0075/57/2004 12 stycznia 2005 2 stycznia 2005

W nim: KRONIKA PRAWA: informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, ustaw, rozporzadzen itd. itp.; NEWS TYGODNI/A; PRZEGLAD PRASY/INTERNETU. Przygotowujemy zwiezle omówienia, natomiast sposób dotarcia do pelnych tekstów lub fragmentów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsylaczy. Pamietajmy, iz artykuly zródlowe w sieci dostepne sa czesto tylko przez ograniczony czas. Odpowiadajac na zapytania i postulaty zapraszamy do korzystania z naszego malego archiwum obejmujacego ostatnie pól roku wydarzen z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa. Znajdziecie je na www.prawodrogowe.pl W nim m.in. o: zmianach prawa od 1 stycznia 2005 roku, zmianach w terminach wymiany praw jazdy, podwyzkach cen benzyny, zmianach oplat za przejazdy europejskimi drogami, muzeach motoryzacji, potwierdzaniu danych przy rejestracji oraz fakturowaniu uslug transportowych...

Przegląd prasy

Czy będą kolejne zmiany w systemie rejestracji?
17 stycznia 2005 | 0

Pytanie: Czy na serio już w Ministerstwie Infrastruktury jest jakiś projekt nowego systemu rejestracji pojazdów (i tablic rejestracyjnych)? Z uwagi moje hobbystyczne zaangażowanie (profesjonalne - nie doszło do skutku, bo mimo złożonej oferty nie otrzymałem nawet zaproszenia na spotkanie) w temacie "Nowe tablice i system rejestracji pojazdów" chciałbym jakoś czynnie uczestniczyć w konsultacjach na ten temat. Czy jest to możliwe? Bogdan

Odpowiedź: Nie planujemy kolejnych zmian w systemie rejestracji. Obecnie - począwszy od 1 października br. - wszystkie pojazdy rejestrowane są w systemie "Pojazd".

Odpowiedzi udzielił: Maciej Wroński
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Czat, który odbył się: 21 Grudnia 2004 12:00

Komentuj
Fakturowanie usługi transportowej
17 stycznia 2005 | 0

Pytanie: Prowadzę firmę transportową i świadczę usługi na skalę międzynarodową. Nie wiem, jak należy fakturować usługę transportu międzynarodowego, w przypadku kiedy jest ona wykonana na trasie Polska - inne państwo Unii Europejskiej - kraj trzeci. Tadeusz M. z Konina.

Odpowiedź: W wyniku interwencji "Gazety Prawnej" odpowiedzi udzieliła Izba Skarbowa w Łodzi, z której wynika, że podatnicy świadczący usługi międzynarodowego transportu drogowego podlegają opodatkowaniu według stawki 0 proc. tylko w części, w której transport odbywa się na terytorium Polski (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535). Stosownie do treści powołanego przepisu miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zatem, faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: odcinek trasy wykonywany na terytorium Polski należy wykazać jako opodatkowany według stawki 0 proc., a pozostały odcinek trasy od granicy Polski poprzez inne państwo Unii Europejskiej, do kraju trzeciego, należy wykazać jako niepodlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Definicję usług międzynarodowego transportu zawiera art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle tego przepisu do usług międzynarodowego transportu nie zalicza się transportu drogowego osób.

Odpowiedzi udzieliła: Izba Skarbowa w Łodzi

Komentuj
Muzeum Motoryzacji i Techniki
17 stycznia 2005 | 0

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach powstało w początkach lat 70-tych. Właśnie w tych czasach właściciele aut przedwojennych, uszkodzonych, niesprawnych technicznie zostają karani mandatami przez miejscowe władze za to, że na ich podwórkach stoją stare, smutne pojazdy. Muzeum otwarto w 1995 roku. Obecnie wśród zbiorów znajduje się ok. 300 zabytkowych pojazdów. Najstarszym pojazdem jest traktor TITAN produkcji USA z 1895 r. Najstarszy pojazd ciężarowy: Mercedes z 1913 r. A osobowy FIAT z 1919 r. Wśród eksponatów są samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, samoloty, wózki dziecięce, rowery , motocykle, a także sprawne czołgi.

