rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu
Zaproszenie na konferencję: ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA OSK
News tygodnia

Zaproszenie na konferencję: ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA OSK

14 marca 2016

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym zapraszają kierowników ośrodków szkolenia kierowców; instruktorów nauki jazdy oraz...

Pojazd szkoleniowy: od 1 czerwca br. musi być właściwie oznaczony
Legislacja 4

Pojazd szkoleniowy: od 1 czerwca br. musi być właściwie oznaczony

14 marca 2016

Jak powinien wyglądać i jakie warunki techniczne spełniać pojazd szkoleniowy wszyscy wiemy, widzimy je na ulicach naszych miast. Oznaczone L-ką i wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy tylko tyle co do tej wizualnej części. Z treści art. 24 pkt 1 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami...

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg. stanu prawnego na 5.3.2016
Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego wg. stanu prawnego na 5.3.2016

7 marca 2016

Aktualizacja zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD) zawiera oczekiwane akty wykonawcze niosące regulacje z zakresu egzaminowania, szkolenia oraz wydawania stosownych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W zbiorze – już jako nieobowiązujące –...

Opublikowano rozporządzenie ws. szkolenia
Legislacja

Opublikowano rozporządzenie ws. szkolenia

4 marca 2016

(534-67) Ogłoszone zostało rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dziennik Ustaw poz. 280). Akt wykonawczy wydany na...

Poseł pyta czy będą dalsze zmiany w programie szkoleń?
Legislacja

Poseł pyta czy będą dalsze zmiany w programie szkoleń?

26 lutego 2016

W dniu, gdy utraciło moc rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, gdy ośrodki mimo upływu ustawowych 18. Miesięcy nie otrzymały oczekiwanego nowego rozporządzenia wykonawczego; gdy szkoliły bądź...

Czy brak aktów wykonawczych nie ma znaczenia?
Legislacja

Czy brak aktów wykonawczych nie ma znaczenia?

26 lutego 2016

Obok problemu z egzaminami na prawo jazdy – rozwiązanego publikacją oczekiwanych rozporządzeń, trwa problem szkoleń kandydatów na kierowców, które odbywały się, lub nie mimo braku uregulowań prawnych. Przypomnijmy, także rozporządzenie dotyczące szkolenia straciło ważność...

25.2.2016 godz. 12.00: opublikowano rozporządzenia o egzaminowaniu, wydawaniu uprawnień. A rozporządzenie o szkoleniu?
Legislacja 2

25.2.2016 godz. 12.00: opublikowano rozporządzenia o egzaminowaniu, wydawaniu uprawnień. A rozporządzenie o szkoleniu?

25 lutego 2016

(533-98) Z dniem 25 lutego 2016 r. utraciły moc rozporządzenia: - z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2012.1019)...

W oczekiwaniu na publikację rozporządzenia o szkoleniu
News tygodnia

W oczekiwaniu na publikację rozporządzenia o szkoleniu

25 lutego 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało, opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (17.2). W ostatnim paragrafie projektu zapisano:...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Można egzaminować na prawo jazdy
Legislacja 1

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Można egzaminować na prawo jazdy

25 lutego 2016

(533-99) KOMUNIKAT: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mogą bez przeszkód przeprowadzać egzaminy państwowe na prawo jazdy. RCL opublikowało już nowe rozporządzenia regulujące zasady przeprowadzania tych egzaminów. Dotychczasowe regulacje w tej sprawie obowiązywały...

Egzaminy? Nie mamy prawa ich prowadzić
Legislacja

Egzaminy? Nie mamy prawa ich prowadzić

25 lutego 2016

(533-97) WORD w Warszawie na kilka godzin wstrzymał egzaminy na prawo jazdy, bo o północy rządowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania kierowców straciło ważność. Nowe zostało opublikowane w czwartek po godz. 10.30 - informowała “Wyborcza pl Warszawa”. O...

Maciej Wroński: Ciekawe dlaczego…, a ośrodki zostaną zamknięte?
Legislacja

Maciej Wroński: Ciekawe dlaczego…, a ośrodki zostaną zamknięte?

