ustawa o drogach publicznych
GITD przejmie system poboru opłat drogowych
Przegląd prasy

GITD przejmie system poboru opłat drogowych

23 listopada 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Rada Ministrów ws. dróg o znaczeniu obronnym
Legislacja

Rada Ministrów ws. dróg o znaczeniu obronnym

15 listopada 2017

MIB: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (komunikat)

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.
Legislacja

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.

23 sierpnia 2017

W sprawie legalności podania numeru rejestracyjnego pojazdu podczas uiszczenia opłaty za parkowanie w miastach do resortu infrastruktury interpelację zaadresował poseł Rajmund Miller. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Dzienniku Gazeta Prawna” pt.: „Szykują się skargi na parkometry” pytał o legalność żądania podania numeru rejestracyjnego w trakcie procedury uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu.

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd
Legislacja

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

17 lipca 2017

Dziennik „Rzeczpospolita” przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w uzasadnieniu do którego sąd stwierdził, iż żaden przepis nie przyznaje osobie, która prowadzi w lokalu znajdującym się przy drodze publicznej działalność gospodarczą prawa do parkowania na niej.

Ma być 9 zł za godzinę parkowania
Legislacja

Ma być 9 zł za godzinę parkowania

16 marca 2017

I stało się, zaplanowano opłatę 9 zł za 1 godzinę parkowania - jak donoszą media. Czyli dotychczas obowiązujące opłaty mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. 

viaTOLL w 2015 roku
Przegląd prasy

viaTOLL w 2015 roku

22 stycznia 2016

(531a-46) 251 kilometrów rozszerzenia, 86 tys. nowych rejestracji pojazdów i ponad 1,55 mld zł przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego – oto bilans działalności systemu viaTOLL w 2015 roku. Rok obfitował w wydarzenia mające duży wpływ zarówno na kierowców,...

Stanowisko w sprawie usuwania odpadów po wypadku drogowym
Legislacja

Stanowisko w sprawie usuwania odpadów po wypadku drogowym

24 sierpnia 2015

Każdy z nas obserwował (lub nawet widział z całkiem bliskiej odległości) sytuacje powypadkowe. Problem usuwania z dróg krajowych odpadów powstałych w następstwie wypadków komunikacyjnych dostrzegł w swojej interpelacji (nr 33793) poseł Stanisław Wziątek. Stanowisko ministra...

Podkomisja nadzwyczajna ds. noweli o opłatach drogowych
Legislacja

Podkomisja nadzwyczajna ds. noweli o opłatach drogowych

12 marca 2014

Na kolejnym posiedzeniu Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Stanisław Żmijan....

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego
Legislacja

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego

5 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-48) Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o drogach publicznych. Wątpliwość dotyczy zmiany treści art. 10 ust. 5 ustawy, kontrowersyjny dla samorządów. W dotychczasowym brzmieniu...

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych
Legislacja

Parlamentarzyści o użytkowaniu dróg publicznych

28 sierpnia 2013

Na 47 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w punkcie 15. porządku dziennego rozpatrzono sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o: 1) zmianie ustawy o drogach publicznych, 2) zmianie ustawy o drogach publicznych, 3)...

Rynasiewicz wyjaśnia sprawy opłat viaTOLL. Zapowiedź obniżenia kar
Legislacja

Rynasiewicz wyjaśnia sprawy opłat viaTOLL. Zapowiedź obniżenia kar

12 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 471-15jm) Pobieranie opłat i karanie kierowców w systemie viaTOLL jest przedmiotem różnorodnych wystąpień praktycznie od chwili jego ustalenia tj. 2008 roku. Tym razem w interpelacji nr 18402 poseł Stanisław Szwed zwraca się do ministra transportu. Odpowiedzi...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o autostradach płatnych
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o autostradach płatnych

12 marca 2013

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych 12 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy...

Aktualizacja ePD. Już dostępna ustawa o drogach publicznych
Legislacja

Aktualizacja ePD. Już dostępna ustawa o drogach publicznych

2 marca 2013

(1-2009) Przygotowana została kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych ePD. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 2 marca 2013 r. Uwzględniono w niej ogłoszone ostatnio trzy teksty jednolite ustaw i rozporządzenia. Należy...

Wyższa maksymalna stawka za parkowanie
Legislacja 1

Wyższa maksymalna stawka za parkowanie

28 stycznia 2013

(Fot.: PD@N 455-18jm) Jak dowiadujemy się Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje regulacje, które podwyższają wysokość opłat za parkowanie oraz kary w tym zakresie. Zmiany dotyczą m.in. opłat za parkowanie w weekendy, prawo do ustalania...

Resort nie widzi potrzeby doprecyzowania pojęcia drogi wewnętrznej
Legislacja 1

Resort nie widzi potrzeby doprecyzowania pojęcia drogi wewnętrznej

28 stycznia 2013

Poseł Łukasz Borowiak zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację oznaczoną nr 13688 w sprawie potrzeby doprecyzowania pojęcia “droga wewnętrzna”, natomiast grupa posłów Lidia Gądek, Józef Lasota i Anna Nemś w interpelacji 11904 w...

O wysokości opłat za przejazdy płatnymi drogami i autostradami
Legislacja

O wysokości opłat za przejazdy płatnymi drogami i autostradami

24 września 2012

Posłanka Anna Elżbieta Sobecka w swojej interpelacji zapytała ministra transportu w sprawie zbyt wysokich - jej zdaniem - opłat za przajazd płatnymi drogami i autostradami. W imieniu resortu odpowiedział sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz: Interpelacja (nr 7376) do...

Sprawozdanie podkomisji ws. projektu ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Sprawozdanie podkomisji ws. projektu ustawy o drogach publicznych

30 sierpnia 2012

W wyniku zmiany porządku obrad Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 541). Przedstawiał przewodniczący podkomisji...

Komunikat MTBiGM ws. zmian ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Komunikat MTBiGM ws. zmian ustawy o drogach publicznych

3 lipca 2012

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, przedłożone przez Ministra TBiGM W założeniach wskazano, że nowelizacja ustawy o drogach publicznych jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego...

Na posiedzeniu Senatu RP
Legislacja

Na posiedzeniu Senatu RP

26 kwietnia 2012

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyło się 10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. W zrealizowanym porządku obrad przewidziano debatę nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o transporcie...

Obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Legislacja 1

Obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

24 kwietnia 2012

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych. Akt implementuje prawo unijne, a przede wszystkim w założeniu ma podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Ustawa wdraża dyrektywę 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19...