Praga Oświęcim - 1928 (najstarszy zachowany samochód w Polsce)

Komentuj
Zezwolenie na otwarcie nowej linii komunikacyjnej
16 stycznia 2005 | 0

Pytanie: Jak organ wydający zezwolenie może wykazać, że projektowania linia komunikacyjna będzie stanowiła zagrożenie dla innych linii regularnych ? Monika

Odpowiedź: W przypadku linii, dla których wykonywana jest analiza sytuacji rynkowej, takie zagrożenie powinno wynikać ze sporządzonego opracowania. W przypadku linii o długości powyżej 100 km, proponowałbym urzędom rozpatrującym wnioski, ogłaszanie informacji o projektowanej linii, np. w internecie. Zainteresowany przewoźnik, dla którego nowa linia będzie stanowić zagrożenie, może wtedy przystąpić do postępowania administracyjnego w charakterze strony i tym samym ma możliwość wykazania, że istnieją przesłanki do odmowy wydania zezwolenia, o których mowa w art. 22 a, ust. 1, pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym.

Odpowiedzi udzielił: Maciej Wroński
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Czat, który odbył się: 21 Grudnia 2004 12:00

Komentuj
Wymiana praw jazdy
15 stycznia 2005 | 0

Ministerstwo Infrastruktury Biuro Komunikacji Społecznej
Komunikat

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury przypomina, że do 30 kwietnia 2005 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984r. do 30 kwietnia 1993 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.02.69.640) ustaliło następujące terminy wymiany dokumentów:

wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - do dnia 31 grudnia 2004 r. (termin przedłużony do 30 kwietnia 2005 r.),

wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - do 30 czerwca 2006 r.,

wydanych (na blankietach papierowych) po dniu 1 lipca 1999 r. - do 30 czerwca 2006 r.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy we wskazanym terminie nie straci posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Nie będzie się on jednak mógł posługiwać tym prawem jazdy, ponieważ straci ono ważność i do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie starego (nieważnego już) prawa jazdy.

W celu otrzymania prawa jazdy należy złożyć:

wniosek,

dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 71 zł

fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

kserokopię posiadanego prawa jazdy.

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość pobrania formularza wniosku poprzez Internet. Jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ponieważ jednak druk ten podlega w dalszej obróbce skanowaniu i przesłaniu za pośrednictwem łącz satelitarnych - producent ze względu na określone wymagania w całym procesie wydawania praw jazdy sugeruje posługiwanie się wytworzonym przez siebie formularzem, który bezpłatnie i bez kolejki dostępny jest w każdym wydziale komunikacji. Przypominamy, że przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy za pośrednictwem poczty. Natomiast odbiór nowego dokumentu powinien nastąpić osobiście w celu unieważnienia posiadanego dotychczas prawa jazdy.

Komentuj
Potwierdzanie danych przy rejestracji pojazdów
13 stycznia 2005 | 0

Pytanie: Dlaczego przedkładając wszelkie wymagane przepisami dokumenty pojazd nie jest rejestrowany "od ręki" tylko czasowo pod pretekstem "potwierdzania danych"? Dlaczego w tym celu (wbrew przepisom KPA!) weryfikowane są tylko urzędowe dokumenty wydane przez polskie urzędy a dokumenty zagraniczne już takiemu potwierdzaniu nie podlegają? Edmund Bogacz

Odpowiedź: Czasowa rejestracja służy nie tylko potwierdzaniu danych - przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego. Ma służyć posiadaczowi pojazdu, który będzie oczekiwał na wydanie stałego - centralnie personalizowanego dowodu rejestracyjnego. Centralna personalizacja spowodowała znaczną poprawę bezpieczeństwa naszych pojazdów, gdyż czyste blankiety dowodów rejestracyjnych nie są nigdzie dostępne. W latach ubiegłych zdarzały się bardzo częste kradzieże tych blankietów, wprost z wydziałów komunikacji. Celem tych kradzieży nie była z pewnością chęć kolekcjonowania takich dokumentów, lecz "legalizowanie" aut przez grupy przestępcze.

