karta pojazdu
Zwrot opłaty za kartę pojazdu, jednak bez odsetek
Legislacja

Zwrot opłaty za kartę pojazdu, jednak bez odsetek

12 sierpnia 2011

Osoba rejestrująca pojazd może się domagać zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, która była pobierana niezgodnie z prawem, jednak bez odsetek, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Czyli nawet jeśli opłata za wydanie karty pojazdu została pobrana przez organ administracji...

Zbiorowo przeciwko Ministerstwu Infrastruktury
Legislacja

Zbiorowo przeciwko Ministerstwu Infrastruktury

27 maja 2011

Związek Powiatów Polskich zbiera zgłoszenia samorządów do pozwu zbiorowego w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu. Apel powstał w odpowiedzi na liczne postulaty spływające do ZPP. Reprezentantem wszystkich zainteresowanych powiatów będzie powiat ostrzeszowski. Jak przypomina ZPP -...

Nadpłaconej karty pojazdu ciąg dalszy
Legislacja

Nadpłaconej karty pojazdu ciąg dalszy

23 października 2009

Być może ratusz jest Ci winny 425 zł, które pobrał przy wydawaniu karty pojazdu. Sam tych pieniędzy nie odda, dlatego podpowiadamy co zrobić by mieć je z powrotem - informuje lubelska “Gazeta Wyborcza”. O sprawie dziennik pisał już w kwietniu tego roku, kiedy na sprawę...

Sąd o karcie pojazdu
Legislacja

Sąd o karcie pojazdu

14 sierpnia 2008

Odmowę zwrotu nienależnie pobranej opłaty za karę pojazdu można zaskarżyć do sądu – informuje “Gazeta Prawna”. Wniosek o żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu organ administracyjny rozstrzyga w drodze decyzji, na którą przysługuje skarga do sądu...

Jest orzeczenie w sprawie opłaty za kartę pojazdu
Legislacja

Jest orzeczenie w sprawie opłaty za kartę pojazdu

5 lutego 2008

W ocenie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego opłata za wydanie karty pojazdu jest integralną częścią postępowania rejestracyjnego, w którym jest wydawana decyzja. Ponieważ uiszczenie opłaty stanowi wywiązanie się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa, to...

Jeszcze raz opłaty za kartę pojazdu
Legislacja

Jeszcze raz opłaty za kartę pojazdu

11 stycznia 2008

Sąd Najwyższy orzekł, iż Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wydanie rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137, poz. 1310) w czasie gdy przepisy tego rozporządzenia, pomimo...

Kto powinien zwrócić nadpłatę za wydanie karty pojazdu
Ekspert wyjaśnia 2

Kto powinien zwrócić nadpłatę za wydanie karty pojazdu

24 czerwca 2007

Pytanie: W lipcu 2005 r. sprowadziłem i zarejestrowałem dziesięć samochodów na potrzeby firmy. Za wydanie kart pojazdu zapłaciłem po 500 zł, czyli łącznie 5 tys. zł. Dowiedziałem się, że mogę żądać zwrotu różnicy pomiędzy tą kwotą a kwotą wynikającą z nowego...

Opłaty za karty pojazdów w unijnym sądzie
Legislacja

Opłaty za karty pojazdów w unijnym sądzie

7 marca 2007

Unijny sąd w Luksemburgu zajmie się sprawą zawyżonej opłaty za wydawane w Polsce do kwietnia zeszłego roku karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy; wysokość opłaty - 500 zł - uznał już za sprzeczną z prawem Trybunał Konstytucyjny. Służby prasowe Sądu Pierwszej Instancji UE...

Nadpłacone karty pojazdów
Przegląd prasy

Nadpłacone karty pojazdów

14 listopada 2006

Wielu właścicieli samochodów, którzy zapłacili po 500 zł za kartę pojazdu, żąda zwrotu nadpłaconych - ich zdaniem - 425 zł. Chodzi o auta sprowadzone z zagranicy po 20 sierpnia 2003 roku (kiedy zostały wprowadzone karty pojazdów) do 15 kwietnia 2006 r. W kartach są m.in. informacje o...

Parkowanie pojazdów na miejscach dla inwalidów
Legislacja 1

Parkowanie pojazdów na miejscach dla inwalidów

17 października 2006

Wymiana dokumentów potwierdzających uprawnienia do parkowania pojazdów na miejscach dla inwalidów nie może być okazją do ich zabrania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Karty parkingowe mogą uzyskać osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej na...

Nie będzie zwrotu za karty pojazdu
Legislacja

Nie będzie zwrotu za karty pojazdu

22 czerwca 2006

Związek Powiatów Polskich otrzymał z Ministerstwa Finansów odpowiedź w sprawie ewentualnych rekompensat powiatom utraconych dochodów po zmniejszeniu opłat za karty pojazdów. I tak, według Ministerstwa Finansów wysokość opłat za wydanie karty pojazdu kilkakrotnie ulegała zmianom....

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów
Legislacja

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów

7 czerwca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Jeżeli dla pojazdu została błędnie wystawiona karta, to producent lub importer wystawia...

Zmieniane warunki i tryb wydawania kart pojazdów
Legislacja

Zmieniane warunki i tryb wydawania kart pojazdów

23 maja 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Jeżeli dla pojazdu została błędnie wystawiona karta, to producent lub importer wystawia...

Do sądu po nadpłatę za wydanie karty pojazdu
Legislacja

Do sądu po nadpłatę za wydanie karty pojazdu

27 kwietnia 2006

Właściciel samochodu, który za wydanie karty pojazdu zapłacił 500 zł, tylko w sądzie może dochodzić zwrotu 425 zł. To różnica między dawną opłatą (uznaną za niekonstytucyjną) a nową, wprowadzoną w połowie kwietnia - pisze "Dziennik Polski". W lipcu 2003 r. minister...

Tańsza karta pojazdu
Legislacja

Tańsza karta pojazdu

15 kwietnia 2006

Od 15 kwietnia obowiązuje obniżona z 500 zł do 75 zł opłata za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy - poinformowało ministerstwo transportu. Andrzej Bogdanowicz z departamentu dróg i transportu drogowego resortu wyjaśnił, że obniżka opłaty jest skutkiem wyroku...

Tańsza karta pojazdu
Legislacja

Tańsza karta pojazdu

30 marca 2006

Komunikat Ministerstwa Transportu i Budownictwa Biuro Informacji i Promocji informuje, że realizując uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 28 marca 2006 r. Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podpisał rozporządzenie, które obniża wysokość opłaty za kartę pojazdu...

Będzie niższa opłata za kartę pojazdu
Legislacja

Będzie niższa opłata za kartę pojazdu

17 marca 2006

Jak podaje PAP, powołując się na informacje ministerstwa transportu i budownictwa, od 15 kwietnia opłata za wydanie karty pojazdu rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy, ma zostać obniżona z 500 zł do 75 zł. Obniżka opłaty jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia...