0029/11/2004 8 marca 2004 14 marca 2004

W nim informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, ustaw, rozporzadzen itd. itp. Otrzymujecie krótkie omówienia, natomiast sposób dotarcia do pelnych tekstów lub fragmentów jest wskazywany poprzez systemem przypisów i aktywnych odsylaczy. Pamietajmy, iz artykuly zródlowe w sieci dostepne sa czesto tylko przez ograniczony czas. Odpowiadajac na zapytania i postulaty zapraszamy do korzystania z naszego malego archiwum obejmujacego ostatnie pól roku wydarzen z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa. Znajdziecie je na www.prawodrogowe.pl

Przegląd prasy

Obowiązuje rozporządzenie w sprawie wag samochodowych
13 marca 2004 | 0

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, opublikowane 5 marca 2004 r. w Dz. U. Nr 35, poz. 316. Tekst jednolity rozporządzenia w: www.prawodrogowe.pl dział VARIA.

Komentuj
Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego
13 marca 2004 | 0

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego opublikowane 27 lutego br. Na podstawie art. 14 ustawy z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dniem obowiązywania w/w rozporządzenia traci moc rozporządzenie poprzedzające Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania. Inspekcja otrzymuje nowy wzór mundurów i dystynkcji. Inspektorzy mogą kontrolować kierowców, ale także przedsiębiorców. Sprawdzają: dokumenty związane z przewozem; przestrzeganie przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; przestrzeganie zasad i warunków transportu zwierząt, pojazdy. Mogą przy tym stosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet używać broni palnej.

Tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1072a (aktualizacja 20). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Oblężenie ośrodków szkolenia kierowców
13 marca 2004 | 0

Oblężenie ośrodków szkolenia kierowców trwa w całym kraju, odnotowywany jest ponad 50% wzrost zainteresowania kursami. Powód oczywisty - wchodzące z dniem 1 kwietnia br. zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania. "Przedstawiciele olsztyńskich firm szkolących kierowców wyliczają, że zmiany w systemie szkolenia kierowców spowodują, że z obecnej najniższej stawki w wysokości 600 zł (za kurs), cena może podskoczyć do 1200 zł. Wzrosnąć ma też opłata za egzamin, z dzisiejszej, wynoszącej ok. 100 zł, do nawet 300 zł."

Komentuj
Dowód rejestracyjny pojazdu rozstrzygający przy odliczaniu VAT
12 marca 2004 | 0

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż jeżeli samochód osobowy z tzw. kratką, został zarejestrowany jako ciężarówka, to organ skarbowy nie może kwestionować odliczenia VAT u nabywcy. Ani homologacja, ani oględziny auta nie mają znaczenia. "Od 1 maja 2004 r. kratka znika z naszej rzeczywistości jako wymóg nieistniejący w państwach UE. Znika jednak i pełne odliczenie VAT, które w nowej ustawie ograniczono do 50 proc."

Komentuj
Żandarmeria Wojskowa kontroluje i kieruje ruchem drogowym
12 marca 2004 | 0

W Dzienniku Ustaw nr 40 pod pozycją 364 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskowa i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 27 marca 2004 r.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 441 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Sejm przyjął poprawkę w sprawie VAT przy zakupie samochodów
11 marca 2004 | 0

Sejm przyjął senacką poprawkę do ustawy o VAT, wprowadzającą możliwość odliczenia połowy podatku zapłaconego przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód to pojazd: o ładowności mniejszej niż suma 357 kilogramów oraz iloczynu 68 kilogramów i wskaźnika "n". "N" to liczba miejsc w aucie. Odliczenie nie może przekraczać 5 tys. zł.

Komentuj
Bydgoszcz: program "Konduktor"
10 marca 2004 | 0

Od 1 kwietnia br. w Bydgoszczy ruszy program nazwany "Konduktor" - czterdziestu bezrobotnych mężczyzn z Bydgoszczy ma pracować na nocnych liniach autobusowych jako konduktorzy. Kandydaci zostaną przeszkoleni na kursie z zakresu prawa przewozowego i bezpieczeństwa przewozów osób środkami komunikacji miejskiej.

Komentuj
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)
10 marca 2004 | 0

Wyniki przeprowadzonych przez naukowców uniwersytetu stanowego Iowa (USA) badań wpływu symulatora jazdy reakcję kierowców na sytuacje krytyczne dowodzą, że dzięki elektronicznemu systemowi kontroli trakcji ESP o 34% kierowców więcej potrafiło zapanować nad pojazdem, niż podczas jazd bez systemu. System ESP rozpoznaje moment wpadania pojazdu w poślizg i zapobiega mu, redukując moment obrotowy silnika oraz wyhamowując poszczególne koła.

