ustawa o transporcie drogowym
Prace nad zmianą ustawy o transporcie
Legislacja

Prace nad zmianą ustawy o transporcie

13 stycznia 2015

Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Podkomisja nadzwyczajna zajmie sie nim na posiedzeniu 13 stycznia. Tego dnia zaopiniowanie propozycji regulacji ma w planie również komisja...

W zakresie praw pasażerów
Legislacja

W zakresie praw pasażerów

16 grudnia 2014

16 grudnia 2014 r. Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew...

Na tym egzaminie będą także tzw. pytania otwarte
Legislacja

Na tym egzaminie będą także tzw. pytania otwarte

25 listopada 2014

(507-30) Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu -...

Nowela w sprawie kursów specjalistycznych, uzupełniających i egzaminów kwalifikacyjnych
Legislacja

Nowela w sprawie kursów specjalistycznych, uzupełniających i egzaminów kwalifikacyjnych

17 listopada 2014

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. O uwagi do przedstawionego projektu poproszono Związek...

Rząd z myślą o pasażerach w transporcie autobusowym i autokarowym
Legislacja 1

Rząd z myślą o pasażerach w transporcie autobusowym i autokarowym

12 listopada 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu
Legislacja

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu

28 sierpnia 2014

(501-29) Na swoim 72. posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych
Legislacja 1

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych

30 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 kwietnia 2014 r. (2014.1005) ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przypomnijmy tekst pierwotny ogłoszony został 1...

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego
Legislacja

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

18 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (2014.805). Wśród zmienianych aktów także ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawodawca wprowadził...

Kiedy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
Legislacja

Kiedy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

29 maja 2014

Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w tekście regulacyjnym - Wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniach (WE) 1071/2009, 1072/2009 i 1073/ 2009 w...

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Legislacja

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

12 marca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6...

Zmiany w ustawie o transporcie
Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie

4 marca 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Regulacja ma charakter porządkujący i przede wszystkim likwiduje zbędne organy...

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

11 września 2013

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego. Określa ono: wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, sposób przeprowadzania...

Aktualizacja ePD: ustaw o kierujących, o transporcie drogowym i inne
Legislacja

Aktualizacja ePD: ustaw o kierujących, o transporcie drogowym i inne

25 sierpnia 2013

Redakcja elektronicznego PRAWA DROGOWEGO przygotowała - do pobrania - kolejną aktualizację zbioru aktów prawnych. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 25 sierpnia 2013 r. Dostępne są nowe projekty rozporządzeń: w sprawie znaków drogowych i drugie ich warunków...

Rozporządzenie dot. kompetencji zawodowych w transporcie
Legislacja

Rozporządzenie dot. kompetencji zawodowych w transporcie

15 sierpnia 2013

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 1 lipca 2013 r. Przypomnijmy - rozporządzenie określa: jednostki, przy których działają komisje...

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”
Legislacja

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”

15 sierpnia 2013

Nowelizacja uchyla art. 1 pkt 40 ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wchodzi w życie 15 sierpnia 2013 r. Ustawa wdraża do polskiego prawa trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowiące tzw. “pakiet...

Trybunał orzekł niezgodność w ustawie o transporcie
Legislacja

Trybunał orzekł niezgodność w ustawie o transporcie

13 sierpnia 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowany został Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. P 36/12). Po rozpatrzeniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, czy art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym...

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD
Legislacja

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD

12 sierpnia 2013

Opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przewidziana data obowiązywania - 14 sierpnia 2013 r. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o...

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD
Legislacja

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD

1 sierpnia 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającą ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę o...

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym

20 czerwca 2013

Wniesiono komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy uchylenia pkt 40 ustawy w związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym do obowiązujących nowych zasad stosowania...

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących
Legislacja

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących

15 czerwca 2013

Dostępna jest kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD), jej stan prawny na dzień 15 czerwca 2013 r. Ujednolicone zostały teksty ustaw: o transporcie drogowym, o kierujących pojazdami oraz o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym. Opublikowano...