opłata za egzamin
Procedowanie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zakończone
Legislacja

Procedowanie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zakończone

4 kwietnia 2018

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 30 marca 2018 r. podpisał ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Czekamy już tylko na publikację.

Procedowanie zmiany w ustawie o kierujących
Legislacja

Procedowanie zmiany w ustawie o kierujących

1 marca 2018

W porządku obrad 59. posiedzenia Sejmu RP przewidziano sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 224).

Też o kierowcach niepełnosprawnych w okresie próbnym
Legislacja

Też o kierowcach niepełnosprawnych w okresie próbnym

26 stycznia 2018

W Sejmie obradowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o kierujących pojazdami. 

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu
Legislacja

Wymiana prawa jazdy oraz rygor utraty ważności dokumentu

15 lipca 2013

Poseł Maciej Orzechowski pochyla się nad kwestią wymiany dokumentów prawa jazdy (interpelacja nr 17523). Pyta, kto i kiedy będzie zmuszony dokonać obowiązującego dzisiaj dokumentu, a także chciałby znać motywację wprowadzenia konieczności wymiany prawa jazdy. Odpowiadając, Zbigniew...

Za przełożony egzamin, opłaty nie stracą
Legislacja 1

Za przełożony egzamin, opłaty nie stracą

2 marca 2013

Wśród wielu luk w nowych przepisach wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami znalazła się i ta, która powodowała iż opłata za kandydat na kierowcę tracił dokonaną opłatę za część praktyczną egzaminu w sytuacji, gdy oblał jego część teoretyczną. Jak się dowiedzieliśmy...

Jest propozycja zmian w sprawie opłat za egzamin
Legislacja 2

Jest propozycja zmian w sprawie opłat za egzamin

19 lutego 2013

(Fot.: PD@N 456-68) Opublikowano projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. W uzasadnieniu projektu czytamy:...

Posłowie stawiają pytania w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy
Legislacja

Posłowie stawiają pytania w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy

13 lutego 2013

Opublikowano Interpelację nr 14288 w sprawie zmiany przepisów dotyczących wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zgłaszający: Zbigniew Girzyński, Jerzy Materna i Jan Warzecha. Adresat minister transportu, pytają ministra transportu czy obywatele dopłacać...

Nadal różne opłaty za egzamin
Legislacja

Nadal różne opłaty za egzamin

11 lutego 2013

(Fot.: PD@N 456-17jm) Jak doświadczyło wielu kandydatów na kierowców za egzamin na prawo jazdy można – mimo określonego w drodze rozporządzenia cennika – otóż mimo to można zapłacić stawkę w różnej wysokości. Chodzi tu o 28 zł, o taką właśnie...

Opłaty za egzamin. Dlaczego różne?
Legislacja 3

Opłaty za egzamin. Dlaczego różne?

5 lutego 2013

Wysokość opłat za egzamin państwowy ustalane są cennikiem wydawanym w drodze rozporządzenia. Czyli stawki są jednolite, ale jednak jak się okazuje jest możliwe, że różne. I tu przykład z ostatnich dni - chodzi o 28 zł, bo cena egzaminu praktycznego, zgodnie z rozporządzeniem ministra...

Nowy cennik opłat za egzamin
Legislacja

Nowy cennik opłat za egzamin

19 stycznia 2013

W życie wchodzi opublikowane w dniu wczorajszym rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Tym samym traci moc rozporządzenie z dnia 11...

Nowe stawki opłat za egzamin
Legislacja

Nowe stawki opłat za egzamin

17 stycznia 2013

W Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 78, opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez...

Od stycznia egzaminy na prawo jazdy też droższe
Legislacja

Od stycznia egzaminy na prawo jazdy też droższe

23 grudnia 2012

(Fot.: PD@N 451-5) Od 19 stycznia zmienią się nie tylko zasady zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Wzrosną też opłaty za egzamin. Będzie to wzrost o około 27 proc. Ceny egzaminów nie zmieniały się od 2006 r. Sławomir Nowak, minister transportu, wydał...

Uwagi do rozporządzeń w sprawie opłat
Legislacja

Uwagi do rozporządzeń w sprawie opłat

19 grudnia 2012

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie przesłała na adres Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek - uwagi do projektów rozporządzeń MTBiGM z 3 grudnia 2012 r. Wnioskodawcy postulują zmianę brzmienia par. 3 ust. 2 projektu w...

O egzaminowaniu, o opłatach i o fikcji szkoleniowej
News tygodnia

O egzaminowaniu, o opłatach i o fikcji szkoleniowej

4 listopada 2012

Jolanta Michasiewicz, red. tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS - pytanie: Konwent Marszałków Województw RP dostrzegł - jak to stwierdził w swoim stanowisku przesłanym na Pana ręce - pilną potrzebę zwiększenia stawek opłat pobieranych za prowadzenie egzaminów...

Konwent Marszałków Województw o opłatach za egzamin
Legislacja 1

Konwent Marszałków Województw o opłatach za egzamin

29 października 2012

(Fot.: PD@N 445-48) Na ręce Prezesa KSD wpłynęło Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie "pilnej potrzeby zwiększenia opłat pobieranych za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy". Stanowisko to przekazano ministrowi transportu z prośba o...

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?
Legislacja

Jaka skala podwyżek opłat za egzamin?

1 maja 2012

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy w następującym brzmieniu: Interpelacja (nr 3943) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planów podniesienia opłat za egzaminy...

WORD-y mają kłopoty
Legislacja 8

WORD-y mają kłopoty

11 kwietnia 2012

Redakcja “Gazety pl” donosi: wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego szukają pieniędzy, by związać koniec z końcem. Apelują, by rząd podniósł opłaty za egzamin na prawo jazdy. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł do ministra transportu został skierowany list dyrektorów WORD...

O wyższe opłaty za egzamin
Legislacja 2

O wyższe opłaty za egzamin

11 lutego 2012

Wojewódzkie ośrodki ruchu apelują do rządu o podniesienie opłat za egzamin na prawo jazdy. Ich wielkość uregulowana jest w drodze specjalnego rozporządzenia. Dla przykładu -za kategorię B opłata wynosi 134 zł. Im wyższa kategoria prawa jazdy tym drożej. Ostatnia podwyżka opłat...

Lek na kłopoty ośrodków egzaminowania
Legislacja 2

Lek na kłopoty ośrodków egzaminowania

7 września 2011

“Dziennik Bałtycki” informuje: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku balansuje na krawędzi opłacalności. Kryzys odczuły także szkoły nauki jazdy. Tegoroczny budżet WORD, który wynosi około 8,5 mln złotych powinien się domknąć, jednak już w przyszłym roku...

Są pieniądze na egzaminy kandydatów na instruktorów
Legislacja 1

Są pieniądze na egzaminy kandydatów na instruktorów

3 kwietnia 2011

W Opolu osoby czekające na egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów zapowiedziały skierowanie do sądu sprawy wstrzymania egzaminów. W tym tygodniu mają się one rozpocząć - zapewnia urząd wojewódzki w Opolu. Wojewoda Ryszard Wilczyński podpisał wniosek o...