ustawa o transporcie drogowym
Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

11 września 2013

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego. Określa ono: wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, sposób przeprowadzania...

Aktualizacja ePD: ustaw o kierujących, o transporcie drogowym i inne
Legislacja

Aktualizacja ePD: ustaw o kierujących, o transporcie drogowym i inne

25 sierpnia 2013

Redakcja elektronicznego PRAWA DROGOWEGO przygotowała - do pobrania - kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 25 sierpnia 2013 r. Dostępne są nowe projekty rozporządzeń: w sprawie znaków drogowych i drugie ich warunków...

Rozporządzenie dot. kompetencji zawodowych w transporcie
Legislacja

Rozporządzenie dot. kompetencji zawodowych w transporcie

15 sierpnia 2013

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 1 lipca 2013 r. Przypomnijmy - rozporządzenie określa: jednostki, przy których działają komisje...

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”
Legislacja

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”

15 sierpnia 2013

Nowelizacja uchyla art. 1 pkt 40 ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wchodzi w życie 15 sierpnia 2013 r. Ustawa wdraża do polskiego prawa trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowiące tzw. “pakiet...

Trybunał orzekł niezgodność w ustawie o transporcie
Legislacja

Trybunał orzekł niezgodność w ustawie o transporcie

13 sierpnia 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowany został Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. P 36/12). Po rozpatrzeniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, czy art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym...

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD
Legislacja

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD

12 sierpnia 2013

Opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przewidziana data obowiązywania - 14 sierpnia 2013 r. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o...

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD
Legislacja

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD

1 sierpnia 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającą ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę o...

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym

20 czerwca 2013

Wniesiono komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy uchylenia pkt 40 ustawy w związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym do obowiązujących nowych zasad stosowania...

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących
Legislacja

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących

15 czerwca 2013

Dostępna jest kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD), jej stan prawny na dzień 15 czerwca 2013 r. Ujednolicone zostały teksty ustaw: o transporcie drogowym, o kierujących pojazdami oraz o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym. Opublikowano...

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych
Legislacja

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych

30 maja 2013

(Fot.: PD@N 465-19) Najnowsza aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE dodaje nowele ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz ogłoszony tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto pomieszczone w niej zostają rozporządzenia w...

Nowela ustaw transportowych
Legislacja

Nowela ustaw transportowych

16 maja 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: w zakresie ustawy o transporcie drogowym:...

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad
Legislacja

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad

24 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-2jm) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz...

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona
Legislacja

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona

5 kwietnia 2013

Zgodnie z porządkiem obrad trzeciego dnia 37. posiedzenia Sejmu RP zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205 i 1210). Ustawę przekazano Prezydentowi do...

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach
Legislacja

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach

3 kwietnia 2013

Odbyło się posiedzenie (nr 129) Komisji Infrastruktury. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205) oraz odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o...

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców
Legislacja

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców

22 marca 2013

Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadzono...

Prawa pasażerów autobusów i autokarów w noweli ustawy o transporcie
Legislacja 1

Prawa pasażerów autobusów i autokarów w noweli ustawy o transporcie

19 marca 2013

Opublikowano nowy tekst projektu założeń do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Jest to projekt zgłoszony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeznaczony do rozpatrzenia z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 19 marca 2013 r., czyli właśnie zakończył...

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych
Legislacja

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych

19 lutego 2013

(Fot.: PD@N 456-38) Drugi dzień 34. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090) -5-minutowe oświadczenia...

Komisja Infrastruktury o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego
Legislacja

Komisja Infrastruktury o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego

6 lutego 2013

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym pojekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 812). Sprawozdanie przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Stanisław Żmian. Jak dowiadujemy się z...

Zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy
Legislacja

Zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy

3 grudnia 2012

Opublikowano projekt z dnia 21 listopada 2012 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Oddajemy głos ustawodawcy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z...

Kontrolujący i kontrolowani w rozporządzeniu
Legislacja

Kontrolujący i kontrolowani w rozporządzeniu

5 października 2012

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało opinie do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kontroli przewozu drogowego. Określa ono: wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli; sposób przeprowadzania kontroli w zakresie...