Komentuj
Parlamentarzyści dyskutują nad ograniczeniem prędkości
10 marca 2004 | 0

W Sejmie pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo drogowe (projekt zawierający przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej). Proponowane zmiany obejmują: ograniczenie szybkości w terenie zabudowanym do 50 km/h i możliwości czasowego wyrejestrowywania ciężarówek. "W Polsce jest trzy razy więcej ofiar wypadków na drogach niż w krajach europejskich. A głównym tego powodem jest zbyt duża prędkość - dowodził Witold Górski, wiceminister infrastruktury." Posłowie kontrargumentowali twierdząc, że w miastach powstaną korki. Po dyskusji i wystąpieniach poselskich projekt skierowano do Komisji Europejskiej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury. Przepisy pozwalające właścicielom samochodów na czasowe wycofanie ich z ruchu poczekają do 1 stycznia 2005 r. projekt przesłano do Komisji Infrastruktury.

Komentuj
Pojazdy - odpady - wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury
10 marca 2004 | 0

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło - w odpowiedzi na artykuł "Super Expressu" - "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów, których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów stanowi realizację delegacji zawartej w art.4 ust.1 pkt 1b ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 2. W obecnym stanie prawnym "odpadem jest pojazd zużyty nie nadający się do użytkowania". Definicja ta ze względu na zbyt ogólny charakter jest przepisem martwym, niemożliwym do zastosowania w przypadku kontroli pojazdów oraz prowokującym nadużycia, takie jak handel totalnie rozbitymi pojazdami dla uzyskania dokumentów w celu zalegalizowania innego, np. kradzionego pojazdu."

Komentuj
Projekt rozporządzenia: pojazdy zaliczane do odpadów
10 marca 2004 | 0

Dziennik "Super Express" informuje o projekcie rozporządzenia (w fazie konsultacji) ministra infrastruktury w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów, których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów.

"W rozporządzeniu czytamy m.in.: par. 1.1. Przepisy rozporządzenia określają wymagania techniczne pojazdu, których niespełnienie powoduje, że właściciel pojazdu obowiązany jest do jego pozbycia się. par. 3.1. Podstawą do uznania pojazdu za niespełniający określonych wymagań technicznych jest jego: 1) uszkodzenie w wypadku (kolizji) w ruchu drogowym, 2) uszkodzenie w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak powódź, pożar, 3) uszkodzenie w wyniku zużycia eksploatacyjnego. Następnie są załączniki precyzujące, o jakie uszkodzenia chodzi. Z załącznika pt. "Uszkodzenia bezwzględne pojazdu zaliczające pojazd do odpadów" dowiadujemy się m.in., że: - uszkodzenie płyty podłogowej, w następstwie którego występuje "różnica wymiarów przekątnych o min. 50 mm", powoduje, że auto jest odpadem, - załamanie z deformacją kształtu ramy i pęknięcie ramy - auto jest odpadem, - uszkodzenie jednocześnie dwóch szkieletów boków: lewego i prawego (po 30 procent każdy) - auto jest odpadem."

Komentuj
Raz jeszcze o konfiskatach pojazdów za niezapłacone mandaty
9 marca 2004 | 0

"Rzeczpospolita" w dodatku "Moje Auto" po raz kolejny pisze o konfiskatach samochodów "jest to bezprawie, zabrać może tylko komornik, i to wyłącznie na podstawie decyzji sądu - kierowcy masowo będą odwoływać się do Trybunału w Strasburgu i pewno wszyscy wygrają, bo nigdzie nie ma tak, aby ludziom można było ich dobytek zabierać na ulicy."

Komentuj
"Le Figaro": próbne prawo jazdy obowiązuje trzy lata
9 marca 2004 | 0

We Francji rozpoczęto wydawania próbnych praw jazdy. Otrzymują je: kierowcy, którzy ukończyli kurs i zdali egzaminy oraz osoby, którym odebrano prawo jazdy i musiały je wznowić, po kursie i egzaminie. Po trzech latach zostanie wydany dokument bezterminowy. Do tej pory obowiązuje zaostrzony limit punktów karnych - 6 pkt. W przypadku ich utraty pzewidziano dodatkowe szkolenia.

Komentuj
Komisja Finansów Sejmu pozytywnie o vat
9 marca 2004 | 0

Komisja Finansów Publicznych zaaprobowała poprawkę Senatu zakładającą możliwość odliczenia połowy VAT-u zapłaconego przy zakupie samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. "Poprawka ta definiuje na potrzeby ustawy o VAT, że za taki samochód uznaje się auto o ładowności mniejszej niż suma 357 kilogramów oraz iloczynu 68 kilogramów i wskaźnika "n". Wskaźnik "n" to liczba miejsc w aucie."

Komentuj
"Życie Warszawy" o pierwszym fotoradarze w straży miejskiej
9 marca 2004 | 0

Straż Miejska Warszawy testuje pierwszy fotoradar (wypożyczony od producenta). Urządzenie rozstawiono pod mostem Gdańskim, "w półtorej godziny obok przejechało 65 kierowców, którzy mieli ponad 100 km/h na liczniku. Czeka ich mandat w wysokości 500 zł." Urządzenie robi też zdjęcia autom, które wjeżdżają na skrzyżowania przy czerwonym świetle. Samorząd planuje zakup 20 fotoradarów.

