transport publiczny
Rodzaje dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów
Legislacja

Rodzaje dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów

15 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazów środkami publicznego transportu zbiorowego. Regulacje...

Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
Legislacja

Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

17 czerwca 2011

Opublikowano Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Wytyczne, o których...

Ustawy o transporcie w Senacie
Legislacja

Ustawy o transporcie w Senacie

14 grudnia 2010

Na swoim posiedzeniu Senat RP przyjął: - bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym; - wprowadził poprawki (53) do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; - wprowadził poprawki (7) do ustany o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie...

Każdy nauczyciel z biletem ulgowym
Legislacja

Każdy nauczyciel z biletem ulgowym

16 listopada 2010

Nauczyciele z przedszkoli powinni mieć prawo do ulgi na przejazdy koleją i autobusami - uznał Trybunał Konstytucyjny. Orzekł on, że dotychczasowe przepisy dotyczące ulg, wyłączające z nich nauczycieli przedszkoli, są niezgodne z konstytucją. Trybunał badał zgodność z konstytucją...

Gdzie jest ustawa o transporcie publicznym?
Ekspert wyjaśnia

Gdzie jest ustawa o transporcie publicznym?

26 września 2010

Pytanie: Mam pytanie. Co dzieje się z projektem ustawy o transporcie publicznym? Nie spotkałem od dłuższego czasu żadnej informacji na ten temat. Z poważaniem czytelnik. Odpowiedź: Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym została przygotowana przez resort infrastruktury....

Autobus to miejsce publiczne
Przegląd prasy

Autobus to miejsce publiczne

10 czerwca 2010

Jadąc miejskim autobusem młoda pasażerka zauważyła, iż kierowca pali papierosa w czasie jazdy. Nagrała film dokumentując tym samym naganne zachowanie kierowcy. Gdy zorientował się, że jest nagrywany wpadł w furię i zaatakował pasażerkę. Ta nie przestała jednak nagrywać. Film...

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

7 kwietnia 2010

Do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania wpłynął rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. U Z A S A D N I E N I E Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy...

Całkowity zakaz palenia w środkach transportu
Legislacja

Całkowity zakaz palenia w środkach transportu

5 marca 2010

Sejm znowelizował ustawę o ochronie zdrowia. Przyjęte rozwiązania łagodzą pierwotne propozycje komisji zdrowia według, których całkowity zakaz palenia miał obowiązywać m.in. w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Teraz będzie możliwość wydzielania w tych miejscach sali dla...

Zmiany w organizacji przewozów w transporcie publicznym
Legislacja

Zmiany w organizacji przewozów w transporcie publicznym

2 marca 2010

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. KOMUNIKAT: Projekt ustawy ma na celu zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym...

Pasażerów przybyło
Przegląd prasy

Pasażerów przybyło

31 stycznia 2010

Jak donosi “Życie Warszawy” zima skłoniła część kierowców do korzystania z transportu publicznego (trudności z parkowaniem, awaryjność pojazdów itp.). Autobusy, tramwaje i pociągi pękają w szwach. – Gołym okiem widać, że od kiedy zaatakowała zima, pasażerów...

O przywróceniu ulg za przejazdy
Legislacja

O przywróceniu ulg za przejazdy

21 kwietnia 2009

Do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 1892). Projekt ustawy dotyczy poszerzenia katalogu beneficjentów uprawnionych do korzystania z...

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

30 grudnia 2008

Brak możliwości zawierania długoterminowych umów na przewóz oraz nierozwiązana kwestia finansowania przewozów i kontroli wykorzystywania dotacji przez przedsiębiorców to największe problemy polskiego transportu zbiorowego. Regulacji w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej nie...

Nowelizacja ustawy o ulgowych przejazdach
Legislacja

Nowelizacja ustawy o ulgowych przejazdach

6 maja 2008

Do sejmowej Komisji Infrastruktury skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zmiany obejmują uprawnienia studentów. Wejście w życie noweli zaplanowano na 1...

Pasażer skarży kierowcę autobusu
Legislacja

Pasażer skarży kierowcę autobusu

15 kwietnia 2008

Osoba ukarana za jazdę bez biletu ma prawo – w razie sprawy sądowej – uzyskać dane osobowe kontrolera i kierowcy, któremu zapłaciła za przejazd – informuje “Rzeczpospolita”. Tak wynika z decyzji generalnego inspektora ochrony danych osobowych Michała Serzyckiego...

Zmiana w przepisach o ulgowych przejazdach
Legislacja

Zmiana w przepisach o ulgowych przejazdach

9 kwietnia 2008

Traci moc rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego....

Ulgi w transporcie publicznym
Legislacja

Ulgi w transporcie publicznym

1 kwietnia 2008

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia...

Ustawa o ulgowych przejazdach podpisana
Legislacja

Ustawa o ulgowych przejazdach podpisana

4 października 2007

Prezydent podpisał ustawę z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa zakłada, że ulgowe przejazdy autobusami będą finansowane z budżetu...

Ulgi w transporcie publicznym
Legislacja

Ulgi w transporcie publicznym

22 września 2007

Studenci - zarówno krajowi, jak i zagraniczni - mogą podróżować taniej, korzystając z transportu publicznego. Dotyczy to podróży PKP i PKS. Studenci do ukończenia 26. roku życia, tak jak dzieci i młodzież od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ukończenia...

Ulgowe przejazdy pokryje budżet
Legislacja

Ulgowe przejazdy pokryje budżet

5 lipca 2007

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane będą z budżetu państwa. Posłowie obradowali nad projektem zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami...

Zmodyfikowane ulgowe przejazdy
Legislacja

Zmodyfikowane ulgowe przejazdy

11 czerwca 2007

W życie wchodzi znowelizowana 13 kwietnia ustawa o Straży Granicznej; z powodu tej noweli zmodyfikowane zostały następujące ustawy: o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, o zaopatrzeniu emerytalnym tzw. służb mundurowych, o emeryturach i rentach...