Legislacja

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!

7 października 2020

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!
(fot. Jolanta Michasiewicz)

O przedłużających się pracach nad projektem ustawy regulującej zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego, pracach które jak się dowiadujemy utknęły i przeciągają się w czasie. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył sekretarz stanu w resorcie infrastruktury – Rafał Weber.

Wszyscy widzimy, a co trudniejsze odczuwamy rosnącą popularność elektrycznych hulajnóg. Dziś ich użytkownicy są uprawnieni do jazdy po chodnikach, bardzo różnie jeżdżą, mają prawo bo to ich też traktuje jak pieszych. Z naszych obserwacji użytkownicy uto są wszędzie: na chodniku, na drodze rowerowej, na ulicy, to zdecydowanie nie jest sytuacja wpływająca na bezpieczeństwo w ruchu drogowym! Urządzenia te mają masę około 12 kilogramów, natomiast prędkość z jaką mogą jechać to… ok. 25-30 km/godz. Trwający brak przepisów regulujących zasady ruchu tych i im podobnych urządzeń transportu osobistego stwarza sytuacje zagrożenia pieszych.

Tak więc na jakim etapie są prace? Dziś o tych tak oczekiwanych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowego informuje sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury – Rafał Weber. - Resort infrastruktury, w ramach działań zmierzających do prawnego uregulowania statusu urządzeń transportu osobistego, przygotował w 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UD564). W wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ten został zmieniony pod względem zakresu oraz tytułu projektu. W związku z istotną zmianą treści wskazanego powyżej projektu ustawy, powstał drugi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), który ponownie został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do dnia 15 czerwca 2020 r. W ramach uzgodnień międzyresortowych 8 podmiotów przekazało uwagi do projektu, natomiast 98 podmiotów i osób fizycznych przedstawiło opinie w konsultacjach publicznych. Resort infrastruktury, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich zgłoszonych uwag, zaktualizował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), który w dniu 11 września 2020 r. został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Informacje o dalszych pracach legislacyjnych nad projektem przedmiotowej ustawy dostępne będą na stronie internetowej pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333706.

Ale dlaczego te prace trwają tak długo? – tego nie wiemy. (jm)