Odpowiedzi udzielił: Maciej Wroński
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Czat, który odbył się: 21 Grudnia 2004 12:00

Komentuj
Muzeum Techniki Drogowej i Mostów
13 stycznia 2005 | 0

W Zamościu istnieje jedno z dwóch w Polsce, Muzeów Techniki Drogowej i Mostowej. Powstało przed 25 laty z inicjatywy inż. Leona Sułota, ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Lublinie. Początkowo była to izba pamięci, a od stycznia 1981 roku przemianowano ją na ośrodek muzealny i ulokowano w pomieszczeniach zabytkowej kamienicy Domu Technika NOT przy Rynku Wielkim 1. Muzealne zbiory są wyjątkowe. Zwłaszcza dokumentacja techniczna oraz fotograficzna, ukazująca trakty komunikacyjne oraz sieć dróg na terenie wschodniej Polski. Niezwykle ciekawe są mapy drogowe ukazujące rozwój sieci dróg od X do XX wieku. Zachowane są także liczne mapy z czasów Królestwa Polskiego. Na ekspozycji można zobaczyć również makiety mostów drewnianych z ich opisami. Eksponowane są też fotografie budowli mostowych z czasów ich budowy. Są również niespotykane już drewniane, metalowe i żeliwne narzędzia służące do budowy dróg.

Komentuj
Zmiana numerów trzycyfrowych
3 stycznia 2005 | 0

Telekomunikacja Polska zlikwiduje większość numerów trzycyfrowych. Barbara Górska rzecznik Telekomunikacji Polskiej wyjaśnia, że zmiany wymagają unijne standardy. W krajach Unii obowiązuje zasada, że trzycyfrowe numery to tylko telefony alarmowe.

PozostająNowe numery
informacja913118 913
międzymiastowa9009050
międzynarodowa9019051
biuro zleceń 9179497
taxi 9199191

Komentuj
Przeładowane auta będą karane przez nowe służby mundurowe
2 stycznia 2005 | 0

Inspektorzy Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie będą zatrzymywali furgony i ciężarówki. "Miasto uznało, że straty wynikające z jeżdżenia przeładowanymi autami są tak duże, że warto zainwestować w inspektorów którzy będą karać nieuczciwych." Zatrzymania legalizuje rozporządzenie ministerstwa spraw wewnętrznych z 2002 roku.

Komentuj
Zmiany prawa
1 stycznia 2005 | 0

Znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym

W życie wchodzi kilka przepisów znowelizowanego prawa o ruchu drogowym:

nowe brzmienie definicji "pojazd specjalny";

przeniesienia prawa własności pojazdu czasowo wycofanego i stosownych dokumentów;

trybu wydawania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;

obowiązku podatkowego w związku z ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Nowelizacja nastąpiła w oparciu o zapisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Link do źródła: Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 101l (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Rozporządzenie w sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdów

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Ustawodawca określił tryb i warunki czasowego wycofywania pojazdów z ruchu; wysokość opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz wzory dokumentów stosowanych w związku z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu (wniosek i decyzja). Rozporządzenie jest nową regulacją, wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 78a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 520 (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Komentarz: "Rzeczpospolita"

Przepisy rozporządzenia dotyczące wyposażenia stacji kontroli pojzadów

W życie wchodzą przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczące wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów - uzupełnień w sprawie wyposażenia stanowiska kontrolnego w stacji. Data wejścia w życie przesunięta z 30 czerwca 2004 r. na 1 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 204c. Wyd. Grupa IMAGE.

Komentarz: "Rzeczpospolita"

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. nowelizująca ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 515c (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 317 (aktualizacja 35).

Przepisy zalecające instalowanie kas fiskalnych na parkingach

W życie wchodzi rozporządzenie o kasach fiskalnych. Obowiązek instalacji kas obejmie m. in. świadczących usługi parkingowe, kurierskie oraz związane z utrzymaniem ulic i placów. Zwolnieni z obowiązku instalowania kas fiskalnych są ci podatnicy, których obroty w tym roku nie przekroczyły 40 tysięcy złotych. Zakup kasy fiskalnej jest w połowie, poprzez ulgę podatkową, refundowany z budżetu państwa.

Onet.pl
Wirtualna Polska pl "Rzeczpospolita"

Rozporządzenia o drogach krajowych

Kilkanaście nowych odcinków dróg w dwunastu miastach minister infrastruktury zaliczył do dróg krajowych. Kilkanaście innych odcinków kategorię tę utraci. Link do źródła:

wykaz nowych dróg krajowych:

Aktualizowany tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2118 (w przygotowaniu).

wykaz dróg pozbawionych kategorii dróg krajowych:

Aktualizowany tekst jednolity ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2118 (w przygotowaniu).

