Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
MSW apeluje: Nie wierz w bajki, sprawdzaj fakty!
Legislacja

MSW apeluje: Nie wierz w bajki, sprawdzaj fakty!

22 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 482-21, 23 i 22msw) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych modernizuje system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace prowadzone są w ramach projektu CEPiK 2.0. Zakończy się on się w 2016 r., ale kolejne elementy zmodernizowanego systemu...

Liczba tzw. punktów karnych ma być dostępna w internecie
Legislacja

Liczba tzw. punktów karnych ma być dostępna w internecie

22 grudnia 2013

MSW planuje rozszerzyć katalog danych, które będą udostępniane w ramach systemu CEPiK. I tak - każdy będzie mógł sprawdzić online np. dane techniczne auta i termin zakończenia polisy. Jeśli system zda egzamin, zostanie poszerzony o informacje dot. liczby punktów karnych na koncie...

Projekt ustawy ws. dyrektywy cross order enforcement przyjęty przez RM
Legislacja

Projekt ustawy ws. dyrektywy cross order enforcement przyjęty przez RM

5 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-47) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji...

Kto otrzyma informacje z Krajowego Punktu Kontaktowego?
Legislacja

Kto otrzyma informacje z Krajowego Punktu Kontaktowego?

5 listopada 2013

Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W niej pomieszczono rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat piratów drogowych. Chodzi o szybką...

MSW: Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów dla każdego
Legislacja

MSW: Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów dla każdego

5 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-50jm) Każdy przed zakupem pojazdu będzie mógł w Centralnej Ewidencji Pojazdów sprawdzić jego historię m.in. daty rejestracji oraz informacje o tym czy nie jest kradziony. Takie zmiany przewiduje skierowany przez MSW do uzgodnień międzyresortowych projekt...

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

29 maja 2013

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Akt określa: wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania,...

Prokuratura bada nieprawidłowości przy wdrażaniu CEPiK
Legislacja

Prokuratura bada nieprawidłowości przy wdrażaniu CEPiK

26 kwietnia 2013

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w MSWiA przy wdrażaniu systemu informatycznego CEPiK w latach 2005-2011. O możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników zawiadomiło śledczych w marcu CBA. Szefowa wydziału tej prokuratury ds....

Koszty stworzenia CEPiK o połowę niższe
Legislacja

Koszty stworzenia CEPiK o połowę niższe

22 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-73) W sprawie budowy, wdrażania i utrzymywania systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców interpelację nr 13487 zgłosił poseł Henryk Smolarz. Odpowiedzi udzielił Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych....

Odpowiedź na pytanie w sprawie kosztów systemu informatycznego CEPiK
Legislacja

Odpowiedź na pytanie w sprawie kosztów systemu informatycznego CEPiK

12 marca 2013

Poseł Henryk Smolarz skierował do ministra spraw wewnętrznych interpelację nr 13487 w sprawie budowy, wdrażania i utrzymania systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Odpowiadając Roman Dmowski, podsekretarz stanu w MSW poinformował (pełen tekst poniżej), iż...

Czy przy budowie systemu informatycznego CEPiK doszło do przestępstwa?
Legislacja

Czy przy budowie systemu informatycznego CEPiK doszło do przestępstwa?

6 marca 2013

Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie zawiadomienie w związku z podejrzeniem przestępstw stwierdzonych podczas zakończonej właśnie kontroli systemu informatycznego CEPiK. Stwierdzono, że przy budowie systemu informatycznego CEPiK mogło dojść do...

Czekamy na informację w sprawie kosztów aktualizacji CEPiK
Legislacja

Czekamy na informację w sprawie kosztów aktualizacji CEPiK

27 lutego 2013

System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców był bezpośrednią przyczyną przesunięcia terminów przewidzianych w ustawie o kierujących pojazdami co do nowych zasad szkolenia i egzaminowania młodych kandydatów na kierowców. Posłowie pytają także o finanse wokół...

Wreszcie jest - nowela ustawy o kierujących pojazdami - opublikowana
News tygodnia

Wreszcie jest - nowela ustawy o kierujących pojazdami - opublikowana

17 stycznia 2013

(Fot.: PD@N 453-49-50) W Dzienniku Ustaw z datą 17 stycznia 2013 r. pod pozycją nr 82 opublikowano ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami. Akt ten przesuwa termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy zmienianej. Te...

Senatorowie zatwierdzili zmianę terminu bez poprawek
Legislacja

Senatorowie zatwierdzili zmianę terminu bez poprawek

9 stycznia 2013

(Fot.: PD@N 453-3senatrp) 8-9 stycznia 2013 r. odbyło się 25. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Izba poparła też wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i...

Komunikat MSW w sprawie terminu okresu próbnego dla nowych kierowców
Legislacja

Komunikat MSW w sprawie terminu okresu próbnego dla nowych kierowców

11 grudnia 2012

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na swoich stronach internetowych opublikowało komunikat informujący o zmianie obowiązującego terminu, a odnoszącego się do tzw. okresu próbnego dla nowych kierowców. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. Uzasadnienie - stosowanie...

Czy zdążą? Czy będzie paraliż?
Legislacja

Czy zdążą? Czy będzie paraliż?

5 listopada 2012

W wielkich bólach rodzi się nowy system egzaminowania kandydatów na kierowców. Media precyzyjnie śledzą działania resortu transportu, ministerstwa spraw wewnętrznych, a także ośrodków szkolenia i egzaminowania. Przywołują różnorodne wypowiedzi oparte na mniej czy bardziej...

Liść klonowy i okres próbny
Legislacja 1

Liść klonowy i okres próbny

5 listopada 2012

(Fot.: PD@N 446-27) ^ Wzór naklejki, którą młodzi kierowcy w okresie próbnym będą musieli umieścić na szybie samochodu Od 19 stycznia 2013 r. - według obowiązującego na dzień dzisiejszy stanu prawnego - mają obowiązywać oznaczenia pojazdów młodych kierowców - zielonym...

E-administracja za dwa lata
Legislacja

E-administracja za dwa lata

17 września 2012

Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i przeglądzie zarządzanych rejestrów: CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji...

Gdy pracownik traci prawo jazdy
Legislacja

Gdy pracownik traci prawo jazdy

15 sierpnia 2012

Gdy pracownik użytkujący samochód służbowy traci prawo jazdy, a mimo to bez ważnych dokumentów porusza się pojazdem, jaka jest w takiej sytuacji odpowiedzialność zarządzającego parkiem maszyn? Czy pracodawca ma prawo zwolnić z powodu utraty prawa jazdy osobę użytkującą auto...

MSW w sprawie CEPiK
Legislacja

MSW w sprawie CEPiK

2 lipca 2012

(Fot.: PD@N 435-1) W ślad za opublikowanym wcześniej tekstem interpelacji (interpelacja nr 4480), grupy posłów Krzysztofa Brejzy, Artura Gierady, Tomasza Lenza, Macieja Orzechowskiego, Michała Szczerby, Cezarego Tomczyka i Ewy Wolak w sprawie Centralnej Ewidencji Pojazdów i...

W sprawie likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
Legislacja

W sprawie likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

25 czerwca 2012

Zgłaszający interpelację poseł Artur Ostrowski (interpelacja 5888) pyta ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o zasadność, a przede wszystkim koszty likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Pytający stawia zastanawia się, czy bardziej opłacalnym...