działalność gospodarcza
Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Legislacja

Inna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

8 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (2015.20):...

VAT odliczany od eksploatacji pojazdów służbowych. Po 1 lipca 2015
Legislacja

VAT odliczany od eksploatacji pojazdów służbowych. Po 1 lipca 2015

1 lipca 2015

W życie wchodzą przepisy przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami. Dotychczas właściciele firmowych samochodów o...

W sprawie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia
Legislacja 1

W sprawie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia

25 maja 2015

(518-35) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok z 6 maja 2015 r. (sygn. II SA/Go 55/15), dotyczący zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK. W ocenie sądu w sprawie prowadzonej w przedmiocie zakazu wykonywania...

Są ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej
Legislacja

Są ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej

1 stycznia 2015

Wchodzi w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ma ona poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy (2014.1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich...

W sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
Legislacja

W sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

7 listopada 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (2014.1544). Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i...

Zryczałtowany podatek za prywatne używanie samochodu służbowego
Legislacja

Zryczałtowany podatek za prywatne używanie samochodu służbowego

6 listopada 2014

Sejm przyjął poprawki senackie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród przyjętych znalazły się doprecyzowania oświadczeń przedsiębiorców o świadomości odpowiedzialności karnej, a także zasad opodatkowania wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych....

20. M. Wroński: Umieszczenie w sieci filmu z egzaminu spowoduje likwidację OSK
Legislacja

20. M. Wroński: Umieszczenie w sieci filmu z egzaminu spowoduje likwidację OSK

24 sierpnia 2014

Zmiany w ustawie nie ominęły także spraw związanych z nadzorem nad szkoleniem. I tu bardzo poważne kontrowersje budzić może przesłanka określona w nowym przepisie art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy, upoważniająca starostę do wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę...

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
Legislacja

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami

3 lipca 2014

...

Kolejna dyrektywa wdrożona
Legislacja

Kolejna dyrektywa wdrożona

24 czerwca 2014

Opublikowano ustawę o prawach konsumenta (2014.827). Akt określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb...

Zbigniew Drexler. Obowiązek lub brak obowiązku motorniczego
Ekspert wyjaśnia 1

Zbigniew Drexler. Obowiązek lub brak obowiązku motorniczego

22 czerwca 2014

Pytanie: Szanowni Państwo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy motorniczy jadąc po wydzielonym torowisku może w przypadku braku sygnalizatora ST zignorować czerwony sygnał wyświetlany na sygnalizatorze ogólnym S1 stojącym po prawej stronie torowiska? Przykładowo w Łodzi z...

Kategoria współpracującego w interpretacji ZUS!
Legislacja

Kategoria współpracującego w interpretacji ZUS!

5 czerwca 2014

Pojęcie “osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą” pomieszczono w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród jej obowiązków ustawodawca wymienił: opłacanie pełnych składek ZUS. Natomiast wykaz takich osób obejmuje małżonka...

W trybie art. 28 ustawy o kierujących pojazdami
Ekspert wyjaśnia

W trybie art. 28 ustawy o kierujących pojazdami

25 maja 2014

Pytanie: Przedsiębiorca (mąż) prowadzi działalność gospodarczą - Ośrodek Szkolenia Kierowców i zgłasza swoje biuro pod adresem domowym. Na budynku została zamieszczona wymagana informacja dotyczącą nazwy, adresu i godzin pracy OSK, ma wydzielone pomieszczenie do przyjmowania...

Zbiór ePD: są rozporządzenia w sprawie pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych
Legislacja

Zbiór ePD: są rozporządzenia w sprawie pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych

31 marca 2014

W Dziennikach Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia regulujące zagadnienia związane z pojazdami samochodowymi uznanymi za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podstawą prawną obu jest nowela ustawy w sprawie podatku od towarów i usług, która weszła...

Kontrole w osk zawieszających działalność
Legislacja

Kontrole w osk zawieszających działalność

20 marca 2014

(Fot.: PD@N 487-15) Jak informuje “Radio Gdańsk” są pierwsze efekty doniesień o nieprawidłowościach w ośrodkach szkolenia kierowców, które przygotowują kursantów do egzaminu na prawo jazdy. Jak się dowiadujemy - gdańscy urzędnicy skontrolowali jeden z ośrodków,...

Aktualizacja ePD - jest ustawowa definicja pojazdu samochodowego oraz określenie pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej
Legislacja

Aktualizacja ePD - jest ustawowa definicja pojazdu samochodowego oraz określenie pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej

17 marca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w kilku innych ustawach, a tu: o podatku od towarów i usług; Prawo o ruchu drogowym oraz o opłatach skarbowych. Ustawodawca dodał definicję pojazdu...

Okres przejściowy w osk, czy dla osk?
Ekspert wyjaśnia

Okres przejściowy w osk, czy dla osk?

6 października 2013

Pytanie: Czy ośrodki szkolenia kierowców, w których w dniu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami żaden z instruktorów nie miał udokumentowanej 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającej na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do...

Kasy fiskalne w dla miniprzedsiębiorców
Legislacja

Kasy fiskalne w dla miniprzedsiębiorców

11 września 2013

Na posiedzeniu Sejmu RP, w pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Celem projektu jest wyeliminowanie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy. Nowelizacja zakłada zwolnienie części podatników...

Logo szkoły jazdy na… chodnikach
Przegląd prasy

Logo szkoły jazdy na… chodnikach

9 czerwca 2013

(Fot.: PD@N 466-29) W Gdańsku - jak relacjonuje “Gazeta pl Trójmiasto” - jeden z ośrodków szkolenia kierowców za pomocą szablonu i farby w sprayu maluje na chodnikach swoją nazwę. Czy to jest dobra reklama dla ośrodka? Pomińmy to zagadnienie. Mieszkańcy...

Zmiany w zasadach prowadzenia księgi podatkowej
Legislacja

Zmiany w zasadach prowadzenia księgi podatkowej

11 maja 2013

Opublikowano rozporządzenie ministra finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wśród zmian m.inn. nowe brzmienie § 5 ust. 2: “2. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:...

Szkoły szukają dodatkowego zarobku
Przegląd prasy

Szkoły szukają dodatkowego zarobku

20 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 461-14) Skończyły się czasy, gdy kandydatów na kierowców był w ośrodkach szkolenia dostatek. Dzisiaj osk szukają dodatkowego zarobku: wynajmują autobusy na wycieczki albo ciężarówki do transportu buraków - słusznie podsumowuje kondycję ośrodków...