pijani kierowcy
Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 4)
Statystyka

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 4)

18 listopada 2021

Janusz Popiel przygotował autorską „Ocenę rządowej „Oceny skutków regulacji”. Mity i fakty” dotyczącą aktualnie procedowanego rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Analiza dotyczy części dotyczącej uzasadnienia poprawy brd poprzez zaostrzenia kar za wybrane wykroczenia. - (…) uzasadnienie nie jest oparte o rzetelną analizę dostępnych danych dotyczących brd na polskich i unijnych drogach - pisze Autor. Dziś część 4. Opracowania, w tym jego podsumowanie.

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury
Legislacja

Będziemy bezlitośni - zapowiedziano w trakcie obrad senackiej komisji infrastruktury

18 listopada 2021

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, która rozpatrywała uchwaloną przez Sejm ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W piątek debata w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Następnie 24-25 bm. - 33. posiedzenie plenarne Senatu w jego porządku obrad oba sprawozdania. 1-2 grudnia - posiedzenie Sejmu.

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 3)
Statystyka

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 3)

17 listopada 2021

Janusz Popiel przygotował autorską „Ocenę rządowej „Oceny skutków regulacji”. Mity i fakty” dotyczącą aktualnie procedowanego rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Analiza dotyczy części dotyczącej uzasadnienia poprawy brd poprzez zaostrzenia kar za wybrane wykroczenia. - (…) uzasadnienie nie jest oparte o rzetelną analizę dostępnych danych dotyczących brd na polskich i unijnych drogach - pisze Autor. Dziś część 3. opracowania.

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 2)
Statystyka

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 2)

16 listopada 2021

Janusz Popiel przygotował autorską „Ocenę rządowej „Oceny skutków regulacji”. Mity i fakty” dotyczącą aktualnie procedowanego rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Analiza dotyczy części dotyczącej uzasadnienia poprawy brd poprzez zaostrzenia kar za wybrane wykroczenia. - (…) uzasadnienie nie jest oparte o rzetelną analizę dostępnych danych dotyczących brd na polskich i unijnych drogach - pisze Autor. Dziś część 2 opracowania.

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 1)
Statystyka

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 1)

15 listopada 2021

Janusz Popiel przygotował autorską „Ocenę rządowej „Oceny skutków regulacji”. Mity i fakty” dotyczącą aktualnie procedowanego rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Analiza dotyczy części dotyczącej uzasadnienia poprawy brd poprzez zaostrzenia kar za wybrane wykroczenia. - (…) uzasadnienie nie jest oparte o rzetelną analizę dostępnych danych dotyczących brd na polskich i unijnych drogach - pisze Autor.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu apeluje o stopniowe prawo jazdy
Przegląd prasy

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu apeluje o stopniowe prawo jazdy

9 listopada 2021

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wystąpiła z apelem o podjęcie działań dla poprawy bezpieczeństwa młodych kierowców. Wśród zgłoszonych propozycji stopniowe prawo jazdy.

Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym. Teraz Senat
Legislacja

Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym. Teraz Senat

2 listopada 2021

Sejm RP na swoim 40. posiedzeniu, które odbyło się 29 października br. uchwalił rewolucyjne, czy - przełomowe - jak to oceniają eksperci - nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jej celem jest – jak to podkreślał poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek - ochrona i wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Ustawa trafi teraz do Senatu, jej obowiązywanie przesunięto na 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja dla poprawy brd – krok przed
Legislacja

Nowelizacja dla poprawy brd – krok przed

29 października 2021

W dniu wczorajszym wiele się działo w procedowaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504). Nowelizacji, która ma przynieść poprawę bezpieczeństwa na drogach i wysokie sankcje dla piratów drogowych, zwłaszcza tych zasiadających za kierownicą po spożyciu alkoholu.

Komisja Infrastruktury ma nowy projekt
Legislacja

Komisja Infrastruktury ma nowy projekt

28 października 2021

Sejmowa Komisja Infrastruktury dokonała analizy i przegłosowała pakiet zaproponowanych poprawek do projektu rządowego. Komisja podczas zaplanowanego na 28 i 29 października br. 40. posiedzenia Sejmu RP przedstawi Sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1680).

Sprawozdanie Podkomisji specjalnej
Legislacja

Sprawozdanie Podkomisji specjalnej

27 października 2021

Trwa posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozparzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) przedstawił sprawozdanie tego gremium. Następnie Komisja pracowała, punkt po punkcie analizując zgłoszony pakiet 25. poprawek do projektu. 

Zastępcza kara aresztu za wykroczenie?
Legislacja

Zastępcza kara aresztu za wykroczenie?

26 października 2021

Kancelaria Sejmu RP opublikowała interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Autor wystąpienia podnosi kwestię zgodności projektu z Konstytucją RP i podstawowymi zasadami prawa karnego. Na jutro zaplanowane jest posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, która rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy.

