Sejm RP
Jaki jest stan zaawansowania prac nad Centralną Ewidencją Kierowców?
Legislacja

Jaki jest stan zaawansowania prac nad Centralną Ewidencją Kierowców?

7 maja 2012

Grupa posłów w składzie: Krzysztof Brejza, Artur Gierada, Tomasz Lenz, Maciej Orzechowski, Michał Szczerba, Cezary Tomczyk oraz Ewa Wolak zaadresowali do ministra administracji i cyfryzacji interpelację (nr 4480) w sprawie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zapytanie dotyczy daty...

O niezgodności aktów wykonawczych z prawem ustawowym
Legislacja

O niezgodności aktów wykonawczych z prawem ustawowym

1 maja 2012

(Fot.: PD@N 427-45jm) Poseł Łukasz Gibała skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 4106 w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikających z konieczności zapewnienia zgodności...

Art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przedmiotem interpelacji
Legislacja

Art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przedmiotem interpelacji

1 maja 2012

Do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej poseł Łukasz Borowiak zaadresował interpelację nr 4399 w sprawie właściwej interprelacji art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy art. 88 (tekst poniżej) z dniem 19 stycznia 2013 r. zostanie uchylony. Kancelaria Sejmu RP...

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?
Legislacja

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?

1 maja 2012

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy w następującym brzmieniu: Interpelacja (nr 3943) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planów podniesienia opłat za egzaminy...

W sprawie zwłoki w wydawaniu aktów prawnych
Legislacja

W sprawie zwłoki w wydawaniu aktów prawnych

26 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 426-3) Poseł Bogdan Rzońca w swojej interpelacji nr 3089 w sprawie zwłoki w wydawaniu aktów wykonawczych zapytał ministra środowiska o podejmowane działania. W odpowiedzi Stanisław Gawłowski (fot.), sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, potwierdził...

Interpelacja o fotoradarach i mandatach
Legislacja

Interpelacja o fotoradarach i mandatach

25 kwietnia 2012

Interpelacja: Interpelacja (nr 3496) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zmiany taryfikatora mandatów Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kończy prace nad nowym taryfikatorem mandatów. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w...

Kiedy Pan Minister planuje wprowadzenie rozporządzeń?
Legislacja

Kiedy Pan Minister planuje wprowadzenie rozporządzeń?

23 kwietnia 2012

Z zainteresowaniem śledzimy prace poselskie nad projektami aktów prawnych, ale też dyskusje i opinie pojawiające się w stosunku do aktów już obowiązujących. Oto kolejne wystąpienie poselskie w sprawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a przede wszystkim...

A rozporządzenia do ustawy o kierujących?
Legislacja

A rozporządzenia do ustawy o kierujących?

16 kwietnia 2012

Posłanka Monika Wielichowska do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zaadresowała interpelację nr 3916 w sprawie określenia w formie rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków...

O poprawie jakości stanowionego prawa
Legislacja

O poprawie jakości stanowionego prawa

16 kwietnia 2012

W Sejmie RP odbyła się dyskusja poświęcona prawidłowej legislacji. Wskazano na działania mogące poprawic jakość stanowionego prawa takie jak: stworzenie specjalnego kodeksu odnoszącego się do procedury legislacyjnej oraz powołanie internetowej platformy, przez którą możliwe byłyby...

W sprawie wskaźnika śmiertelnych wypadków drogowych
Legislacja

W sprawie wskaźnika śmiertelnych wypadków drogowych

16 kwietnia 2012

Do Kancelarii Sejmu RP wpłynęła interpelacja poselska, zarejestrowana pod numerem 3840 w sprawie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce. Zgłaszającym jest poseł Kazimierz Moskal, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki...

Wraca problem jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek
Legislacja

Wraca problem jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek

16 kwietnia 2012

Interpelację nr 3932 w sprawie jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek zgłosiła posłanka Anna Grodzka. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki...

W Sejmie w sprawie opłat za egzaminy na prawo jazdy
Legislacja 1

W Sejmie w sprawie opłat za egzaminy na prawo jazdy

16 kwietnia 2012

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy. Odpowiedzi udzielić ma minister transportu, budownictwa i gospodarki...

Art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

9 kwietnia 2012

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało odpowiedź na zapytania zawarte w interpelacji (nr 1942) w sprawie art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Po oficjalnym przedłużeniu terminu na odpowiedź Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w resorcie...

Ustawa o kierujących jest zbyt skomplikowana. Czy ona cokolwiek zmieni?
Legislacja 1

Ustawa o kierujących jest zbyt skomplikowana. Czy ona cokolwiek zmieni?

9 kwietnia 2012

W ubiegłotygodniowym newsie pt.: “O problemach z wprowadzeniem ustawy o kierujących” poseł Krzysztof Tchórzewski w interpelacji w sprawie problemów z wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, a szczególnie ponad 50-procentowego wzrostu kosztów uzyskania i utrzymania prawa...

Ministerstwo o unifikacji koloru taksówek
Legislacja

Ministerstwo o unifikacji koloru taksówek

4 kwietnia 2012

O pomyśle jednokolorowych taksówek pisaliśmy kilkakrotnie. Nad ewentualną taką decyzją debatowały władze miasta we Wrocławiu i kilku innych miastach. W sprawie unifikacji koloru taksówek w gminach miejskich pytanie do ministra transportu skierował poseł Michał Jaros. W swojej...

O problemach z wprowadzeniem ustawy o kierujących
Legislacja 2

O problemach z wprowadzeniem ustawy o kierujących

29 marca 2012

(Fot.: PD@N 323-1) Na 11 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP ogłoszona została interpelacja nr 3228 w sprawie problemów z wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, a szczególnie ponad 50% wzrostu kosztów uzyskania i utrzymania prawa jazdy. Zgłaszającym jest poseł...

Niedopracowane przepisy ws. dróg wewnętrznych
Legislacja

Niedopracowane przepisy ws. dróg wewnętrznych

28 marca 2012

Poseł Jarosław Górzyński zgłosił interpelację nr 3406 w sprawie dopracowania przepisów dotyczących dróg wewnętrznych. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki...

Trzecia tablica rejestracyjna
Legislacja 3

Trzecia tablica rejestracyjna

28 marca 2012

W Sejmie RP zarejestrowano interpelację nr 3456, zgłaszający jest poseł Zbigniew Matuszczak, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, jest to interpelacja w sprawie trzeciej tablicy rejestracyjnej do pojazdów mechanicznych. Interpelacja (nr 3456) do...

Interpelacja w sprawie zmiany taryfikatora mandatów
Legislacja

Interpelacja w sprawie zmiany taryfikatora mandatów

28 marca 2012

Poseł Jan Warzecha złożył interpelację nr 3496 w sprawie taryfikatora mandatów. Adresatem jest minister spraw...

Kto zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?
Legislacja

Kto zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?

27 marca 2012

(Fot.: PD@N 423-31jm) Poseł Jerzy Borkowski zgłosił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, interpelację zarejestrowaną pod numerem 3379, dotyczy ona sprawy finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie. ...