ustawa o transporcie drogowym
Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD
Legislacja

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD

12 sierpnia 2013

Opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przewidziana data obowiązywania - 14 sierpnia 2013 r. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o...

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD
Legislacja

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD

1 sierpnia 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającą ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę o...

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym

20 czerwca 2013

Wniesiono komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy uchylenia pkt 40 ustawy w związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym do obowiązujących nowych zasad stosowania...

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących
Legislacja

W aktualizacji ePD dostępny projekt zmian w ustawie o kierujących

15 czerwca 2013

Dostępna jest kolejna aktualizacja zbioru aktów prawnych elektroniczne PRAWO DROGOWE (ePD), jej stan prawny na dzień 15 czerwca 2013 r. Ujednolicone zostały teksty ustaw: o transporcie drogowym, o kierujących pojazdami oraz o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym. Opublikowano...

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych
Legislacja

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych

30 maja 2013

(Fot.: PD@N 465-19) Najnowsza aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE dodaje nowele ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz ogłoszony tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto pomieszczone w niej zostają rozporządzenia w...

Nowela ustaw transportowych
Legislacja

Nowela ustaw transportowych

16 maja 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: w zakresie ustawy o transporcie drogowym:...

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad
Legislacja

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad

24 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-2jm) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz...

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona
Legislacja

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona

5 kwietnia 2013

Zgodnie z porządkiem obrad trzeciego dnia 37. posiedzenia Sejmu RP zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205 i 1210). Ustawę przekazano Prezydentowi do...

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach
Legislacja

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach

3 kwietnia 2013

Odbyło się posiedzenie (nr 129) Komisji Infrastruktury. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205) oraz odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o...

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców
Legislacja

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców

22 marca 2013

Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadzono...

Prawa pasażerów autobusów i autokarów w noweli ustawy o transporcie
Legislacja 1

Prawa pasażerów autobusów i autokarów w noweli ustawy o transporcie

19 marca 2013

Opublikowano nowy tekst projektu założeń do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Jest to projekt zgłoszony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeznaczony do rozpatrzenia z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 19 marca 2013 r., czyli właśnie zakończył...

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych
Legislacja

Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych

19 lutego 2013

(Fot.: PD@N 456-38) Drugi dzień 34. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090) -5-minutowe oświadczenia...

Komisja Infrastruktury o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego
Legislacja

Komisja Infrastruktury o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego

6 lutego 2013

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym pojekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 812). Sprawozdanie przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Stanisław Żmian. Jak dowiadujemy się z...

Zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy
Legislacja

Zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy

3 grudnia 2012

Opublikowano projekt z dnia 21 listopada 2012 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Oddajemy głos ustawodawcy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z...

Kontrolujący i kontrolowani w rozporządzeniu
Legislacja

Kontrolujący i kontrolowani w rozporządzeniu

5 października 2012

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało opinie do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kontroli przewozu drogowego. Określa ono: wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli; sposób przeprowadzania kontroli w zakresie...

RM rozpatrzyła zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

RM rozpatrzyła zmiany w ustawie o transporcie drogowym

25 września 2012

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Konieczność nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku...

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów

24 września 2012

Na 20 posiedzeniu Sejmu RP ogłoszony został tekst interpelacji nr 7241 w sprawie naruszania przez przewoźników przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgłaszającą była posłanka Iwona...

Nowe zasady wykonywania przewozów okazjonalnych
Legislacja 1

Nowe zasady wykonywania przewozów okazjonalnych

29 czerwca 2012

Nowelizacja ustawy umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności związanej z okazjonalnym przewozem osób. Zmiany w przepisach określają kryteria, jakie muszą być spełnione przez przewoźnika, a także rodzaj pojazdów, jakimi usługa może być świadczona. Zgodnie z nowelizacją...

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym - skrytykowana
Legislacja 1

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym - skrytykowana

29 czerwca 2012

“Przewozy okazjonalne do 7 osób - kolejny bubel” czytamy w artykule Sebastiana Palucha na łamach portalu etransport.pl. Autor dokonuje rzetelnej i szczegółowej analizy i rozwinięcia swojej tezy. Przypomnijmy – w dniu dzisiejszym w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o...

Przewozy okazjonalne w dzienniku ustaw
Legislacja

Przewozy okazjonalne w dzienniku ustaw

14 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 431-53jm) W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawodawca wprowadził nowe brzmienie art. 18 ust. 4b i 5 dotyczących przewozów okazjonalnych i pojazdów, które mogą wykonywać przewozy...