0022/03/2004 19 stycznia 2004 25 stycznia 2004

Szanowni Panstwo, Chcac ulatwic dostep do informacji w zakresie dynamicznie zmieniajacego sie, szeroko rozumianego, PRAWA DROGOWEGO oddajemy do uzytku tygodniowy serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS. Znajdziecie tu informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, uchwal, rozporzadzen, informacji, obwieszczen itd. Itp. Bedziemy wspólnie sledzili prace Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, ministerstw, urzedów. Zrelacjonujemy najwazniejsze watki dyskusji w mediach. Podamy krótkie omówienia, a obok pelne teksty lub fragmenty, czesto teksty jednolite. Calosc opatrzymy systemem przypisów i odsylaczy zródlowych, Po pewnym czasie na tej podstawie powstanie oryginalne archiwum informacyjno-zródlowe obejmujace tematyke ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Zapraszamy do wspólnego redagowania serwisu.

Przegląd prasy

Nowe uprawnienia straży gminnych
25 stycznia 2004 | 0

Wchodzi w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana 24 lipca 2003 r. wchodzi w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany dotyczą m.in.: zasad i zakresu współpracy z Policją, usuwania i unieruchamiania pojazdów, rejestrowania wykroczeń w miejscach publicznych przy użyciu kamer.

Tekst jednolity (fragmenty ustawy) dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów
25 stycznia 2004 | 0

W życie weszły zmiany w rozporządzeniach:

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE.

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców.
Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Grupa IMAGE

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Sąd Najwyższy o wznowieniu postępowania mandatowego
25 stycznia 2004 | 0

Sąd Najwyższy przyjął uchwałę według której, nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego, ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji
24 stycznia 2004 | 0

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Tekst opublikowany w Dz. U. z 2004 r. nr 2, poz. 14. Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenie straciło moc rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2000 r.

Komentuj
Środki na infrastrukturę transportową
23 stycznia 2004 | 0

W Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło plany (wcześniej podawane jako "nieoficjalne") wykorzystania setek milionów euro, jakie Polska dostanie na rozwój infrastruktury transportowej w latach 2004 - 06 z budżetu unijnego. Dostępne będą pieniądze nie tylko z funduszy strukturalnych, ale także z funduszu spójności przeznaczonego na największe inwestycje.

Komentuj
Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej
23 stycznia 2004 | 0

Dwoma głosami Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy budżetowej. Oznacza to, większe dotacje dla metra oraz kolei, natomiast wszystkie urzędy i ministerstwa, które dysponują rachunkami zwanymi środkami specjalnymi, będą musiały do kasy państwa odprowadzić z nich 40 proc. wpływów.

Komentuj
W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych
23 stycznia 2004 | 0

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych oraz znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zaczyna obowiązywać. Za kilka lat, już zniszczone znaki i sygnały, trzeba będzie wymienić. Ministrowie ustalili harmonogram wymiany. I tak: znaki pionowe do 31 grudnia 2010 r. - na tyle bowiem przewidziano trwałość znaków odblaskowych z licami z folii (7 lat), znaki poziome do 31 grudnia 2008 r. - bo na tyle przewidziano trwałość oznakowania poziomego o najdłuższej żywotności (5 lat), sygnały świetlne do 31 grudnia 2008 r. - okres trwałości komór sygnałowych o źródle światła skupionym obliczono na 5 lat.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Ubezpieczenia do pilnej nowelizacji
22 stycznia 2004 | 0

Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła obrady nad zmianami w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rozpatrywane są dwa złożone projekty poselskie, według nowych propozycji wezwana policja przyjedzie wyłącznie do wypadku.

Komentuj
Debata nad VAT
22 stycznia 2004 | 0

Sejm obradował nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej oraz ułatwienie handlu wewnątrz Wspólnoty. Podtrzymano projekt w zakresie opodatkowania samochodów osobowych (zaproponowano możliwość odliczania połowy zapłaconego od nich podatku, do 3 tys. zł i przy warunkach dodatkowych obostrzeń w odliczaniu ze względu na nośność pojazdu). Posłowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek. Ustawa wróci do Komisji Finansów Publicznych.

