ustawa o transporcie drogowym
Koszty pojazdów używanych do celów służbowych (w ustawie o transporcie)
Legislacja

Koszty pojazdów używanych do celów służbowych (w ustawie o transporcie)

30 lipca 2016

(543-41 fot. Jola Michasiewicz) Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczący uregulowania na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością...

Rejestr zawodowych przewoźników drogowych
Legislacja

Rejestr zawodowych przewoźników drogowych

12 maja 2016

(538-44) Pod obrady Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez UE w zakresie utworzenia i prowadzenia...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

12 kwietnia 2016

DECYZJE RZĄDU: Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi. Utworzenie rejestru ma na celu...

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Przegląd prasy

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

12 kwietnia 2016

12 kwietnia 2016 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co...

Testy kwalifikacyjne i szkolenie okresowe po nowemu
Legislacja

Testy kwalifikacyjne i szkolenie okresowe po nowemu

2 września 2015

Opatrzony datą 2 września br. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, które stanowi realizację upoważnienia do wydania aktu wykonawczego określonego w...

Posłowie chcą uporządkowania rynku przewozu osób
Legislacja

Posłowie chcą uporządkowania rynku przewozu osób

26 czerwca 2015

Ustawodawca zmienia brzmienie przepisu dopuszczającego przewóz okazjonalny: 1) pojazdami zabytkowymi, 2) samochodami osobowymi: a) prowadzonymi przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę, b) na podstawie umowy zawartej w...

Aktualizacja ePD: nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Aktualizacja ePD: nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22 lutego 2015

Abonenci zbioru aktów prawnych ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) mogą wzbogacić i uaktualnić swój program o nową jego aktualizację. Wśród zmian m.inn.: jeszcze jedna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wynika ona z opublikowanej ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o...

Ułatwienia dla niepełnosprawnych pasażerów
Legislacja

Ułatwienia dla niepełnosprawnych pasażerów

20 lutego 2015

Niepełnosprawni podróżujący autokarami otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego, czy załadowaniu bagażu - zakłada ustawa zmieniająca ustawę o transporcie drogowym, do której Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu. Teraz trafi ona do...

Procedowana nowela ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Procedowana nowela ustawy o transporcie drogowym

14 stycznia 2015

(511-35) 14 stycznia 2015 r. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Projekt z druku nr 2959 m.in. wprowadza obowiązek...

Prace nad zmianą ustawy o transporcie
Legislacja

Prace nad zmianą ustawy o transporcie

13 stycznia 2015

Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Podkomisja nadzwyczajna zajmie sie nim na posiedzeniu 13 stycznia. Tego dnia zaopiniowanie propozycji regulacji ma w planie również komisja...

W zakresie praw pasażerów
Legislacja

W zakresie praw pasażerów

16 grudnia 2014

16 grudnia 2014 r. Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew...

Na tym egzaminie będą także tzw. pytania otwarte
Legislacja

Na tym egzaminie będą także tzw. pytania otwarte

25 listopada 2014

(507-30) Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu -...

Nowela w sprawie kursów specjalistycznych, uzupełniających i egzaminów kwalifikacyjnych
Legislacja

Nowela w sprawie kursów specjalistycznych, uzupełniających i egzaminów kwalifikacyjnych

17 listopada 2014

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. O uwagi do przedstawionego projektu poproszono Związek...

Rząd z myślą o pasażerach w transporcie autobusowym i autokarowym
Legislacja 1

Rząd z myślą o pasażerach w transporcie autobusowym i autokarowym

12 listopada 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu
Legislacja

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu

28 sierpnia 2014

(501-29) Na swoim 72. posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych
Legislacja 1

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych

30 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 kwietnia 2014 r. (2014.1005) ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przypomnijmy tekst pierwotny ogłoszony został 1...

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego
Legislacja

O wpłatach na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

18 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (2014.805). Wśród zmienianych aktów także ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawodawca wprowadził...

Kiedy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
Legislacja

Kiedy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

29 maja 2014

Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w tekście regulacyjnym - Wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniach (WE) 1071/2009, 1072/2009 i 1073/ 2009 w...

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Legislacja

Nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

12 marca 2014

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6...

Zmiany w ustawie o transporcie
Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie

4 marca 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Regulacja ma charakter porządkujący i przede wszystkim likwiduje zbędne organy...