Komentuj
Trybunał Konstytucyjny o ulgach komunikacyjnych dla kombatantów
9 marca 2004 | 0

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek grupy posłów o skontrolowanie znowelizowanych przepisów ustawy kombatanckiej z 1991 r., które ograniczają uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych do zniżek komunikacyjnych. Orzekł: "orzekł także, że art. 4 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz o zmianie innych ustaw jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji." Link do źródła: Trybunał Konstytucyjny - http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/indext.htm Tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1059a. Wyd. Grupa IMAGE.

Komentuj
Ocena stanu prac legislacyjnych przed akcesją do UE
9 marca 2004 | 0

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury powinno przygotować do wydania: w marcu - 34, kwietniu - 7, w maju 6 rozporządzeń.

Komentuj
Już obowiązuje: Policja przyjedzie tylko do wypadków z ofiarami
9 marca 2004 | 0

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Policja nie przyjedzie do stłuczki samochodowej. Odetchną policjanci z drogówki. Skróci się też czas oczekiwania na radiowóz, w przypadkach, gdy obecność funkcjonariuszy jest konieczna - wystarczy wówczas spisać oświadczenie, pamiętając o podpisie obu stron.

Art. 16 ust. 1 W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do: (...) pkt 3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 515a (aktualizacja 32). Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
W życie wchodzą uzupełnienia w sprawie usuwania pojazdów
9 marca 2004 | 0

Zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów (opublikowane dnia 1 marca 2004 r.):

pojazd usunięty czeka na właściciela (na specjalnym parkingu i na koszt właściciela) trzy lata;po tym bezskutecznym terminie oczekiwania na właściciela prowadzący parking powiadamia o tym właściwy organ gminy lub urząd skarbowy (zależy od powodu, z jakiego samochód trafił na ów parking) i podmiot, który zdecydował o usunięciu auta. Informacja taka musi być przekazana najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonych 6 miesięcy.

Tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Zobacz także taryfikator mandatów karnych oraz inne rozporządzenia bez których trudno jeżdzić

Komentuj
O wydawaniu praw jazdy i pozwoleń raz jeszcze
8 marca 2004 | 0

"Rzeczpospolita" analizuje obowiązujące od 6 marca br. rozporządzenie w sprawie wydawania praw jazdy oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju. Nowe przepisy porządkują sprawy ewidencji dokumentów dotyczących przyznawania, cofania i przywracania tych uprawnień. Podstawowym powodem ich wprowadzenia było uruchomienie Centralnej Ewidencji Kierowców. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie gromadzi informacje co do osób, które otrzymały dokument, ale też tych, którzy otrzymali odmowę.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 303 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Niemcy wprowadzają zieloną strzałkę
8 marca 2004 | 0

INTERIA.PL publikuje list Czytelnika, który spostrzegł, że na niemieckich skrzyżowaniach pojawiają się tabliczki z namalowaną zieloną strzałką (wolny skręt w prawo, montuje się je na górze po prawej stronie, w prawie o ruchu drogowym par. 37, przypomina, że zielona strzałka to przywilej. Jeśli ktoś zatrąbi na tego, który stoi, może zostać ukarany mandatem do 100 euro i trzema punktami karnymi). Redakcja przypomina: "jest to znak, który został u nas zlikwidowany (obowiązywał do 1.1.2001 r. - przyp. red.), gdyż był ponoć niezgodny z przepisami Unii Europejskiej. Jaka jest zatem prawda?" W Polsce na skrzyżowaniach spotkamy sygnalizatory z zieloną strzałką zamiast tabliczki. "Maciej Wroński z Ministerstwa Infrastruktury argumentuje: - Dochodziło do wielu wypadków na przejściach dla pieszych. Dlatego wprowadziliśmy - tam, gdzie jest to możliwe - strzałki elektroniczne."

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
W lutym sprzedano-kupiono więcej aut
8 marca 2004 | 0

Firma Samar, analizująca rynek motoryzacyjny poinformowała, iż w lutym sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce wzrosła o 20,9 proc. do 30.340 sztuk z 25.093 sztuk w analogicznym okresie 2003 roku.

Komentuj
UE: obowiązujący wzór świadectw zdrowotnych dla psów i kotów
8 marca 2004 | 0

Decyzją KE nr 2004/20/WE z 18. 02. 2004 r. wprowadzono wzór świadectwa zdrowotnego obowiązującego przy przywożeniu z krajów trzecich do Wspólnoty dla celów niehandlowych psów i kotów. Zawiera również odrębne przepisy dotyczące przywozu tych zwierząt do Irlandii, Szwecji i W. Brytanii. Decyzja ma zastosowanie od 3. 07. 2004 r. (Dz. U. UE nr L 65 z 3. 03. 2004 r. s. 13).

Komentuj