Niebezpieczne jesienne weekendy - nie brakuje nietrzeźwych kierowców
Statystyka

Niebezpieczne jesienne weekendy - nie brakuje nietrzeźwych kierowców

22 października 2021

Wciąż zbyt wielu polskich kierowców ignoruje ryzyko związane z prowadzeniem samochodu po spożyciu alkoholu, takie jak większa brawura, gorsza umiejętność oceny sytuacji na drodze czy spowolnienie reakcji za kierownicą. W zeszłym roku najwięcej osób z winy kierującego znajdującego się pod wpływem tej substancji zginęło we wrześniu i październiku. Szczególnie niebezpieczne okazują się soboty i niedziele czy długie weekendy, jak ten na przełomie października i listopada.

Pierwsze prace podkomisji nadzwyczajnej. - Niepokoi kapitulacja - oceniano
Legislacja

Pierwsze prace podkomisji nadzwyczajnej. - Niepokoi kapitulacja - oceniano

20 października 2021

Odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw. Komisja pracuje pod przewodnictwem Jerzego Polaczka. Rafał Weber - w imieniu resortu infrastruktury - zaprezentował pakiet poprawek do projektu. W dyskusji m.inn. padła opinia o niepokojącej kapitulacji. Ustawa ma wejść w życie w terminie późniejszym - z dniem 1 stycznia 2022 r.

„Bez promili na drodze” przy wsparciu egzaminatorów WORD Białystok
Przegląd prasy

„Bez promili na drodze” przy wsparciu egzaminatorów WORD Białystok

14 października 2021

W dniu wczorajszym w Zakładzie Karnym w Białymstoku odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy: Zakładem Karnym w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Grupą Ratowniczą "Nadzieja". Cel – współpraca dla wsparcia programu resocjalizacji skazanych.

Powołano podkomisję
Legislacja

Powołano podkomisję

12 października 2021

W Sejmie obradowała odbyło się już drugie w dniu dzisiejszym posiedzenie Komisji Infrastruktury. Przedmiot obrad - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Prezydium Komisji wystąpiło z wnioskiem o powołanie Podkomisji do rozpatrzenia projektu z druku 1504. Nie zgłoszono sprzeciwu do propozycji.

NIK o eliminowaniu kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
Statystyka

NIK o eliminowaniu kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

12 października 2021

Cytujemy za NIK: - Odurzeni kierowcy nadal będą zabijać. Polska wciąż przoduje na unijnej liście państw, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Alkohol to u nas kolejna istotna przyczyna wypadku i kolizji drogowej - po nadmiernej prędkości, przy czym te dwie przyczyny często idą w parze. Tymczasem instrumenty, które mogłyby służyć wyeliminowaniu takich kierowców z ruchu drogowego, pozostają nieskuteczne lub wręcz nie są stosowane, a działania odpowiednich organów - niewystarczające.

Mandaty: policjanci potrzebują pół roku
Przegląd prasy

Mandaty: policjanci potrzebują pół roku

8 października 2021

„Gazeta Prawna” poinformowała - cytujemy: - Przepisy o surowszym karaniu sprawców wykroczeń, którzy mieli już na koncie podobne czyny, przez jakiś czas pozostaną martwe. Policja potrzebuje pół roku i 500 tys. zł na dostosowanie do nich systemu informatycznego. Takie doniesienie zamieszczone zostało w tekście informującym o odbytym w Sejmie RP pierwszym czytaniu projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, zaostrzającej kary dla piratów drogowych.

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy
Przegląd prasy

To argumenty z perspektywy portfela kierowcy

7 października 2021

W poniedziałek Andrzej Adamczyk minister infrastruktury był gościem stacji Radio Kraków. Powodem wizyty było niezwykle ważne wydarzenie oddania do użytku 13. kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S7 (Szczepanowice-Widoma). Podczas porannej rozmowy minister mówił o inwestycji, ale też o procedowanym w Sejmie rządowym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Parlament Europejski: ZONE 30 i zero tolerancji dla kierowców po alkoholu
Legislacja

Parlament Europejski: ZONE 30 i zero tolerancji dla kierowców po alkoholu

7 października 2021

Parlament Europejski przegłosował projekt rezolucji ws. bezpieczeństwa na drogach (615 głosów ZA, 24 PRZECIW i 48 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ), w której zaproponowano ograniczenie prędkości do 30 km/godz. w obszarze zabudowanym i zero tolerancji dla kierowców siadających za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Pierwsze czytanie noweli kodeksu drogowego (sic!)… a sala świeciła pustkami
Legislacja

Pierwsze czytanie noweli kodeksu drogowego (sic!)… a sala świeciła pustkami

4 października 2021

Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowela dotyczy zaostrzenia sankcji nakładanych na piratów drogowych i pijanych sprawców wypadków. Debata odbywała się (sic!)… przy świecącej pustkami sali obrad (patrz: foto). A przecież projekt jest jednym z ważniejszych celów rządu i parlamentu, priorytet, zadanie stojące przed całą klasą polityczną - jak wielokrotnie podkreślano. Ustawę skierowano do Komisji Infrastruktury.