kierowcy niepełnosprawni
Trybunał Konstytucyjny dał resortowi czas do 30 czerwca 2015 r.
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny dał resortowi czas do 30 czerwca 2015 r.

4 listopada 2014

(505-10) Komunikat: Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (U 4/14) Ograniczenie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do...

Wymiana kart parkingowych do 30 czerwca 2015?
Legislacja

Wymiana kart parkingowych do 30 czerwca 2015?

25 września 2014

Wniesiono komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawo o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy wydłużenia do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. W...

Potrzebne kule czy wózek?
Przegląd prasy 1

Potrzebne kule czy wózek?

15 sierpnia 2014

(500-45-46 fot. policja) Potrzebne kule czy wózek? - taką propozycję "pomocy" mogli usłyszeć kierowcy bezprawnie parkujący na miejscach dla niepełnosprawnych. Akcję na parkingu przy markecie budowlanym przeprowadzili policjanci z chorzowskiej drogówki. Zbiegła się ona z...

Komisje sejmowe o niesłyszących przystępujących do egzaminu
Legislacja

Komisje sejmowe o niesłyszących przystępujących do egzaminu

9 lipca 2014

Obradujące wspólnie sejmowe komisje Infrastruktury oraz Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyły ponowną odpowiedź Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dezyderat nr 7/1 w sprawie praw osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu drogowego. W dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące...

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu
Legislacja

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu

1 lipca 2014

We Francji miejsca dla parkowania dla niepełnosprawnych oznaczone są wyraźnie, a towarzyszące im znaki drogowe i ich tabliczki nie pozostawiają wątpliwości, ewentualnym chętnym do parkowania w tym wyznaczonym miejscu. Ostatnie foto pokazuje jak dbają o niepełnosprawnych...

Oto nowy wzór karty parkingowej
Legislacja

Oto nowy wzór karty parkingowej

30 czerwca 2014

Awers i rewers karty parkingowej dla osoby indywidualnej (497-24-25 epd) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało oczekiwane rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (2014.870). Określa ono: wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla...

Ustalono opłaty za wydanie karty parkingowej
Legislacja

Ustalono opłaty za wydanie karty parkingowej

26 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (2014.843). Wysokość opłaty ustalono na 21 zł. Akt obowiązuje z dniem 1 lipca 2014...

Placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej
Legislacja

Placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej

23 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano - tak niecierpliwie oczekiwane - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (2014.818). Akt określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób...

Wszystkie karty parkingowe będą zweryfikowane
Legislacja

Wszystkie karty parkingowe będą zweryfikowane

11 czerwca 2014

Do 30 czerwca br. niepełnosprawni posiadający karty parkingowe, aby nadal z nich korzystać, muszą udać się do Starostwa Powiatowego i tam dokonać ich weryfikacji. W tym celu muszą m.inn. przedstawić aktualną historię choroby, wypis ze szpitali, zdjęcia, wniosek...

Czy niepełnosprawni pozostaną bez kart parkingowych?
Legislacja

Czy niepełnosprawni pozostaną bez kart parkingowych?

18 marca 2014

(PD@N 487-23-24 fot. jm) Samorządowcy ostrzegają, że jeśli nowy system kart parkingowych dla niepełnosprawnych się opóźni, osoby te mogą stracić prawo do pozostawiania swoich samochodów na specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach. Funkcjonujące obecnie karty utracą...

SPINKA – spina… I specjalistyczna nauka jazdy
Przegląd prasy 1

SPINKA – spina… I specjalistyczna nauka jazdy

4 października 2013

(Fot.: PD@N 474-60-65mg) W gościnnych progach ośrodka szkoleniowego GUS w Jachrance k/Warszawy odbyło się spotkanie partnerów Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKA. Reprezentowani byli zarówno partnerzy ze strony szkolenia osób niepełnosprawnych...

Pierwsze czytanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Pierwsze czytanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

30 sierpnia 2013

Czwarty dzień 47. posiedzenia Sejmu RP. W ramach zaplanowanego punktu 36. porządku obrad odbyło się pierwsze czytanie polskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk numer 1532). Poseł Arkadiusz Mularczyk przedstawił...

Komisje sejmowe rozpatrywały kwestie dotyczące niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego
Legislacja

Komisje sejmowe rozpatrywały kwestie dotyczące niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego

28 sierpnia 2013

^ Popatrzmy jak o prawa niepełnosprawnych kierowców dbają w innych krajach Europy, tu we Francji (Fot.: PD@N 472-61-63jm) Odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Rozpatrzono sprawozdanie podkomisji...

Plaga „samozwańczych inwalidów”
Legislacja

Plaga „samozwańczych inwalidów”

28 sierpnia 2013

Wprowadzenie centralnego rejestru kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych i pięcioletniego terminu ich ważności przewiduje projekt ustawy - Prawo o ruchu drogowym, były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia sejmowych komisja polityki społecznej i rodziny...

Pojazd dla niepełnosprawnego kandydata na kierowcę
Legislacja

Pojazd dla niepełnosprawnego kandydata na kierowcę

14 sierpnia 2013

Osoba z dysfunkcjami przystępująca do praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B nie powinna być zobligowana do dostarczenia samochodu dostosowanego do rodzaju jej schorzenia. Ustawodawca, wprowadzając taki obowiązek, działał niezgodnie z konstytucją - z takim wnioskiem do Trybunału...

Kawiarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych
Przegląd prasy

Kawiarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych

2 maja 2013

(Fot.: PD@N 462-78) Stoliki kawiarniane w Sopocie zostały ustawione... na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych. Miejsce jest oznakowane zarówno wymalowanym na ulicy symbolem wózka, jak i znakiem drogowym. Właściciel lokalu twierdzi, iż uzyskał zgodę urzędników,...

Czy niepełnosprawni będą zwolnieni z opłat?
Legislacja

Czy niepełnosprawni będą zwolnieni z opłat?

23 kwietnia 2013

Posłanka Małgorzata Adamczak zaadresowała do prezesa Rady Ministrów interpelację (nr 16427 - tekst poniżej) w sprawie wszczęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad...

Egzamin dla niepełnosprawnych. Postulowane zmiany nieuzasadnione
Legislacja

Egzamin dla niepełnosprawnych. Postulowane zmiany nieuzasadnione

29 stycznia 2013

Hanna Szymiec-Raczyńska w interpelacji nr 11270 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, wystąpiła w sprawie formy egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych. Posłanka mówi nawet o dyskryminacji, z jaką spotykaja się osoby niepełnosprawne, w związku ze znacznym...

O stanie mobilności Polaków z niepełnosprawnością
Przegląd prasy

O stanie mobilności Polaków z niepełnosprawnością

12 grudnia 2012

W Warszawie Instytut Transportu Samochodowego wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji zorganizowały seminarium i w jej przerwie konferencję prasową o stanie mobilności Polaków z niepełnosprawnością. Poruszone...

Kary dla parkujących na „kopertach”
Przegląd prasy

Kary dla parkujących na „kopertach”

8 marca 2012

Mandat 500-złotowy, blokada kół, a nawet sprawa w sądzie - to sankcje, które mają odstraszać przed zajmowaniem miejsc parkingowych przeznaczonych dla inwalidów. Niestety - nie odstrasza. Fotoreporterzy "Gazety" obserwowali kierowców, którzy bez żadnych oporów parkowali swe samochody w...