rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Można egzaminować na prawo jazdy
Legislacja 1

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Można egzaminować na prawo jazdy

25 lutego 2016

(533-99) KOMUNIKAT: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mogą bez przeszkód przeprowadzać egzaminy państwowe na prawo jazdy. RCL opublikowało już nowe rozporządzenia regulujące zasady przeprowadzania tych egzaminów. Dotychczasowe regulacje w tej sprawie obowiązywały...

Maciej Wroński: Ciekawe dlaczego…, a ośrodki zostaną zamknięte?
Legislacja

Maciej Wroński: Ciekawe dlaczego…, a ośrodki zostaną zamknięte?

24 lutego 2016

Maciej Wroński na FB 24.02.2016 godz 21.20: Do tej pory, a jest już godzina 21:00 na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ukazały się nowe rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Przypomnijmy, że z godziną 24:00 z mocy ustawy tracą...

Aktualizacja ePD: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
Legislacja

Aktualizacja ePD: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

17 lutego 2016

W kolejnej aktualizacji zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE pomieszczone zostało m.inn. obwieszczenie ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym. Zbiór uzupełniono także o tekst...

Ale brakuje rozporządzeń!
Legislacja

Ale brakuje rozporządzeń!

27 sierpnia 2014

(501-83) Media szeroko analizują zmiany, które przyniosła nowela ustawy o kierujących. REGIOMOTO.pl nazywa je “jesienną rewolucją w prawach jazdy i egzaminach”, ale także wskazują, że brakuje rozporządzeń wykonawczych. I tak: Po pierwsze nie wiemy jaką...

23. M. Wroński: Zalegalizowanie treści rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

23. M. Wroński: Zalegalizowanie treści rozporządzenia o szkoleniu

24 sierpnia 2014

Do zmian niewnoszących zbyt wiele należy zaliczyć formalne rozszerzenie zakresu delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu zawartej w przepisie art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Zalegalizuje ona dotychczasową treść rozporządzenia Ministra Transportu,...

Resort infrastruktury odpowiada posłowi Lassocie w sprawie rozporządzenia o szkoleniu i eco-drivingu
Legislacja 1

Resort infrastruktury odpowiada posłowi Lassocie w sprawie rozporządzenia o szkoleniu i eco-drivingu

14 lipca 2014

Poniżej - dzięki życzliwości posła Józefa Lassoty - publikujemy tekst wyjaśnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji rozporządzenia o szkoleniu kandydatów na kierowców. Przypomnijmy - poseł Lassota złożył interpelację zarejestrowaną pod numerem 26624. W analogii...

Jest interpelacja w sprawie braku noweli rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

Jest interpelacja w sprawie braku noweli rozporządzenia o szkoleniu

29 maja 2014

(494-1 oraz 39) Poseł Józef Lassota złożył na ręce marszałka Ewy Kopacz interpelację (zarejestrowaną pod numerem 26624) w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnieniach do kierowania pojazdami, instruktorów i...

Tomasz Kulik: program szkolenia zawiera błędy logiczne, merytoryczne i językowe…
Legislacja 1

Tomasz Kulik: program szkolenia zawiera błędy logiczne, merytoryczne i językowe…

29 lipca 2013

(Fot.: PD@N 470-14-16) Tomasz Kulik (fot.), instruktor motocyklowy od 1999 roku. Absolwent warszawskiej "samochodówki" przy ulicy Włościańskiej. Posiada państwowe uprawnienia instruktora nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy i organizatora sportów popularnych PZM....

Maciej Wroński: Urzędnicy „poprawiają” ustawę
Legislacja 3

Maciej Wroński: Urzędnicy „poprawiają” ustawę

14 lipca 2013

Czy rozporządzenia ministra transportu są zgodne z ustawą o kierujących pojazdami? Mija już prawie rok od wydania przez resort transportu pakietu rozporządzeń, które spowodowały spore utrudnienia dla kandydatów na kierowców oraz poważne kłopoty dla ośrodków szkolenia kierowców i...

Uprawnienia instruktora nauki jazdy
Legislacja

Uprawnienia instruktora nauki jazdy

13 czerwca 2013

Dlaczego instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. C, D, C+E utraci możliwość szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T po upływie ważności legitymacji pyta poseł Zbigniew Włodkowski w interpelacji nr 18071. Odpowiedzi ma udzielić minister transportu, budownictwa i...

