kodeks wykroczeń
Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych
Legislacja

Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych

19 grudnia 2012

Opublikowano projekt stanowiska rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Projekt przygotowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dotyczy zmian w zasadach korzystania z kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej...

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat
Legislacja

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat

2 listopada 2012

Kodeks wykroczeń: “Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.” Policja pracuje nad uszczelnieniem przepisów i zmianą...

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

9 sierpnia 2012

Do opinii skierowany został komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Propozycja dotyczy wyeliminowania przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób...

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy
Ekspert wyjaśnia

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy

6 maja 2012

Pytanie: Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogę poruszać się na zaświadczeniu otrzymanym z Policji? Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które...

Udostępnianie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień
Ekspert wyjaśnia

Udostępnianie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień

29 kwietnia 2012

Pytanie: Jakiej karze podlega właściciel, który udostępnia pojazd osobie nieposiadającej uprawnień? Odpowiedź: Art. 96. § 1 Kodeksu wykroczeń. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:...

Nowy taryfikator będzie obowiązywał od 5 czerwca br.
Legislacja

Nowy taryfikator będzie obowiązywał od 5 czerwca br.

26 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 426-11) ^ Policjanci dostrzegają coraz bardziej ryzykowne zachowania prowadzących samochody. - Często widzimy, że kierowcy mają na kolanach rozłożoną gazetę, a nawet laptopa. W samochodach montowane są także monitory, więc niektórzy kierowcy oglądają na nich......

Grzywna wzrośnie o 100 proc.
Legislacja 1

Grzywna wzrośnie o 100 proc.

6 lutego 2012

Według projektu ustawy zmieniającej Kodeks wykroczeń ustawodawca planuje podniesienie granic kary grzywny – odpowiednio z 5 do 10 tys. zł (górna granica) i z 20 do 50 zł (dolna granica). Zmiany mają doprowadzić do wprowadzenia uregulowań umożliwiających bardziej efektywne...

Odwołanie od nałożonego mandatu
Legislacja 8

Odwołanie od nałożonego mandatu

26 stycznia 2012

^ Władysław Drzazga, właściciel ośrodka szkolenia kierowców, prezes Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców Gorzów Wielkopolski, członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Fot.: PD@N 414-35jm) W dniu...

Praca społecznie użyteczna za grzywnę
Legislacja

Praca społecznie użyteczna za grzywnę

10 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 września o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian nowela Kodeksu wykroczeń przewidująca kary zastępczej jeżeli ukarany uchyla się od jej odbywania; dot. bezskutecznej egzekucji grzywny,...

Czy wreszcie znikną z chodników?
Legislacja

Czy wreszcie znikną z chodników?

20 października 2011

Ustawodawca znowelizował Kodeks wykroczeń, w ten sposób, iż nowe zapisy pozwalają karać grzywną lub orzec przepadek towaru osoby prowadzące sprzedaż poza terenem wyznaczonym przez organy gminy i tu np. na chodniku. To częsta sytuacja, szczególnie w większych miastach, gdy na trasach...

Kary mają być odstraszające
Legislacja 1

Kary mają być odstraszające

9 sierpnia 2011

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w kodeksie wykroczeń. Podwyżki kar mają być znaczące i mają działać odstraszająco. Mają działać odstraszająco. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmian w kodeksie wykroczeń. - Zmieniają się dolna i...

Popełniają wykroczenia pozostawiając dzieci w aucie
Legislacja

Popełniają wykroczenia pozostawiając dzieci w aucie

1 sierpnia 2011

Rodzice trójki dzieci w wieku dwóch, trzech i czterech lat, pozostawili je na godzinę bez opieki, zamknięte w samochodzie. Sprawą aktualnie zajmuje się policja. Skierowaliśmy sprawę do komendy policji Stare Miasto Wrocław - mówi insp. Grzegorz Muchorowski z wrocławskiej straży...

Zabezpieczenie samochodu i uniemożliwienie dalszej podróży
Legislacja

Zabezpieczenie samochodu i uniemożliwienie dalszej podróży

17 maja 2011

“Dziennik Gazeta Prawna” relacjonuje następującą sytuację – policjanci zatrzymali trzy razy w ciągu godziny tego samego kierowcę bez prawa jazdy. Za każdym razem wlepiali mandat i pozwalali odjechać. Pierwszy raz kierowca otrzymał mandat 500 zł, następny taki sam,...

Grzywna za niewskazanie osoby ze zdjęcia fotoradaru
Ekspert wyjaśnia 4

Grzywna za niewskazanie osoby ze zdjęcia fotoradaru

31 stycznia 2011

Pytanie: Co grozi kierowcy za niewskazanie osoby ze zdjęcia z fotoradaru? Odpowiedź: Kierowca ma obowiązek wskazania, komu powierzył pojazd i kto jest osobą na zdjęciu z fotoradaru. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu, na...

Bez taryfikatora mandatów
Legislacja

Bez taryfikatora mandatów

1 stycznia 2011

(PD@N 370-10) Od 31 grudnia ub.r. policjant, który złapie nas na przekroczeniu prędkości, może wystawić nam mandat w dowolnej wysokości, zależny wyłącznie od jego indywidualnej oceny. To efekt błędu prawników z kancelarii premiera i Centrum Legislacyjnego Rządu. I...

O prędkości w Kodeksie wykroczeń
Legislacja

O prędkości w Kodeksie wykroczeń

31 grudnia 2010

W życie wchodzi zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana nakłada sankcję, w postaci kary grzywny, za przekroczenie przez prowadzącego pojazd ograniczenia prędkości...

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
Legislacja

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

9 grudnia 2010

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji debatowała nad regulacjami dotyczącymi orzeczonych terminów zakazu prowadzenia pojazdów. Rozpatrywano sprawę wcześniejszego odzyskiwania uprawnień. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie Kodeksu...

Zaświadczenie o niekaralności
Ekspert wyjaśnia

Zaświadczenie o niekaralności

3 lutego 2008

Pytanie: Posiadam wyrok za wykroczenia (dokładnie z artykułu 70 punkt 2 kodeksu wykroczeń). Po jakim czasie wyrok taki zniknie mi z akt, czyli kiedy będę mógł znowu wyciągnąć zaświadczenie o niekaralności? Odpowiedź: Zgodnie z art. 46 kodeksu wykroczeń ukaranie uważa się za...

Na przystanku nie można palić
Przegląd prasy

Na przystanku nie można palić

4 lipca 2007

W Bydgoszczy wchodzi w życie zakaz palenia papierosów pod wiatami na przystankach komunikacji miejskiej. Za złamanie go można dostać nawet 500 zł mandatu. Rada miasta taką decyzję podjęła pod koniec maja. Uchwała, po opublikowaniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, zacznie...

Ujednolicony Kodeks wykroczeń
Legislacja

Ujednolicony Kodeks wykroczeń

21 czerwca 2007

Opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń....