kodeks wykroczeń
Zmiany w kodeksach: karnym i wykroczeń
Legislacja

Zmiany w kodeksach: karnym i wykroczeń

17 kwietnia 2015

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w ustawie, jak sama nazwa wskazuje nowelizuje ustawę kodeks karny, ale też kilku innych w tym kodeks wykroczeń. To właśnie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...

Za niskie kary i nieskuteczna egzekucja
Legislacja 1

Za niskie kary i nieskuteczna egzekucja

12 sierpnia 2014

(500-29) Kary za łamanie zakazów dotyczących poruszania się niektórych pojazdów mechanicznych, takich jak quady, motory typu cross, czy tez samochody terenowe, poza wyznaczonymi do tego celu drogami, powinny zostać zaostrzone. Takie zaostrzenie jest możliwe,...

Kodeks wykroczeń w stołecznej komunikacji miejskiej
Legislacja

Kodeks wykroczeń w stołecznej komunikacji miejskiej

1 sierpnia 2014

Zmieniono stołeczne przepisy warszawskiej komunikacji miejskiej. Do wykazu zakazanych zachowań trafiło: palenie papierosów, picie alkoholu i żebranie oraz gra na instrumentach muzycznych. Będą one traktowane jako wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscach...

Prawo o ruchu drogowym - weszła w życie nowela ustawy
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym - weszła w życie nowela ustawy

1 lipca 2014

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (2013.1446) zmienia zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Celem nowych przepisów jest...

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.
Legislacja

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.

1 czerwca 2014

W dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmianie podlegają dwie ustawy: Kodeks wykroczeń oraz ustawa o drogach publicznych. I tak w pierwszej z nich ustawodawca określił, iż przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę...

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości
Statystyka 1

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

26 maja 2014

Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański: “Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce”. Prezentacja wygłoszona w trakcie konferencji "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Tabela nr 2 - “Skazania za prowadzenie pojazdu w stanie...

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej
Legislacja

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej

21 maja 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Akt wchodzi w życie po upływie 30 dni. W Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych. I właśnie możliwość udostępnienia ich rowerzystom...

Tzw. obowiązek denuncjacji zgodny z konstytucją
Legislacja 1

Tzw. obowiązek denuncjacji zgodny z konstytucją

12 marca 2014

(Fot.: PD@N 486-41) Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajął się sprawą zdjęć z fotoradarów. Przypomnijmy wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy właściciel pojazdu odmawia wskazania kierowcy, który przekroczył prędkość, sprawa trafia do sądu. Z pytaniem...

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia
Legislacja

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia

3 marca 2014

Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha skierowali do ministra sprawiedliwości interpelację nr 23691 w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia. Pytają właśnie czy resort rozważa możliwość utworzenia rejestru osób popełniających wykroczenia?...

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny
Legislacja

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny

20 lutego 2014

Wprowadzenie elektronicznego protokołu w sprawach o wykroczenia, czyli zasady nagrywania rozpraw sądowych w tego typu sprawach stanowiło jeden z punktów porządku obrad 61. posiedzenia Sejmu RP - w dniu drugim obrad. Było to drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania...

„Pijani” cykliści opuszczają cele
Legislacja

„Pijani” cykliści opuszczają cele

14 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-32) W efekcie tzw. “małej amnestii” (a tak potocznie określa się zmianę w przepisach dotyczącą karania pijanych rowerzystów) z pomorskich więzień wyszło już 91 osób - informuje “Dziennik Bałtycki”. Dziennik stawia pytanie - czy poprawka w...

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem
Legislacja

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem

8 listopada 2013

Jak wynika z opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2008-11, zabici w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych rowerzystów stanowią ok. 2 - 3 proc. ogółu zabitych i są to rowerzyści. W latach 2006-11 był tylko jeden wypadek spowodowany...

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach
Legislacja

Prokurator generalny Seret o pijanych rowerzystach

8 listopada 2013

(Fot.: PD@N 477-10) Rozmowa z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym (fragment) Bogdan Wróblewski: Czy czasem gonienie za jakimś przestępstwem nie kosztuje nas więcej, niż jego społeczne skutki? - W inny sposób nazwał pan potrzebę wprowadzenia zasady...

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar
Legislacja

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana kar

8 listopada 2013

Od dziś niektóre przestępstwa stają się wykroczeniami - zamiana kar Dzisiaj ( tj. 9 listopada 2013 r.) weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej obejmujących m.in.: 1. przeniesienie na poziom kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie w...

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje
Legislacja

Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje

11 lutego 2013

Jak pisaliśmy tydzień wcześniej poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowanie kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. W imieniu szefa resortu odpowiedzi udzielił Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie...

Zakaz prowadzenia roweru
Legislacja

Zakaz prowadzenia roweru

29 stycznia 2013

Poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowania kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. Odpowiedzi udzieli Michał Królikowski - podsekretarz stanu w resorcie. Taką właśnie sankcję przewidziano w projekcie nowelizacji kodeksu...

Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych
Legislacja

Stanowisko rządu w sprawie kart parkingowych

19 grudnia 2012

Opublikowano projekt stanowiska rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Projekt przygotowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dotyczy zmian w zasadach korzystania z kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej...

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat
Legislacja

W razie zatrzymania ryzykują tylko mandat

2 listopada 2012

Kodeks wykroczeń: “Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.” Policja pracuje nad uszczelnieniem przepisów i zmianą...

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Procedowanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

9 sierpnia 2012

Do opinii skierowany został komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Propozycja dotyczy wyeliminowania przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób...

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy
Ekspert wyjaśnia

Kierowca z zaświadczeniem o utracie prawa jazdy

6 maja 2012

Pytanie: Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogę poruszać się na zaświadczeniu otrzymanym z Policji? Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które...