. Zasada ma dotyczyć wszystkich, prowadzących sprzedaż dla klientów...

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
Legislacja

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

3 grudnia 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (2015.2025). Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 wraz z załącznikiem do niego DT-1/A będzie...

Podaruj swój 1% podatki
Ogłoszenia

Podaruj swój 1% podatki

12 kwietnia 2015

...

Podatek od środków transportowych, też za e-lkę?
Legislacja 1

Podatek od środków transportowych, też za e-lkę?

9 lutego 2015

(513-36) Pojazdy przystosowane do celów nauki jazdy nie są zwolnione z podatku od środków transportowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tym razem (z podobnym wnioskiem wystąpił m.in. przedsiębiorca w grudniu 2010 r. wyrok wydał WSA w Gliwicach)...