Komentarze: "Rzeczpospolita"

Przepisy o wysokości podatków

Obowiązują:

niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683)

rozporządzenie ministra finansów dotyczące wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. nr 252, poz. 2523)

obwieszczenie ministra finansów o stawkach podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M. P. nr 43, poz. 753)

zmienione 8 grudnia dwa rozporządzenia ministra gospodarki i pracy, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej: a) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 271, poz. 2686-2687);

Komentuj
Wycofanie benzyny Uniwersalnej 95
1 stycznia 2005 | 0

Ze stacji PKN Orlen zostaje wycofana benzyna Uniwersalna 95 znika ze stacji PKN Orlen. Wprowadzony zostaje dodatek o nazwie UNIKAT+ dla aut pozbawionych katalizatora, który należy dodawać do benzyny bezołowiowej Eurosuper 95.

Komentuj
Bułgaria: obowiązkowe winiety dla aut osobowych
1 stycznia 2005 | 0

W Bułgarii winiety za przejazd drogami zaczynają obowiązywać także dla aut osobowych. Obowiązek dotyczy przejazdów drogami pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii. Winiety wykupuje się na przejściu granicznym przy wjeździe do Bułgarii.

Komentuj
Niemcy: już płatne autostrady
1 stycznia 2005 | 0

Niemcy: kierowcy ciężarówek o masie ponad 12 ton muszą płacić za korzystanie z autostrad na terenie całych Niemiec. Opłaty dotyczą zarówno pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, jak i w innych krajach.

Komentuj
Słowacja: podwyżka cen winiet
1 stycznia 2005 | 0

Słowacja: cena nalepek uprawniających do korzystania z autostrad, dróg ekspresowych oraz specjalnie w tym celu oznakowanych dróg pierwszej kategorii wzrasta średnio o 50 procent. Wprowadzono także dwa nowe rodzaje winiet - tygodniowe i miesięczne (dotychczas roczne i 15-dniowe).

Komentuj
Najstarsi pasażerowie bez karty bezpłatnej jazdy
1 stycznia 2005 | 0

W Warszawie osobie powyżej 70. roku życia w razie kontroli biletów wystarczy dowód osobisty. Nie muszą być przedłużone dotychczas obowiązujące karty bezpłatnej jazdy. "Od lutego za darmo po Warszawie będą mogły jeździć wszystkie osoby powyżej 70. roku życia, niezależnie od narodowości. Teraz bezpłatne przejazdy przysługują tylko obywatelom polskim."

Komentuj
Zaczyna obowiązywać zmiana terminów wymiany praw jazdy
31 grudnia 2004 | 0

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 309i (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Komentuj
Czy w Szczecinie powstanie Muzeum Techniki i Inżynerii Miejskiej?
31 grudnia 2004 | 0

W halach dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie. Planowane jest powstanie szczecińskie muzeum techniki i inżynierii miejskiej. Pomysł popierają członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dyrekcja Muzeum Narodowego w Szczecinie i miejski konserwator zabytków. Instytucja współpracowałaby m.in. ze stowarzyszeniami miłośników komunikacji i starych samochodów.

Komentuj
Unia Europejska: transport drogowy towarów niebezpiecznych
30 grudnia 2004 | 0

Ogłoszone zostały dyrektywy KE: nr 2004/110/WE i 2004/111/WE z 9.12.2004 r., które zobowiązują państwa członkowskie do wydania najdalej do 1.07.2005 r. przepisów dostosowujących do tych dyrektyw zmiany i poprawki, wprowadzane na skutek kolejnych przystosowań do postępu technicznego, do przepisów regulujących przewozy towarów niebezpiecznych dokonywane: koleją lub w transporcie drogowym (dyrektywa Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych - Dz. Urz. U L 365). Obowiązują 20. dnia po ogłoszeniu (Dz. U. UE nr L 365 z 10.12.2004 r., str. 24/25).

