Sejm RP
Czy będą nowe miejsca egzaminowania?
Legislacja 1

Czy będą nowe miejsca egzaminowania?

2 lipca 2012

(Fot.: PD@N 435-40) Świętokrzyski poseł Artur Gierada w czwartek (28 czerwca br.) wraz z grupą parlamentarzystów spotkał się z ministrem transportu Sławomirem Nowakiem, przedmiotem był wniosek o zwiększenie ilości ośrodków egzaminowania kandydatów na kierowców....

Zapytanie w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych
Legislacja

Zapytanie w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych

2 lipca 2012

Poseł Ryszard Kalisz zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 5905 w sprawie zwrotów opłat za wydanie kart rejestracyjnych pojazdów, pobranych przez powiaty w latach 2003-2006. Interpelacja (nr 5905) do ministra transportu,...

Zapytanie w sprawie szczegółowych wymagań dla diagnostów
Legislacja

Zapytanie w sprawie szczegółowych wymagań dla diagnostów

2 lipca 2012

Posłowie Magdalena Gąsior-Marek i Stanisław Żmijan zwrócili się do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z zapytaniem o stanowisko resortu w sprawie szczegółowych wymagań związanych z uzyskaniem przez diagnostów uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów....

Będą wypłaty zaległości dla pracujących przy budowie autostrad
Legislacja

Będą wypłaty zaległości dla pracujących przy budowie autostrad

28 czerwca 2012

Sejm uchwalił ustawę regulującą wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie autostrad. Ustawa zakłada możliwość zwracania się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane...

Jakość prawa pogarsza się i obywatele ponoszą krzywdę
Legislacja 1

Jakość prawa pogarsza się i obywatele ponoszą krzywdę

27 czerwca 2012

Sposób stanowienia prawa w Polsce i jego jakość stale się pogarsza, przez co ludzie ponoszą krzywdę, mówi rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. - Ale czy w parlamencie to kogoś naprawdę obchodzi, pyta rozmówczyni w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". - Zbyt wielu jego członków...

Ubezpieczenie OC. Resort uzasadnia obowiązek starostw
Legislacja

Ubezpieczenie OC. Resort uzasadnia obowiązek starostw

27 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 433-43jm) Jak już informowaliśmy Grzegorz Napieralski w swojej interpelacji poselskiej (interpelacja nr 4907) z dnia 17 maja 2012 r. zapytał ministra transportu czy powiat, który stał się właścicielem pojazdu na podstawie prawomocnego postanowienia...

Nie rozszerzy się zakres homologacji - zapewnia Jarmuziewicz
Legislacja

Nie rozszerzy się zakres homologacji - zapewnia Jarmuziewicz

27 czerwca 2012

Pragnę zapewnić, iż w wyniku wejścia w życie ustawy (o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych - red.) nie rozszerzy się zakres przedmiotów wyposażenia lub części podlegających procedurze homologacji. Przedmiotowy projekt nie wprowadza bowiem żadnych nowych regulacji, w...

Instruktorzy pytają o prawo jazdy kategorii B1
Legislacja 1

Instruktorzy pytają o prawo jazdy kategorii B1

26 czerwca 2012

Grupa posłów - Piotr Cieśliński, Artur Gierada, Bożena Kamińska, Maciej Orzechowski, Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk, którą reprezentuje Cezary Tomczyk w związku nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1 pyta ministra transportu (interpelacja nr...

Ustawa, bezpieczeństwo na polskich drogach, homologacja
Legislacja

Ustawa, bezpieczeństwo na polskich drogach, homologacja

25 czerwca 2012

Poseł Mirosław Pluta skierował do ministra transportu interpelację nr 5915 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2007/46/WE ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i...

W sprawie likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
Legislacja

W sprawie likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

25 czerwca 2012

Zgłaszający interpelację poseł Artur Ostrowski (interpelacja 5888) pyta ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o zasadność, a przede wszystkim koszty likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Pytający stawia zastanawia się, czy bardziej opłacalnym...

Sekretarz Jarmuziewicz w sprawie nowych egzaminów
Legislacja

Sekretarz Jarmuziewicz w sprawie nowych egzaminów

19 czerwca 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk złożyła interpelację (Nr 4984) wyrażając swój niepokój o nowe zasady egzaminowania. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedział: Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na...

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie - odpowiedź resortu
Legislacja

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie - odpowiedź resortu

16 czerwca 2012

Poseł Marian Cycoń złożył interpelację (interpelacja nr 4957) w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia. Składający zapytania mówi o jednostkach wykonujących zadania z zakresu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi objętymi...

O właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

O właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

15 czerwca 2012

W sprawie właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym do resortu transportu zwrócił się Łukasz Borowiak (interpelacja 4399). Interpelacja zaadresowana została do ministra transportu, budownictwa i gospodrki narodowej. Poseł prosił o interpretację w sprawie uprawnień...

Sieci telekomunikacyjne oraz inwestycje drogowe
Legislacja

Sieci telekomunikacyjne oraz inwestycje drogowe

14 czerwca 2012

Opublikowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych. Nowela dotyczy umożliwienia rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także sprawnego prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych oraz...

viaTOLL - opłaty bez zmian
Legislacja

viaTOLL - opłaty bez zmian

13 czerwca 2012

Na skierowane do ministra transportu pytania (interpelacja nr 4701) w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów osobowych odpowiedział sekretarz stanu w resorcie – Tadeusz Jarmuziewicz. Odpowiedział zwięźle – opłaty pobierane od pojazdów...

Projekt ustawy o deregulacji w lipcu ma trafić do Sejmu
Legislacja

Projekt ustawy o deregulacji w lipcu ma trafić do Sejmu

13 czerwca 2012

W pierwszych dniach marca br. informowaliśmy, iż rząd chce wprowadzić deregulację wielu zawodów, w tym instruktora nauki jazdy i egzaminatora, dzisiaj dowiadujemy się, iż na początku lipca rząd planuje skierować do Sejmu projekt ustawy deregulacyjnej, zakładający otwarcie dostępu do...

O niezgodności aktów wykonawczych w prawem ustawowym – teraz resort
Legislacja

O niezgodności aktów wykonawczych w prawem ustawowym – teraz resort

6 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 427-45jm) We wcześniejszym numerze tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS omawialiśmy treść interpelacji posła Łukasz Gibały (nr 4106) w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikających z konieczności zapewnienia zgodności...

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie
Legislacja

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie

4 czerwca 2012

Poseł Marian Cycoń złożył interpelację (interpelacja nr 4957) w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia. W ostatnich dniach relacjonowaliśmy zdarzenie do jakiego doszła przy wjeździe na autostradę pojazdu pogotowania ratunkowego, który...

Co po kontrolach NIK w ITD
Legislacja

Co po kontrolach NIK w ITD

4 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 430-23jm) W sprawie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (interpelacja nr 5063) w nawiązaniu do kontroli NIK I/11/004/LLU o naruszeniach prawa przy wydawaniu decyzji o ukaraniu, w sytuacji kiedy pomiaru dokonywano z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego -...

Implementacja dyrektywy 2007/46/WE do ustawy Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Implementacja dyrektywy 2007/46/WE do ustawy Prawo o ruchu drogowym

4 czerwca 2012

Monika Wielichowska do resortu transportu wystosowała pytania, które sformułowana w interpelacji nr 5060 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, implementującego europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji...