Rzecznik Praw Obywatelskich
Wspólny wniosek RPO i Prokuratora Generalnego ws. Zatrzymywania praw jazdy
Legislacja

Wspólny wniosek RPO i Prokuratora Generalnego ws. Zatrzymywania praw jazdy

6 października 2015

Jak poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich - wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy z 17 września 2015 r. został - zarządzeniem Prezesa TK - połączony z wnioskiem Prokuratora Generalnego z 18 września 2015 r. Z uwagi na...

Naczelny Sąd Administracyjny: słusznie odmówiono wydania prawa jazdy
Legislacja

Naczelny Sąd Administracyjny: słusznie odmówiono wydania prawa jazdy

30 lipca 2015

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. I OSK 2961/13) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 24 września 2013 r., (sygn. akt II SA/OI 644/13), w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...

Rzecznik ponownie pyta o wtórnik prawa jazdy
Legislacja

Rzecznik ponownie pyta o wtórnik prawa jazdy

16 marca 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się w maju 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianę przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami. Przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających...

Rzecznik w sprawie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów
Legislacja

Rzecznik w sprawie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów

10 września 2014

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przepisów regulujących przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej i rewizję pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych są sprzeczne z konstytucją - uważa rzecznik praw obywatelskich. W obecnych...

Duplikat prawa jazdy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich
Legislacja

Duplikat prawa jazdy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich

15 czerwca 2014

Prof. Teresa Lipowska, Rzecznik Praw Obywatelskich (496-53 fot. jola michasiewicz) W wystąpieniu do Ministra Infrastruktury Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował problem niezgodności przepisów dotyczących wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy. Duplikat...

RPO w sprawie kart parkingowych. Sprawa coraz bardziej pilna
Legislacja 1

RPO w sprawie kart parkingowych. Sprawa coraz bardziej pilna

14 maja 2014

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wniosek o przekazanie informacji na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych....

RPO wnioskuje ws. wyłączenia przywileju osób z niepełnosprawnością
Legislacja

RPO wnioskuje ws. wyłączenia przywileju osób z niepełnosprawnością

2 kwietnia 2014

(489-38) Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które ograniczają niepełnosprawnym uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Art. 8 ust. 1 Prawa o...

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy
Legislacja 1

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy

20 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 482-3-26-27) W wystąpieniu Rzecznik informuje o wynikach postępowania wyjaśniającego, jakie przeprowadziła w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do...

Strażnicy gminni i ich fotoradary
Legislacja 1

Strażnicy gminni i ich fotoradary

22 grudnia 2013

Rzecznik praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem, który ujawnił się w związku z badanymi sprawami indywidualnymi, dotyczący...

Kontrole drogowe straży miejskiej w ocenie RPO
Legislacja

Kontrole drogowe straży miejskiej w ocenie RPO

6 listopada 2013

(Fot.: PD@N-477-24) Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej wystąpienie w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego (Sygnatura: RPO/740426/13/XVIII/208.4 RZ). Prof. Teresa Lipowicz...

Pomoc dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin
Legislacja

Pomoc dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin

27 sierpnia 2013

W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości (RPO/682110/11/II/209 RZ) Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył problem zapewnienia odpowiedniej pomocy pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom. W ocenie RPO, warto rozważyć wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu określony procent...

Pojazd dla niepełnosprawnego kandydata na kierowcę
Legislacja

Pojazd dla niepełnosprawnego kandydata na kierowcę

14 sierpnia 2013

Osoba z dysfunkcjami przystępująca do praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B nie powinna być zobligowana do dostarczenia samochodu dostosowanego do rodzaju jej schorzenia. Ustawodawca, wprowadzając taki obowiązek, działał niezgodnie z konstytucją - z takim wnioskiem do Trybunału...

Skarga do TK ws. pijanych kierowców nie była konieczna - mówi prof. Lipowicz
Legislacja

Skarga do TK ws. pijanych kierowców nie była konieczna - mówi prof. Lipowicz

13 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 460-50jm) Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz (fot.) Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał problem przymusowych badań pijanych kierowców (art. 11 ustawy o bezpośrednich środkach przymusu). W wydanym wyroku orzeczono niekonstytucyjność...

RPO w sprawie rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE
Legislacja

RPO w sprawie rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE

22 maja 2013

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Teresa Lipowska skierowała do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wystąpienie w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej. Z treści skargi rozpatrywanej...

To dyskryminacja głuchoniemych kandydatów na kierowców
Legislacja

To dyskryminacja głuchoniemych kandydatów na kierowców

8 kwietnia 2013

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Transportu i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby głuchonieme tłumacza języka migowego podczas egzaminu na prawo jazdy. W ocenie RPO obowiązujące zasady egzaminowania budzą...

Prof. Lipowicz pyta o zasady egzaminowania
Legislacja 1

Prof. Lipowicz pyta o zasady egzaminowania

25 marca 2013

(Fot.: PD@N 460-50jm) Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz (fot.) na podstawie wpływających do jej biura skarg obywateli podniosła problem bardzo niskiego odsetka zdawalności po wprowadzeniu nowych egzaminów na prawo jazdy. Sformułowane i przesłane do resortu...

RPO popiera projekt ulepszenia rządowego procesu legislacyjnego
Legislacja

RPO popiera projekt ulepszenia rządowego procesu legislacyjnego

25 marca 2013

(Fot.: PD@N 460-49ms) Jak informuje resort sprawiedliwości: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wyraziła zadowolenie z podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac na rzecz uporządkowania rządowego procesu legislacyjnego. - W szczególności zasługuje...

RPO o odmowie wskazania kierowcy
Legislacja

RPO o odmowie wskazania kierowcy

1 lutego 2013

Inspekcja Transportu Drogowego nie ma prawa karać za odmowę wskazania kierowcy twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla rzecznik, inspekcja ma prawo ujawniać m.in. za pomocą fotoradarów wykroczenia drogowe polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub na niestosowaniu...

RPO o braku na druku mandatu pouczenia
Legislacja

RPO o braku na druku mandatu pouczenia

8 stycznia 2013

Postulat umieszczenia na druku mandatu karnego pouczenia o możliwości zaskarżenia przyjętego mandatu do sądu to temat wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowskiej do Ministra Spraw Wewnętrznych. Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. RZECZPOSPOLITA...

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z ministrem transportu
Przegląd prasy

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z ministrem transportu

7 grudnia 2012

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem. Rozmowy dotyczyły m.in. uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, problemów z elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL oraz umożliwienia osobom z...