Legislacja

Tych przepisów w Sejmie nadal nie ma. To już raczej nie będą obowiązywały z 1. lipca?

29 maja 2020

Tych przepisów w Sejmie nadal nie ma. To już raczej nie będą obowiązywały z 1. lipca?
RCL. Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. UD53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]

Minęły właśnie trzy tygodnie jak informowaliśmy, iż w trakcie 11. posiedzenia Sejmu RP odpowiadając na pytanie poselskie przedstawiciel resortu infrastruktury informował, iż projekt ustawy wprowadzającej pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych, iż ten projekt „za chwileczkę wejdzie na Komitet Stały Rady Ministrów”. Projektu Rada Ministra nie przyjęła i nie skierowała do procedowania do Sejmu.

Wątpliwości terminowe. Stąd nasza tytułowa wątpliwość – czy przepisy mają więc szansę obowiązywania z dniem 1 lipca br. do której to daty tak mocno przywiązały się media? Właśnie tą datą wprost straszą kierowców. Temat stał się niezwykle popularny. Co oczywiste po tym jak premier uznał go za priorytetowy.

W projekcie zapisano taką właśnie datę obowiązywania przyszłych przepisów, ale to zapisano jeszcze w lipcu ubiegłego roku i powtórzono 31. stycznia br. Tymczasem to już bardzo trudny do utrzymania termin. Tymczasem nadal czekamy na poprawioną wersję ustawy. Przypomnijmy ostatni dostępny (na dzień dzisiejszy) projekt opatrzony jest datą 31. stycznia 2020 r. ten poddano konsultacjom publicznym, których zamknięto 21. lutego. W tym trybie zgłoszono wiele ważnych ocen i opinii – udostępniono je 28.4. To zrozumiałe i oczywiste czynności.

Zakres projektowanych zmian. Resort infrastruktury, który jest autorem projektowanych zmian w omawianym projekcie pomieścił następujące regulacje - Ustawa z dnia … 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Projekt z dnia 30.1.2020 r.:

* PIERWSZEŃSTWO PIESZEGO. Art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: „1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.”. Art. 26 ust. 1 U-Pord: „1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”. Po pierwsze zwrócono uwagę, iż musi być zachowana szczególna ostrożność. Pieszy nie może wchodzić na przejście bez względu na konkretne okoliczności. I na tych warunkach ma pierwszeństwo przed pojazdem. Podobnie kierowca zbliżający się do przejścia – ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Ma zadbać o bezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na nie. Przypomnijmy, iż zasada ostrożności już dziś obowiązuje, w nowym zapisie jest mowa o zmniejszeniu prędkości, uważnej obserwacji przejścia i jego otoczenia.

* DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM. Art. 20 ust. 1 U-Pord:1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”. Tu zaproponowano ujednolicenie limitów dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym i bez względu na porę dnia. Dziś jest to także 50 km/godz., jednak z wyłączeniem godzin nocnych – 2300-500 – wówczas maksymalna prędkość to 50 km/godz.

* PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI – UTRATA PRAWA JAZDY. Art. 125 ust. 1 pkt 1a lit a U-Pord: „a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h,” oraz art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami: „4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;”. Według stanu prawnego obowiązującego na dzień dzisiejszy kierowca może utracić na trzy miesiące swoje prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/godz. w obszarze zabudowanym. Nowe przepisy rozszerzają tę sankcję na także na obszar niezabudowany. Dziś kierowca karany może być ukarany nawet mandatem w wysokości 500 zł i 10 tzw. punktami karnymi po wejściu w życiu nowelizacji przepisów będzie tracił swoje uprawnienia.

To już raczej nie będą obowiązywały z 1. lipca? (jm)