kodeks wykroczeń
Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny
Legislacja

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny

20 lutego 2014

Wprowadzenie elektronicznego protokołu w sprawach o wykroczenia, czyli zasady nagrywania rozpraw sądowych w tego typu sprawach stanowiło jeden z punktów porządku obrad 61. posiedzenia Sejmu RP - w dniu drugim obrad. Było to drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania...

„Pijani” cykliści opuszczają cele
Legislacja

„Pijani” cykliści opuszczają cele

14 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-32) W efekcie tzw. “małej amnestii” (a tak potocznie określa się zmianę w przepisach dotyczącą karania pijanych rowerzystów) z pomorskich więzień wyszło już 91 osób - informuje “Dziennik Bałtycki”. Dziennik stawia pytanie - czy poprawka w...

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar
Legislacja

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar

8 listopada 2013

Od dziś niektóre przestępstwa stają się wykroczeniami - zamiana kar Dzisiaj ( tj. 9 listopada 2013 r.) weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej obejmujących m.in.: 1. przeniesienie na poziom kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie w...

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem
Legislacja

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem

8 listopada 2013

Jak wynika z opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2008-11, zabici w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych rowerzystów stanowią ok. 2 - 3 proc. ogółu zabitych i są to rowerzyści. W latach 2006-11 był tylko jeden wypadek spowodowany...

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach
Legislacja

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach

8 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-10) Rozmowa z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym (fragment) Bogdan Wróblewski: Czy czasem gonienie za jakimś przestępstwem nie kosztuje nas więcej, niż jego społeczne skutki? - W inny sposób nazwał pan potrzebę wprowadzenia zasady...

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje
Legislacja

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje

11 lutego 2013

Jak pisaliśmy tydzień wcześniej poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowanie kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. W imieniu szefa resortu odpowiedzi udzielił Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie...

Zakaz prowadzenia roweru
Legislacja

Zakaz prowadzenia roweru

29 stycznia 2013

Poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowania kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. Odpowiedzi udzieli Michał Królikowski - podsekretarz stanu w resorcie. Taką właśnie sankcję przewidziano w projekcie nowelizacji kodeksu...

Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych
Legislacja

Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych

19 grudnia 2012

Opublikowano projekt stanowiska rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Projekt przygotowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dotyczy zmian w zasadach korzystania z kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej...

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat
Legislacja

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat

2 listopada 2012

Kodeks wykroczeń: “Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.” Policja pracuje nad uszczelnieniem przepisów i zmianą...

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

9 sierpnia 2012

Do opinii skierowany został komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Propozycja dotyczy wyeliminowania przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób...

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy
Ekspert wyjaśnia

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy

6 maja 2012

Pytanie: Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogę poruszać się na zaświadczeniu otrzymanym z Policji? Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które...

Udostępnianie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień
Ekspert wyjaśnia

Udostępnianie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień

29 kwietnia 2012

Pytanie: Jakiej karze podlega właściciel, który udostępnia pojazd osobie nieposiadającej uprawnień? Odpowiedź: Art. 96. § 1 Kodeksu wykroczeń. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:...

Nowy taryfikator będzie obowiązywał od 5 czerwca br.
Legislacja

Nowy taryfikator będzie obowiązywał od 5 czerwca br.

26 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 426-11) ^ Policjanci dostrzegają coraz bardziej ryzykowne zachowania prowadzących samochody. - Często widzimy, że kierowcy mają na kolanach rozłożoną gazetę, a nawet laptopa. W samochodach montowane są także monitory, więc niektórzy kierowcy oglądają na nich......

Grzywna wzrośnie o 100 proc.
Legislacja 1

Grzywna wzrośnie o 100 proc.

6 lutego 2012

Według projektu ustawy zmieniającej Kodeks wykroczeń ustawodawca planuje podniesienie granic kary grzywny – odpowiednio z 5 do 10 tys. zł (górna granica) i z 20 do 50 zł (dolna granica). Zmiany mają doprowadzić do wprowadzenia uregulowań umożliwiających bardziej efektywne...

Odwołanie od nałożonego mandatu
Legislacja 8

Odwołanie od nałożonego mandatu

26 stycznia 2012

^ Władysław Drzazga, właściciel ośrodka szkolenia kierowców, prezes Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców Gorzów Wielkopolski, członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Fot.: PD@N 414-35jm) W dniu...

Praca społecznie użyteczna za grzywnę
Legislacja

Praca społecznie użyteczna za grzywnę

10 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 września o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian nowela Kodeksu wykroczeń przewidująca kary zastępczej jeżeli ukarany uchyla się od jej odbywania; dot. bezskutecznej egzekucji grzywny,...

Czy wreszcie znikną z chodników?
Legislacja

Czy wreszcie znikną z chodników?

20 października 2011

Ustawodawca znowelizował Kodeks wykroczeń, w ten sposób, iż nowe zapisy pozwalają karać grzywną lub orzec przepadek towaru osoby prowadzące sprzedaż poza terenem wyznaczonym przez organy gminy i tu np. na chodniku. To częsta sytuacja, szczególnie w większych miastach, gdy na trasach...

Kary mają być odstraszające
Legislacja 1

Kary mają być odstraszające

9 sierpnia 2011

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w kodeksie wykroczeń. Podwyżki kar mają być znaczące i mają działać odstraszająco. Mają działać odstraszająco. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmian w kodeksie wykroczeń. - Zmieniają się dolna i...

Popełniają wykroczenia pozostawiając dzieci w aucie
Legislacja

Popełniają wykroczenia pozostawiając dzieci w aucie

1 sierpnia 2011

Rodzice trójki dzieci w wieku dwóch, trzech i czterech lat, pozostawili je na godzinę bez opieki, zamknięte w samochodzie. Sprawą aktualnie zajmuje się policja. Skierowaliśmy sprawę do komendy policji Stare Miasto Wrocław - mówi insp. Grzegorz Muchorowski z wrocławskiej straży...

Zabezpieczenie samochodu i uniemożliwienie dalszej podróży
Legislacja

Zabezpieczenie samochodu i uniemożliwienie dalszej podróży

17 maja 2011

“Dziennik Gazeta Prawna” relacjonuje następującą sytuację – policjanci zatrzymali trzy razy w ciągu godziny tego samego kierowcę bez prawa jazdy. Za każdym razem wlepiali mandat i pozwalali odjechać. Pierwszy raz kierowca otrzymał mandat 500 zł, następny taki sam,...