Komentuj
Ustawa - prawo przewozowe po uzupełnieniach
29 grudnia 2004 | 0

W Dz. U. ogłoszono tekst ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - prawo przewozowe. Zmiany sprowadzają się do polecenia wydania stosownych rozporządzeń wykonawczych; ale zmieniły się też przepisy (art. 33a) dotyczące braku biletu lub dokumentu poświadczającego prawo do ulgowego przejazdu. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w aktualizowanym zbiorze aktów prawnych: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1001d (Aktualizacja 24 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Komentuj
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zmieniona
29 grudnia 2004 | 0

Opublikowano ustawę z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 515c (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Komentuj
Zmiana uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego
29 grudnia 2004 | 0

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w aktualizowanym zbiorze aktów prawnych: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1084b (Aktualizacja 24 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Komentuj
Już można opłacać myto za przejazd autostradami w Niemczech
29 grudnia 2004 | 0

Kierowcy ciężarówek, którzy od 1 stycznia korzystać będą z autostrad w Niemczech, mogą już dokonać opłaty za przejazd. Rzecznik niemieckiego ministerstwa komunikacji Michael Zirpel - powiedział, iż taka możliwość dotyczy spedytorów płacących za pomocą internetu, jak również w automatach ustawionych w terenie przygranicznym.

Informacje na temat systemu poboru opłaty w Niemczech znajdują się na stronie: www.toll-collect.de (informacja w języku polskim na zakładce u góry strony)

ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

prosi o przekazywanie istotnych informacji wszelkich niedogodnościach związanych z funkcjonowaniem systemu Toll Collect (m.in. dot. funkcjonowania jednostek OBU, możliwości wykupu myta przy terminalach stacjonarnych i przez internet, nt. faktur oraz innych problemów) na:

nr telefonu w biurze ZMPD (022) 536-10-79
lub na adres e-mail:krzysztof.matuszewski@zmpd.pl

Komunikat ZMPD

Zalecamy wzięcie pod uwagę (przy wykupie myta w terminalu stacjonarnym) czasu odpoczynku kierowcy. Jeżeli kierowca po przekroczeniu granicy niemieckiej ma zaplanowaną dłuższą przerwę w kierowaniu pojazdem, nie powinien od razu wykupywać myta na całą długość trasy, jaką ma pokonać. Bardziej uzasadnione i korzystne jest wykupienie myta tylko na określony odcinek, czyli do momentu planowanego odpoczynku kierowcy. ? http://www.zmpd.pl/

Komentuj
Zmiany w uprawnieniach do kierowania pojazdami
28 grudnia 2004 | 0

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szczegółowo określono np. warunki wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po jego opublikowaniu.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 303f (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431

Komentuj
Spadek ilości wypadków śmiertlenych
28 grudnia 2004 | 0

W Polsce do 2010 r. o 50% niższa liczba wypadków śmiertelnych?

Władze Unii Europejskiej domagają się, by w Polsce do 2010 roku nastąpiła redukcja o połowę (do 4 tys. rocznie) liczby śmiertelnych wypadków drogowych. Henryk Portka, szef wojewódzkiej drogówki w Lublinie: "czy nie jest to aby pobożne życzenie, jako że nasze drogi, związana z nimi infrastruktura, jakość techniczna pojazdów, poziom edukacji komunikacyjnej itp. stawiają wiele do życzenia? Otóż moim zdaniem, biorąc pod uwagę istniejące realia, zakładany cel możemy osiągnąć. Wymaga to dużej determinacji i konsekwencji we wdrażaniu w życie planów. Mam na myśli autentyczne, a nie tylko deklarowane zaangażowanie w sprawę wielu podmiotów. Od ministerstw do urzędów gmin."

Komentuj
Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku drogowego
28 grudnia 2004 | 0

Lekarka jadąc swym autem, potrąciła w Szczercowie k. Bełchatowa (Łódzkie) rowerzystkę. Odjechała z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy potrąconej.

Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia może jej grozić kara do 4-5 lat więzienia, a za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku do 3 lat pozbawienia wolności.

Komentuj
Faktury zakupu aut w Unii Europejskiej będą sprawdzone
28 grudnia 2004 | 0

Ministerstwo Finansów zapowiedziało sprawdzenie dokumentów kupna używanych aut z krajów Unii Europejskiej. "Powodem jest zaniżanie wartości sprowadzonych aut dla niższej akcyzy. MF nie wyklucza, że w razie stwierdzenia fałszowania faktur sprawy trafią do prokuratury."

Komentuj