ustawa o transporcie drogowym
Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?
Legislacja

Wątpliwości interpretacyjne: jedna czy dwie poprawki?

8 października 2018

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (akt pierwotny 2012.901, tekst jednolity - 2016.661).

Fotoradary i kamery od ITD przejmie policja
Legislacja

Fotoradary i kamery od ITD przejmie policja

28 września 2018

Resort informuje: fotoradary i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle od Inspekcji Transportu Drogowego przejmie policja. Dodaje – nie ma potrzeby dublowania aktów prawnych.

Już tylko publikacja. Kolejna zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Już tylko publikacja. Kolejna zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

31 lipca 2018

25 lipca br. Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt będzie obowiązywał z upływem 30 dni po jego publikacji. 

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE
Legislacja

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE

27 lipca 2018

Z datą 23 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, które to zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 30 stycznia 2019 r. 

Tylko bezpieczne pojazdy użytkowe
Legislacja

Tylko bezpieczne pojazdy użytkowe

30 maja 2018

Minister Infrastruktury wystąpił z wnioskiem i przesłał do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (numer wykazu - UC 121).

Ma być lepszy nadzór
Legislacja

Ma być lepszy nadzór

14 marca 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Wzrost sankcji za jazdę na „nielegalnym” paliwie
Legislacja

Wzrost sankcji za jazdę na „nielegalnym” paliwie

15 listopada 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Ruszyły konsultacje publiczne ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
Legislacja

Ruszyły konsultacje publiczne ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

25 września 2017

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. 

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?
Legislacja

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?

27 lipca 2017

Jak podaje - za komunikatem PAP - portal ONET.pl resort infrastruktury przygotował projekt zmian, jakie powinny się znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. 

Jakie będą kilometrówki?
Legislacja

Jakie będą kilometrówki?

30 maja 2017

W minionym tygodniu, podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury (24 maja), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt uzasadniał poseł Andrzej Kobylarz z Kukiz’15, który w porozumieniu z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, doprowadził do prac nad ustawą, która ma doprowadzić do waloryzacji „zamrożonych” od 2007 roku stawek kilometrówki.

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących
Legislacja

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących

19 kwietnia 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o tachografach (sygnowany datą 12. kwietnia). Z dniem publikacji nowego aktu straci moc jego poprzedniczka - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (2005.1494 z późn. zm.). 

Propozycje zmian w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Propozycje zmian w ustawie o transporcie drogowym

13 kwietnia 2017

Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Niesłyszący lub niedosłyszący kierowcy. Nowela ustawy o kierujących pojazdami
Legislacja

Niesłyszący lub niedosłyszący kierowcy. Nowela ustawy o kierujących pojazdami

30 marca 2017

Kancelaria Sejmu RP odnotowała złożenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wnioskodawcami jest tu grupa posłów, jej przedstawicielem Sławomir Jan Piechota. Dokument dotyczy uznania niepełnosprawności w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu za przeciwskazanie zdrowotne do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D1 lub D (autobusy). Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz oceny jego zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Będzie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Legislacja

Będzie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

4 listopada 2016

(549-18 fot. Sejm RP) Podczas drugiego dnia 29. Posiedzenia Sejmu RP posłowie przyjęli w ostatecznym brzmieniu nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Tym samym izba zakończyła prace nad ustawą i teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ma ona na celu utworzenie Krajowego...

Likwidacja ITD kwestią czasu
Legislacja

Likwidacja ITD kwestią czasu

19 października 2016

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadając na interpelację poselską w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego, poinformował iż jeszcze w dniu 2 czerwca 2016 r. minister przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

Koszty pojazdów używanych do celów służbowych (w ustawie o transporcie)
Legislacja

Koszty pojazdów używanych do celów służbowych (w ustawie o transporcie)

30 lipca 2016

(543-41 fot. Jola Michasiewicz) Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczący uregulowania na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością...

Rejestr zawodowych przewoźników drogowych
Legislacja

Rejestr zawodowych przewoźników drogowych

12 maja 2016

(538-44) Pod obrady Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez UE w zakresie utworzenia i prowadzenia...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

12 kwietnia 2016

DECYZJE RZĄDU: Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi. Utworzenie rejestru ma na celu...

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Przegląd prasy

Postanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

12 kwietnia 2016

12 kwietnia 2016 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co...

Testy kwalifikacyjne i szkolenie okresowe po nowemu
Legislacja

Testy kwalifikacyjne i szkolenie okresowe po nowemu

2 września 2015

Opatrzony datą 2 września br. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, które stanowi realizację upoważnienia do wydania aktu wykonawczego określonego w...