Legislacja

Co zmieni się w przepisach o ruchu drogowym w 2021 r.

31 grudnia 2020

Co zmieni się w przepisach o ruchu drogowym w 2021 r.
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W 2021 roku oczekujemy wielu ważnych nowości legislacyjnych w prawie o ruchu drogowym. W Sejmie RP procedowany jest (czeka na drugie czytanie) projekt ustawy, którego celem podstawowym jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Natomiast w Komitecie Stałym Rady Ministrów utknął projekt ustawy regulującej sytuację urządzeń transportu osobistego (uto).

Bezpieczeństwo pieszych

Do Sejmu trafiły trzy projekty ustaw dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych: dwa poselskie i rządowy. Projektodawcy zgodnie ustalili, iż procedowany jest wspólny – rządowy (druk sejmowy nr 802). Przewidziano, iż obowiązkiem kierowcy będzie ustąpienie pierwszeństwa także pieszemu wchodzącemu na przejście, jednoczenie ten pieszy otrzyma zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Także pieszy ma być szczególnie ostrożny i uważny w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Oczywiście nie znamy – bo nie możemy znać w momencie, gdy procedowanie nie jest zakończone, a ustawa opublikowana - konkretnej darty wejścia ich w życie. Niezwykle ważne są tutaj dwa elementy. Po pierwsze, iż rząd przyjął taki projekt – wcześniej decyzje były różne. Po drugie – posłowie zgodnie rozumieją potrzebę poprawy sytuacji pieszego. Są wątpliwości jak np. długość vacatio legis – tu mamy opinie, iż powinno to być rok, dwa miesiące. Przedstawiciele rządu mówią, że natychmiast i jednocześnie mocno podkreśla, iż jest przygotowany (w tym także są zabezpieczone środki finansowe) na przeprowadzenie skutecznej i powszechnej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Projekt ustawy oczekuje na drugie czytanie.

Zrównanie prędkości

W procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 802) zaproponowano także ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/godz. w dzień, ale też w nocy. W ten sposób dołączymy do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie nie ma dwóch limitów prędkości obowiązujących na obszarze zabudowanym. Przypomnijmy dziś w godzinach 2300-500 to prędkość 60 km/godz. w pozostałych godzinach – 50 km/godz. Czyli w nocy będziemy jeździli jednak wolniej.

Zakaz jazdy na zderzaku

Kolejny oczekiwany zapis pomieszczony w procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 802) to obowiązek zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, stanowiącej połowę aktualnej prędkości w km/godz., wyrażonej w metrach. Powinien być to koniec tzw. jazdy na zderzaku. Niezachowanie bezpiecznej odległości to powszechny problem widoczny na polskich drogach. Jak informują statystyki policyjne, co piąty wypadek lub kolizja na autostradzie spowodowany jest właśnie niezachowaniem tej bezpiecznej odległości. Na obszarze zabudowanym to nawet co czwarty wypadek lub kolizja. To zachowania zasadnie nazywane agresją drogową. Po wejściu w życie tego przepisu kierowca jadący z prędkością 100 km/godz. zobowiązany będzie utrzymać odległość 50 m do poprzedzającego pojazdu.

Urządzenia transportu osobistego

(fot. Jolanta Michasiewicz)

Równie oczekiwaną, ale też równie ważną dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczącą jest regulacja dotycząca tzw. urządzeń transportu osobistego (uto), w tym powszechnie obecnych hulajnóg elektrycznych. Czy będą miały status – jak to obowiązuje dziś – prawdopodobnie nie, ich miejsce to drogi rowerowe i jezdnie (jak informował minister infrastruktury. Niestety nie jest znany tekst projektu po przeprowadzonych konsultacjach. Ten projekt trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów i oczekuje na decyzje rządu: - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Wykaz prac legislacyjnych i programowych RM nr UD51). Resort infrastruktury zapowiada, iż opracowane regulacje powinny zacząć obowiązywać wiosną 2021 r.

Dalsze informacje o regulacjach projektowanych, procedowanych, oczekujących i wchodzących w życie w najbliższym wydaniu PRAWA DROGOWEGO@NEWS – publikacja 4.1.2021 r. To m.inn.: zmiany dotyczące np. rozszerzenia uprawnień kierowców z prawem jazdy kat. B; prawa jazdy kat. A2; rejestracji nowych pojazdów już w salonie sprzedaży; możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, kar za przerwę lub opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu technicznego; wyższych kar za brak OC itd. (jm)