podatek
Apelujemy o 1% dla Franka
Ogłoszenia

Apelujemy o 1% dla Franka

6 lutego 2015

(512-16)...

Łatwiejsza rejestracja pojazdów z UE
Legislacja

Łatwiejsza rejestracja pojazdów z UE

24 grudnia 2014

Mniej formalności i niższe koszty przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej. 1 stycznia 2015 roku zniesiony zostanie obowiązek przedkładania zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i...

Potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online
Przegląd prasy

Potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

24 grudnia 2014

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów - potwierdzenie zapłaty akcyzy do rejestracji pojazdu dostępne jest online. Od 9 grudnia 2014 r. możliwe jest uzyskanie bezpośrednio z Portalu Systemów Służby Celnej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego...

Serce Adasia potrzebuje pilnej pomocy
Ogłoszenia

Serce Adasia potrzebuje pilnej pomocy

27 kwietnia 2014

(491-10) Pilna operacja serca Adasia! Nasz 12-miesięczny syn Adaś urodził się z rzadką wadą serca - wspólnym pniem tętniczym, pogłębionym małymi średnicami tętnic płucnych oraz szczególną odmianą Tetralogii Fallota. Mimo, że przeszedł już poważną operację i dwa...

Daj szansę Adasiowi. Przekaż swój 1%
Ogłoszenia

Daj szansę Adasiowi. Przekaż swój 1%

5 kwietnia 2014

Z ostatniej chwili (2.4.): Operacja Adasia została zaplanowana na maj. Adaś urodził się z bardzo złożoną wadą serca - atrezją płucną (zarośnięciem tętnicy płucnej), ubytkiem przegrody międzykomorowej, przerośniętą dwuujściową prawą komorą. Synek nie przyjmuje...

Zbiór ePD: są rozporządzenia w sprawie pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych
Legislacja

Zbiór ePD: są rozporządzenia w sprawie pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych

31 marca 2014

W Dziennikach Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia regulujące zagadnienia związane z pojazdami samochodowymi uznanymi za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podstawą prawną obu jest nowela ustawy w sprawie podatku od towarów i usług, która weszła...

Przekaż swój 1% maleńkiemu Adasiowi
Ogłoszenia

Przekaż swój 1% maleńkiemu Adasiowi

31 marca 2014

Adaś urodził się z bardzo złożoną wadą serca - atrezją płucną (zarośnięciem tętnicy płucnej), ubytkiem przegrody międzykomorowej, przerośniętą dwuujściową prawą komorą. Synek nie przyjmuje samodzielnie posiłków, jest karmiony przez nas za pomocą sondy. Ze...

Frankowi potrzebna jest nasza pomoc
Ogłoszenia

Frankowi potrzebna jest nasza pomoc

23 marca 2014

(Fot.: PD@N...

Koniec samochodu z kratką, teraz samochód wyłącznie do celów służbowych
Legislacja

Koniec samochodu z kratką, teraz samochód wyłącznie do celów służbowych

17 marca 2014

(Fot.: PD@N 487-59) Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia br. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych można będzie odliczyć 50 proc. VAT, to nowela ustawy o podatku od towarów i usług zmieniająca zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów...

1% dla Pawła
Ogłoszenia

1% dla Pawła

28 lutego 2014

(Fot.: PD@N...

Jakie podatki od środków transportu w 2014 r.
Legislacja

Jakie podatki od środków transportu w 2014 r.

11 października 2013

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. I tak dla przykładu w roku przyszłym będą obowiązywały: (Fot.: PD@N...

Ministerstwo Finansów w sprawie zamian zegarków
Legislacja

Ministerstwo Finansów w sprawie zamian zegarków

13 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 471-18) W maju media podniosły sprawy dotyczące rozliczeń podatkowych ministra Sławomira Nowaka. W tym samym czasie poseł Henryk Kmiecik skierował do ministra finansów interpelację (nr 18158) w sprawie zlecenia podjęcia kontroli skarbowej dotyczącej...

Rzecznik Praw Obywatelskich chce definicji samochodu osobowego
Legislacja

Rzecznik Praw Obywatelskich chce definicji samochodu osobowego

3 czerwca 2013

(Fot.: PD@N 466-19-20) Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Finansów i Ministra Transportu poruszył kwestię niespójnych przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy o podatku akcyzowym. W opinii Rzecznika, źródło problemów, z którymi borykają się obywatele...

Zmiany w zasadach prowadzenia księgi podatkowej
Legislacja

Zmiany w zasadach prowadzenia księgi podatkowej

11 maja 2013

Opublikowano rozporządzenie ministra finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wśród zmian m.inn. nowe brzmienie § 5 ust. 2: “2. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:...

Przekaż 1% dla Pawła
Ogłoszenia

Przekaż 1% dla Pawła

22 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 459-48 i...

Podatek od korzystania z samochodów służbowych
Legislacja

Podatek od korzystania z samochodów służbowych

12 kwietnia 2013

Ministerstwo Gospodarki powraca do pomysłu poboru podatku od korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Tym razem zaproponowano, by podatek był zryczałtowany. Komitet Rady Ministrów przyjął projekt założeń w tej sprawie. Proponowany ryczałt ma być uzależniony od...

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

1 kwietnia 2013

Od 1 kwietnia wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 51, poz. 363). Pomimo że w większości powiela ono dotychczasowe regulacje, zawiera również przepisy...

Podatek od samochodu służbowego
Legislacja

Podatek od samochodu służbowego

27 października 2012

Ministerstwo gospodarki chce wprowadzić ryczałtowy podatek od prywatnych jazd samochodem służbowym. Każdy pracownik, który jeździ służbowym autem po godzinach pracy, powinien zapłacić podatek – uważa resort. Niezbyt wysoki, bo ok. 50 zł miesięcznie i każdy płaciłby równo,...

Ile kontroli w jednym roku kalendarzowym?
Legislacja

Ile kontroli w jednym roku kalendarzowym?

23 sierpnia 2012

Do opinii skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy określenia czasu trwania wszystkich kontroli organów kontroli przedsiębiorstwa w jednym roku...

Prawo jazdy w kosztach firmy
Legislacja

Prawo jazdy w kosztach firmy

16 lipca 2012

(Fot.: PD@N 436-2) Wydatki na pokrycie kosztów kursu nauki jazdy osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także opłaty za dodatkowe lekcje jazdy tych osób, o ile zostały faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, podlegają zaliczeniu do...