Sejm RP
A może dzienniczek nauki jazdy?
Legislacja 8

A może dzienniczek nauki jazdy?

4 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 430-21) Posłanka Małgorzata Niemczyk (fot.) zadała ministrowi transportu kolejne pytania w sprawie nowych zasad zdawania egzaminu na prawo jazdy, pyta też o stan prac nad Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (interpelacja nr 4984). W związku z odpowiedzią...

Sposób ustawienia znaków drogowych B-25 i B-26
Legislacja

Sposób ustawienia znaków drogowych B-25 i B-26

4 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 430-22) Sposobem ustawienia znaków drogowych B-25 oraz B-26 chce zainteresować ministra transportu poseł John Abraham Godson. W tym celu zgłosił interpelację nr 5328. Swoje pytania uzasadnia konkretną sytuację, która wpływa znacząco na bezpieczeństwo...

Implementacja dyrektywy 2007/46/WE do ustawy Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Implementacja dyrektywy 2007/46/WE do ustawy Prawo o ruchu drogowym

4 czerwca 2012

Monika Wielichowska do resortu transportu wystosowała pytania, które sformułowana w interpelacji nr 5060 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, implementującego europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji...

Orzeczenie przepadku pojazdu i obowiązek zawarcia umowy OC
Legislacja

Orzeczenie przepadku pojazdu i obowiązek zawarcia umowy OC

4 czerwca 2012

O obowiązku zawarcia umowy OC wiemy wszyscy. Poseł Grzegorz Napieralski w interpelacji nr 4907 adresuje do resortu transportu pytanie: czy powiat, który stał się właścicielem pojazdu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku, winien ubezpieczyć pojazd? Pragnę...

Koszty badań diagnostycznych wzrosły dwukrotnie
Legislacja

Koszty badań diagnostycznych wzrosły dwukrotnie

4 czerwca 2012

Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje zmianę rozporządzenia regulującego opłaty za badania techniczne pojazdów, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej można oczekiwać jej wejścia w życie? Jakie są przyczyny niedotrzymania przez resort deklaracji złożonych...

Resort w sprawie zaniżania przebiegu w pojazdach używanych
Legislacja 3

Resort w sprawie zaniżania przebiegu w pojazdach używanych

4 czerwca 2012

W sprawie nieuczciwego procederu polegającego na zaniżaniu rzeczywistego przebiegu w używanych pojazdach posłanka Ewa Kołodziej złożyła interpelację (Nr 4692), odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej....

O właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

O właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

4 czerwca 2012

W sprawie właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym do resortu transportu zwrócił się Łukasz Borowiak (interpelacja 4399). Już wiemy, iż jest odpowiedź - czekamy na jej udostępnienie. Poseł prosił o interpretację w sprawie uprawnień kategorii B+E prawa jazdy....

Propozycja zmian legislacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach
Przegląd prasy 1

Propozycja zmian legislacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

28 maja 2012

(Fot.: PD@N 429-54-70) W Sejmie RP z na zaproszenie posłanki Beaty Bublewicz (fot. 2) odbyło się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwu ruchu drogowego na polskich drogach. Celem debaty była prezentacja pakietu zmian legislacyjnych prowadzących do poprawy...

W Sejmie o wspieraniu ekologicznych środków transportu
Legislacja

W Sejmie o wspieraniu ekologicznych środków transportu

25 maja 2012

(Fot.: PD@N 429-4jm) ^ We francuskim mieście Nicea w ostatnich latach zmodernizowano istniejącą linię tramwajową. W centrum miasta - części historycznej, tramwaje przejeżdżając przez te odcinki wykorzystują energię zgromadzoną w akumulatorach, na pozostałych częściach...

Badania okulistyczne oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia
Legislacja 1

Badania okulistyczne oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia

25 maja 2012

W imieniu Ministerstwa Zdrowia, Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu poinformował, iż ponieważ zapis pkt 5 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wprowadzający obowiązek kierowania na badania lekarskie...

Niezbędne stworzenie stabilnego systemu finansowania systemu brd
Legislacja

Niezbędne stworzenie stabilnego systemu finansowania systemu brd

23 maja 2012

Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji (nr 3840) posła Kazimierza Moskala, postawionych w sprawie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce, Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki...

Jarmuziewicz w sprawie jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek
Legislacja

Jarmuziewicz w sprawie jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek

15 maja 2012

(Fot.: PD@N 382- 69) Posłanka Anna Grodzka zapytała ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o podjęte działania w zakresie podniesienia jakości szkoleń kierowców zawodowych. Zapytanie nawiązuje do szokujących materiałów opublikowanych w ubiegłym roku w...

MSW informacja w sprawie taryfikatora
Legislacja

MSW informacja w sprawie taryfikatora

10 maja 2012

Michał Deskur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych złożył informację w sprawie zgłoszonej przez posła Jana Warzechę w sprawie taryfikatora mandatów. Konsekwencją zwiększenia liczby punktów za poszczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego będzie konieczność...

Interpelacja w sprawie ustawy o kierujących pojazdami i punktach karnych
Legislacja

Interpelacja w sprawie ustawy o kierujących pojazdami i punktach karnych

7 maja 2012

Posłanka Wanda Nowicka zgłosiła ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 4499) w sprawie ustawy o kierujących pojazdami. Zapytania dotyczą maksymalnej ilości punktów karnych jakie otrzymać może pirat drogowy podczas jednej kontroli. Przypomnijmy w art. 98...

Jaki jest stan zaawansowania prac nad Centralną Ewidencją Kierowców?
Legislacja

Jaki jest stan zaawansowania prac nad Centralną Ewidencją Kierowców?

7 maja 2012

Grupa posłów w składzie: Krzysztof Brejza, Artur Gierada, Tomasz Lenz, Maciej Orzechowski, Michał Szczerba, Cezary Tomczyk oraz Ewa Wolak zaadresowali do ministra administracji i cyfryzacji interpelację (nr 4480) w sprawie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zapytanie dotyczy daty...

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?
Legislacja

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?

1 maja 2012

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy w następującym brzmieniu: Interpelacja (nr 3943) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planów podniesienia opłat za egzaminy...

Art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przedmiotem interpelacji
Legislacja

Art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przedmiotem interpelacji

1 maja 2012

Do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej poseł Łukasz Borowiak zaadresował interpelację nr 4399 w sprawie właściwej interprelacji art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy art. 88 (tekst poniżej) z dniem 19 stycznia 2013 r. zostanie uchylony. Kancelaria Sejmu RP...

O niezgodności aktów wykonawczych z prawem ustawowym
Legislacja

O niezgodności aktów wykonawczych z prawem ustawowym

1 maja 2012

(Fot.: PD@N 427-45jm) Poseł Łukasz Gibała skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 4106 w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikających z konieczności zapewnienia zgodności...

W sprawie zwłoki w wydawaniu aktów prawnych
Legislacja

W sprawie zwłoki w wydawaniu aktów prawnych

26 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 426-3) Poseł Bogdan Rzońca w swojej interpelacji nr 3089 w sprawie zwłoki w wydawaniu aktów wykonawczych zapytał ministra środowiska o podejmowane działania. W odpowiedzi Stanisław Gawłowski (fot.), sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, potwierdził...

Interpelacja o fotoradarach i mandatach
Legislacja

Interpelacja o fotoradarach i mandatach

25 kwietnia 2012

Interpelacja: Interpelacja (nr 3496) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zmiany taryfikatora mandatów Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kończy prace nad nowym taryfikatorem mandatów. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w...