transport zbiorowy
Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych
Legislacja

Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych

24 września 2012

Poseł Stanisław Szwed zgłosił interpelację nr 7204 w sprawie opłat za korzystanie z przystanków i dworców w transporcie publicznym. W imieniu resortu wypowiedział się Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM. Interpelacja (nr 7204) do ministra transportu,...

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji
Ogłoszenia

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji

5 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-12) Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie adresowane do pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu. Dotyczy ono pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego...

Przekazywanie informacji dot. publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

Przekazywanie informacji dot. publicznego transportu zbiorowego

7 maja 2011

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie określa wzory formularzy do przekazywania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego...

Jest ustawa o transporcie zbiorowym
Legislacja

Jest ustawa o transporcie zbiorowym

26 listopada 2010

Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że m.in. samorządy będą zajmować się organizowaniem przewozu osób, niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego. Pozostałe przewozy będą wykonywali przewoźnicy komercyjni. Za przyjęciem ustawy głosowało 390...

Komisja Infrastruktury pracuje
Legislacja

Komisja Infrastruktury pracuje

6 października 2010

Komisja Infrastruktury obradowała - jej prace skupiły się n: rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami; rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Nie może być kierowcą zawodowym
Ekspert wyjaśnia

Nie może być kierowcą zawodowym

13 czerwca 2010

Pytanie: Jestem zawodowym kierowcą. Lekarze stwierdzili u mnie cukrzycę typu 2. Czy będę musiał zmienić pracę? Odpowiedź: Osoby chore na cukrzycę nie powinny wykonywać pracy, w której mogą stać się zagrożeniem dla siebie lub innych osób. Do takich zawodów należy m.in. praca...

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

7 kwietnia 2010

Do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania wpłynął rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. U Z A S A D N I E N I E Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy...

Odpowiedzialność za transport zbiorowy
Legislacja

Odpowiedzialność za transport zbiorowy

21 lutego 2010

To samorządy będą odpowiedzialne za zapewnienie transportu zbiorowego na swoim terenie. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. - Projekt nakłada na samorządy obowiązek rozwoju transportu, organizowania sieci komunikacyjnej i zarządzania nią - mówi Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister...

Rząd przyjął projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Rząd przyjął projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

4 lutego 2010

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury 2 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt ustawy ma na celu zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym (drogowym, kolejowym, innym...