T. Sobotka: Środowisko szkoleniowców przygotuje BIAŁĄ KSIĘGĘ
Legislacja

T. Sobotka: Środowisko szkoleniowców przygotuje BIAŁĄ KSIĘGĘ

25 marca 2013

Tadeusz Sobotka (fot.), wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK OT6 Gdańsk (Fot.: PD@N 460-40jm) Dzień dobry. Szanowni szkoleniowcy, jak śledzę wypowiedzi zacnie nam panujących pracowników MI to we mnie się krew burzy a mój umysł się...

O egzaminie wewnętrznym - uzupełnienie
Ekspert wyjaśnia

O egzaminie wewnętrznym - uzupełnienie

9 marca 2013

(Fot.: PD@N 457-70) W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy odpowiedź na pytanie Czytelnika, który miał wątpliwość kiedy przeprowadza się egzamin wewnętrzny? Nasz ekspert, Marek Górny z Krakowa dokonał analizy przepisów zarówno tych obowiązujących do 19. stycznia...

Ewa Kowalewska: Paragraf 27. Czyli o zakresie sprawozdawczości osk
Ekspert wyjaśnia 1

Ewa Kowalewska: Paragraf 27. Czyli o zakresie sprawozdawczości osk

22 lutego 2013

Pytanie: Czy rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości OSK może zawężać zapis ustawy o kierujących - paragraf 27 wyłącznie do części teoretycznej oraz pierwszych zajęć praktycznych. Z posiadanych informacji wynika że większość starostw będzie wymagała pełnego sprawozdania z...

Marek Górny: Egzamin wewnętrzny, jaki był, a jaki jest
Ekspert wyjaśnia 3

Marek Górny: Egzamin wewnętrzny, jaki był, a jaki jest

8 lutego 2013

Pytanie: Kiedy przeprowadza się egzamin wewnętrzny? Nie znalazłem przepisu na ten temat. Dotychczas po wykładach teoretycznych był przeprowadzany egzamin wewnętrzny z teorii, a po jazdach egzamin wewnętrzny praktyczny. A jak dzisiaj w ramach ustawy o kierujących pojazdami? Pozdrawiam M. K....

Broszura dla ośrodków szkolenia
Ogłoszenia

Broszura dla ośrodków szkolenia

22 września 2012

(Fot.: PD@N 442-48) Cena tekst ujednolicony – cena broszury (cz. 1-2) – 18 pln – zamów 502-659-431...

K. Szymański: Konferencja wdrażająca i spotkania regionalne
News tygodnia

K. Szymański: Konferencja wdrażająca i spotkania regionalne

21 września 2012

(Fot.: PD@N 442-80jm) Konferencja, która odbyła się 21 września 2012 w Warszawie miała w założeniu konkretny cel, który z powodzeniem osiągnęliśmy. Jako przedstawiciele wiodących organizacji skupiających ośrodki szkolenia kierowców widzieliśmy wyraźną...

1. Inauguracja wdrażania nowych przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu
Przegląd prasy 1

1. Inauguracja wdrażania nowych przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu

21 września 2012

W Warszawie w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych FSO s.a. odbyła się konferencja pt.: “Wdrożenie przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami”, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców. W...

2. Dyrektor Bogdanowicz - szykujemy rozwiązania zastępcze
Przegląd prasy 3

2. Dyrektor Bogdanowicz - szykujemy rozwiązania zastępcze

21 września 2012

(Fot.: PD@N 442-16jm) Andrzej Bogdanowicz (fot.), dyrektor departamentu transportu drogowego resortu infrastruktury mówił o roli systemu teleinformatycznego w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Do licznie przybyłych instruktorów na wstępie powiedział:...

4. Na nowym placu manewrowym (kat. AM, A1, A2 oraz A)
Przegląd prasy 1

4. Na nowym placu manewrowym (kat. AM, A1, A2 oraz A)

21 września 2012

Pokaz egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM, A1, A2 oraz A, który miał miejsce podczas konferencji pt.: “Wdrożenie przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami”, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz Polską Federację Stowarzyszeń...

5. Zadano 100 pytań, zadaj i TY
Przegląd prasy

5. Zadano 100 pytań, zadaj i TY

21 września 2012

(Fot.: PD@N 442-26jm) Jak zapowiedzieli organizatorzy, podczas konferencji pt.: “Wdrożenie przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami”, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz Polską Federację Stowarzyszeń Szkół...