Komentuj
Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym
21 stycznia 2004 | 0

Na zebraniu złonków PIGTSiS, omówiono braki występujące - mimo dwukrotnej w roku ubiegłym nowelizacji - w ustawie o transporcie drogowym. "Np. w kwestii zabezpieczenia warunków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, opłat za przystanki, wymogów i opłat "samorządowych", dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (istnieje przy tym sprzeczność między ustawą o ulgach a ustawą o finansach publicznych) itp.

Komentuj
Przewoźnicy obawiają się ustawy VAT
21 stycznia 2004 | 0

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zwróciło się do posłów i MI z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian do projektu ustawy o podatku od towarów i usług VAT, w sposób niedyskryminujących przewoźników. Zapisy proponowane w projekcie - jak uważają -stawiają ich bowiem w sytuacji niekorzystnej w stosunku do przewoźników unijnych i zdecydowanie zmniejszają ich konkurencyjność.

Komentuj
Polsko-tureckie przewozy drogowe
21 stycznia 2004 | 0

w Ankarze odbyło się kolejne posiedzenie polsko-tureckiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, podczas którego zostały omówione sprawy związane z wykonywaniem przez przewoźników obu stron usług międzynarodowego transportu drogowego.

Komentuj
Sektorowy Program Operacyjny Transport
21 stycznia 2004 | 0

Sektorowy Program Operacyjny Transport zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jak informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Pomyślnie zostały zakończone konsultacje pomiędzy Komisją Europejską i przedstawicielami Polski dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (SPO-T) na lata 2004-2006. Zaakceptowany właśnie przez Komisję Europejską program SPO-Transport, formalnie zostanie podpisany po dacie wstąpienia Polski do UE.

Komentuj
Egzekucja mandatów
21 stycznia 2004 | 0

Dyskusyjną metodę egzekucji mandatów wprowadzono w woj. zachodniopomorskim. Polega ona na wzywaniu komornika do zatrzymanego kierowcy, notorycznie uchylającego się od zapłaty mandatów. Przybyły na miejsce komornik przystępuje do egzekucji, w przypadku odmowy zabezpiecza pojazd na poczet kar i grzywien. Ten sposób na egzekucję długów budzi zastrzeżenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznyh i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komentuj
Opłaty parkingowe w Warszawie
20 stycznia 2004 | 0

Od lutego posiadacze telefonów komórkowych w sieci Idea będą mogli płacić za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą sms, natomiast użytkownicy Ery i Plusa - od czerwca. Zapowiada urząd Zarządu Dróg Miejskich.

Komentuj
"Na flaku do rowu"
20 stycznia 2004 | 0

- niedopompowane opony nie tylko oznaczają niszczenie ogumienia, ale zwiększają ryzyko wypadku - przestrzegają eksperci.

Komentuj
Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach
20 stycznia 2004 | 0

Na swoim posiedzeniu rząd zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w zakresie realizacji przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów taksówkowych w urządzenia tasotaksometryczne umożliwiające prowadzenie ewidencji podatkowej. Według oceny zawartej w informacji i przedstawionej przez ministra finansów, do 10 stycznia 2004 r. w Polsce zalegalizowano łącznie 28.479 taksometrów zainstalowanych w taksówkach, współpracujących z kasami rejestrującymi tj.48% taksówek ma zainstalowane i zalegalizowane taksometry. "Można uznać, że akcja instalacji kas w taksówkach powinna zakończyć się przed 1 maja 2004 r." - czytamy w konkluzji dokumentu.

Według informacji przedstawionej przez ministra finansów, do 10 stycznia 2004 r. w Polsce zalegalizowano łącznie 28.479 taksometrów zainstalowanych w taksówkach, współpracujących z kasami rejestrującymi. Ponadto do tego dnia wykonano łącznie 35.405 legalizacji taksometrów przed zainstalowaniem w taksówce. Różnica pomiędzy tymi liczbami, wynosząca 6926, oznacza "nadwyżkę podaży" taksometrów, tzn. tyle taksometrów było jeszcze do kupienia i zainstalowania, chociaż podaż ta mogła być rozłożona nieproporcjonalnie do zapotrzebowania w danym rejonie kraju.

Biorąc pod uwagę, jako najbardziej wiarygodną, przyjętą w wyniku dyskusji na posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 14 stycznia 2004 r., liczbę ok. 60 tys. taksówek w Polsce, należy stwierdzić, że ok. 48 procent ma zainstalowane i zalegalizowane taksometry. Do zalegalizowania pozostaje jeszcze ok. 32 tys. taksometrów.

Obecnie blisko 20 tys. taksówkarzy wystąpiło do urzędów skarbowych z indywidualnymi wnioskami o odroczenie terminu rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co w dużej mierze świadczy o zamiarze zgłoszenia się do legalizacji taksometru.

Pozostaje ok. 12 tys. taksówkarzy, w odniesieniu do których brak jest informacji (według stanu z 10 stycznia br.), czy zamierzają dopełnić obowiązku legalizacji taksometrów.

Administracja miar rozwinęła do maksimum swoje zdolności wykonawcze w zakresie legalizacji i może dokonać ok. 8 tys. legalizacji tygodniowo. Po 31 grudnia 2003 r. liczba zgłoszeń spadła, przez co placówki legalizacyjne nie wykorzystują nawet swoich zdolności wykonawczych.

Uwzględniając obecne zaawansowanie procesu wdrażania kas fiskalnych w taksówkach, jak i podjęte przez Główny Urząd Miar działania organizacyjno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie legalizacji taksometrów w taksówkach, a także mając na uwadze uruchomione procedury wydawania, na indywidualne wnioski podatników, decyzji (przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji podatnika w danym regionie) o odroczeniu na określony czas terminu instalacji kas - można uznać, że akcja instalacji kas w taksówkach powinna zakończyć się przed 1 maja 2004 r.

Komentuj
O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",
20 stycznia 2004 | 0

interesujące czytelników zagadnienia wyjaśniali Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:

