Legislacja

Resort w sprawie przegród

24 maja 2021

Resort w sprawie przegród
(fot. PEXELS)

Poseł Bogusław Sonik - o czym pisaliśmy wcześniej [kliknij] - zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją [interpelacja nr 22100 - kliknij] w sprawie wprowadzenia przesłon oddzielających miejsce dla pasażera w taksówkach. Korzystając z tych rozwiązań analogiczne przegrody chcą montować także inne branże. Autor interpelacji pytał: - Czy ministerstwo planuje wprowadzenie obowiązku stosowania przesłon w samochodach - taksówkach oraz zniesienie powyższych obostrzeń na czas pandemii? Dziś stanowisko resortu.

W imieniu resortu na interpelację posła Bogusława Sonika odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie. Zaprezentował następujące stanowisko [kliknij]: - Wyposażenie pojazdu w przesłony znajduje się w zakresie stosowania Regulaminu nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach. Punkt 1 a) tego regulaminu dotyczy materiałów oszklenia bezpiecznego przeznaczonych do instalacji, jako szyby przednie lub inne szyby, bądź jako przegrody wewnętrzne w pojazdach kategorii L z nadwoziem, M, N, O oraz T1. Kategorie pojazdów zdefiniowane są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450). Z tego względu możliwe jest przeprowadzenie procedury homologacyjnej typu ONZ takiego wyposażenia. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, który jest właściwy między innymi w sprawach wydawania świadectw homologacji typu w odniesieniu do pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części wydał świadectwo homologacji typu ONZ na zgodność z Regulaminem nr 43 EKG ONZ. Wydane świadectwo homologacji typu ONZ potwierdza, że przegroda spełnia odpowiednie wymagania, co ma na celu wyeliminowanie zagrożenia dla osób podróżujących pojazdem, na przykład poprzez powstawanie ostrych odłamków w wyniku rozbicia tego oszklenia na skutek impulsu uderzenia towarzyszącemu kolizji, bądź wypadkowi drogowemu.

Z uwagi na znaczące różnice w konstrukcji pojazdów używanych jako taksówki właściwym wydaje się, aby montaż stosownej przegrody pozostawić w gestii użytkownika pojazdu, a sama przegroda była stosowana na zasadzie dodatkowego środka mającego ograniczyć możliwość prawdopodobieństwa przenoszenia wirusa pomiędzy osobami znajdującymi się w pojeździe.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że resort infrastruktury nie planuje zmiany przepisów mających na celu wprowadzenie obowiązku stosowania przesłon oddzielających miejsce dla pasażera w taksówkach.

Posumujmy: resort infrastruktury nie planuje zmiany przepisów decyzję w sprawie montażu przegrody pozostawia w gestii użytkownika pojazdu. (jm)