24 lutego 2016

Maciej Wroński na FB 24.02.2016 godz 21.20: Do tej pory, a jest już godzina 21:00 na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ukazały się nowe rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Przypomnijmy, że z godziną 24:00 z mocy ustawy tracą...

Aktualizacja ePD: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
Legislacja

Aktualizacja ePD: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

17 lutego 2016

W kolejnej aktualizacji zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE pomieszczone zostało m.inn. obwieszczenie ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym. Zbiór uzupełniono także o tekst...

Ale brakuje rozporządzeń!
Legislacja

Ale brakuje rozporządzeń!

27 sierpnia 2014

(501-83) Media szeroko analizują zmiany, które przyniosła nowela ustawy o kierujących. REGIOMOTO.pl nazywa je “jesienną rewolucją w prawach jazdy i egzaminach”, ale także wskazują, że brakuje rozporządzeń wykonawczych. I tak: Po pierwsze nie wiemy jaką...

23. M. Wroński: Zalegalizowanie treści rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

23. M. Wroński: Zalegalizowanie treści rozporządzenia o szkoleniu

24 sierpnia 2014

Do zmian niewnoszących zbyt wiele należy zaliczyć formalne rozszerzenie zakresu delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu zawartej w przepisie art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Zalegalizuje ona dotychczasową treść rozporządzenia Ministra Transportu,...

Resort infrastruktury odpowiada posłowi Lassocie w sprawie rozporządzenia o szkoleniu i eco-drivingu
Legislacja 1

Resort infrastruktury odpowiada posłowi Lassocie w sprawie rozporządzenia o szkoleniu i eco-drivingu

14 lipca 2014

Poniżej - dzięki życzliwości posła Józefa Lassoty - publikujemy tekst wyjaśnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji rozporządzenia o szkoleniu kandydatów na kierowców. Przypomnijmy - poseł Lassota złożył interpelację zarejestrowaną pod numerem 26624. W analogii...

Jest interpelacja w sprawie braku noweli rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

Jest interpelacja w sprawie braku noweli rozporządzenia o szkoleniu

29 maja 2014

(494-1 oraz 39) Poseł Józef Lassota złożył na ręce marszałka Ewy Kopacz interpelację (zarejestrowaną pod numerem 26624) w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnieniach do kierowania pojazdami, instruktorów i...

Tomasz Kulik: program szkolenia zawiera błędy logiczne, merytoryczne i językowe…
Legislacja 1

Tomasz Kulik: program szkolenia zawiera błędy logiczne, merytoryczne i językowe…

29 lipca 2013

(Fot.: PD@N 470-14-16) Tomasz Kulik (fot.), instruktor motocyklowy od 1999 roku. Absolwent warszawskiej "samochodówki" przy ulicy Włościańskiej. Posiada państwowe uprawnienia instruktora nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy i organizatora sportów popularnych PZM....

Maciej Wroński: Urzędnicy „poprawiają” ustawę
Legislacja 3

Maciej Wroński: Urzędnicy „poprawiają” ustawę

14 lipca 2013

Czy rozporządzenia ministra transportu są zgodne z ustawą o kierujących pojazdami? Mija już prawie rok od wydania przez resort transportu pakietu rozporządzeń, które spowodowały spore utrudnienia dla kandydatów na kierowców oraz poważne kłopoty dla ośrodków szkolenia kierowców i...

Uprawnienia instruktora nauki jazdy
Legislacja

Uprawnienia instruktora nauki jazdy

13 czerwca 2013

Dlaczego instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. C, D, C+E utraci możliwość szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T po upływie ważności legitymacji pyta poseł Zbigniew Włodkowski w interpelacji nr 18071. Odpowiedzi ma udzielić minister transportu, budownictwa i...

T. Sobotka: Środowisko szkoleniowców przygotuje BIAŁĄ KSIĘGĘ
Legislacja

T. Sobotka: Środowisko szkoleniowców przygotuje BIAŁĄ KSIĘGĘ

25 marca 2013

Tadeusz Sobotka (fot.), wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK OT6 Gdańsk (Fot.: PD@N 460-40jm) Dzień dobry. Szanowni szkoleniowcy, jak śledzę wypowiedzi zacnie nam panujących pracowników MI to we mnie się krew burzy a mój umysł się...