PytanieOdpowiedź
Czy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w zakresie czynności przewóz towarów po polskich drogach między sklepami będącymi własnością spółki samochodami do 3,5 t - muszą po Nowym Roku przechodzić dodatkowe badania lub zdobyć świadectwa kwalifikacji? Kierowcy pojazdów samochodowych, przewożących rzeczy o dopuszczalnej masie do 3,5 t, nie muszą spełniać wymagań ustawy. Dlatego też nie muszą przechodzić dodatkowych badań, a ich pracodawca nie musi wydawać im jakichkolwiek zaświadczeń.
Słyszałem, że szkoleniowcy ITS w trakcie szkoleń na certyfikat kompetencji zawodowych twierdzili, iż najlepszym zabezpieczeniem finansowym jest ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności. Ubezpieczenie gwarantuje w razie nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie osobom trzecim w razie utraty zdrowia lub życia. Okazuje się jednak, że w BOTM nie uznają tego, bo wolą ubezpieczenie autocasco. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zniosła pojęcie zabezpieczenia finansowego. Przewoźnik ma udowodnić odpowiednią sytuację finansową udokumentowaną dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub bilansem rocznym przedsiębiorstwa. Polisa autocasco jest dokumentem określającym wycenę majątku przedsiębiorcy, tj. posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej takim dokumentem nie jest.
Jestem przewoźnikiem międzynarodowym. Czy to prawda, że BOTM będzie rozsyłał wszystkim licencjonowanym przewoźnikom wnioski o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji europejskiej. Jeśli tak to w jakim terminie?Wnioski są rozsyłane od listopada 2003 r. Szacujemy, że rozsyłanie wniosków dla przewoźników wykonujących przewozy rzeczy zakończymy do połowy lutego. Natomiast dla przewozów osób do końca marca. O ile nie zostanie przesłany wniosek, należy zgłosić się do BOTM.
Czy po akcesji Polski do UE polski producent rolny będzie mógł bez żadnych specjalnych zezwoleń transportowych wywozić swoje płody rolne własnym środkiem transportu do krajów unijnych.Ustawa o transporcie drogowym jest w tym zakresie zgodna z prawem unijnym i przewóz taki do krajów UE nie będzie wymagał posiadania zezwolenia zagranicznego. Z kolei art. 33 ust. 2 pkt 2 zwalnia rolników z wymogu uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca autokaru będący w trasie?Wszystko zależy od rodzaju działalności, jaką wykonuje przewoźnik. W przypadku przewozów zarobkowych powinien posiadać: prawo jazdy; świadectwo kwalifikacji bądź zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę; wypis z licencji; odpowiednie zezwolenie, jeżeli jest wymagane, oraz inne dokumenty w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów, np. listę pasażerów.
Czy kierowcy, którzy są zatrudnieni w naszej firmie, a posiadają świadectwo kwalifikacji ważne np. do 20 stycznia 2004 r., muszą ukończyć kurs dokształcający dla kierowców? Czy dotyczy to tylko kierowców, których będziemy chcieli zatrudnić w nowym roku, czy również tych, którzy już pracują w naszej firmie od kilku lub kilkunastu lat?Jeżeli kierowca ukończył kurs dokształcający w ubiegłych latach, to po 1 stycznia nie musi ponownie robić takiego kursu. Natomiast jeżeli kierowca nie ukończył do 31 grudnia ub. r. kursu dokształcającego, to powinien to niezwłocznie zrobić.
Od 1989 r. prowadzę działalność krajową - przewóz rzeczy na podstawie zaświadczenia. Czy teraz traci ono moc?Do 30 kwietnia 2004 r. musi pan uzyskać licencję na wykonywanie transportu. W tym celu powinien pan zgłosić się po uzyskanie szczegółowych informacji do starostwa. Czeka pana także skrócony egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Instrukcyjny termin do złożenia wniosku o licencję minął wprawdzie 31 grudnia 2003 r., dlatego musi się pan liczyć z tym, że jeśli będzie pan dalej zwlekał, to urząd może nie zdążyć wydać panu licencji. A to może oznaczać, że dostanie ją pan np. w czerwcu. Do tego czasu nie mógłby pan jeździć.
Licencja wspólnotowa będzie wydawana na firmę czy na każdy samochód?Dostanie pani licencję na firmę i odpowiednią ilość wypisów z licencji równą ilości posiadanych pojazdów. Nie ma żadnych administracyjnych ograniczeń w tym względzie.
Przedsiębiorstwo posiada licencję na przewóz rzeczy w przewozach międzynarodowych wraz z 15 wypisami. Czy licencja wspólnotowa obejmie w dalszym ciągu 15 pojazdów? Czy możemy starać się o zwiększenie ilości wypisów np. 20-30 pojazdów?Na razie dostanie pani licencję i 15 wypisów do niej. Może pani jednak dokupić kolejne auta i tyle też nowych wypisów pani dostanie. Liczy się bowiem tytuł prawny i odpowiednia sytuacja finansowa firmy. Zanim dostanie pani jednak licencję wspólnotową i kolejne wypisy, należy postarać się o rozszerzenie dotychczasowej tzw. polskiej licencji międzynarodowej.

Komentuj
Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów
19 stycznia 2004 | 0

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym też dniem przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości. Projekt wywoływał wiele kotnrowersji w związku z przejęciem pilotowania, które w 90% obsługiwały firmy cywilne.

Komentuj
W Bułgarii winiety.
19 stycznia 2004 | 0

System winien zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br. Zastąpi dotychczasowy podatek drogowy. W roku bieżącym do wykupienia winiet będą zobowiązane wszystkie pojazdy samochodowe poza osobowymi, te ostatnie będą musiały posiadać winiety od 1 stycznia 2005 roku. Przewiduje ona winiety tygodniowe, miesięczne i roczne, a od 2007 roku także jednodniowe. Wykupione naklejki muszą być umieszczone w prawy dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Z powodu opóźnień we wprowadzaniu nowego systemu do końca tego roku kierowcy ciężarówek i autobusów nie będą otrzymywać naklejek, a jedynie kwity potwierdzające wniesienie stosownej opłaty. Kara za brak winiety ma wynieść 100 lewów (1 lew to ok. 2,30 zł) w przypadku samochodów osobowych, 500 w przypadku autobusów i 1000 lv w przypadku tirów.

Komentuj
Ubezpieczenia obowiązkowe cd.
19 stycznia 2004 | 0

Uchybienie obowiązkom musi mieć podłoże w winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie, co innego powiadomienie, co innego wezwanie - zagadnienia te analizują Małgorzata i Maciej Capikowie w "Rzeczpospolitej".

Komentuj