rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu
Projekty rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu
News tygodnia

Projekty rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu

23 listopada 2011

www.prawodrogowe.pl Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS informuje, iż na swoich stronach (www.prawodrogowe.pl ) udostępniła projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a są to: 1)...

Media o projektach rozporządzeń
Legislacja

Media o projektach rozporządzeń

23 listopada 2011

(Fot.: PD@N 406-28) Wśród instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, ale przede wszystkim kandydatów na kierowców poruszenie w oczekiwaniu na zapowiedziane ustawą o kierujących pojazdami rozporządzenia wykonawcze. Trwają dyskusje nad przyszłymi testami do egzaminu...

Postulaty osk dot. wdrażania ustawy o kierujących (cz. 3)
Legislacja 1

Postulaty osk dot. wdrażania ustawy o kierujących (cz. 3)

20 listopada 2011

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie - jak wcześniej informowaliśmy - aktywnie podjął problem zapowiedzianej w ustawie o kierujących pojazdami rozbudowanej sprawozdawczości. Już od kilku tygodni dyskutują i uczestniczą w konsultacjach poświęconych temu...

O rozporządzeniach, których jeszcze nie ma
Legislacja 1

O rozporządzeniach, których jeszcze nie ma

18 listopada 2011

Jak donosi “Dziennik Łódzki”: “Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dla instruktorów nauki jazdy dokładne wytyczne, jak uczyć jeździć. Do tej pory jedynym wyznacznikiem była tylko minimalna liczba godzin nauki jazdy. Projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób...

Stan prac nad projektami rozporządzeń do ustawy o kierujacych
Przegląd prasy

Stan prac nad projektami rozporządzeń do ustawy o kierujacych

14 listopada 2011

Ministerstwo Infrastruktury finalizuje prace nad - tak oczekiwanymi przez środowiska przedsiębiorców, szkoleniowców i egzaminatorów oraz wydziały komunikacji - projektami rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących, przygotowane teksty zostaną oficjalnie przesłane do konsultacji....

1. Projekt rozporządzenia o szkoleniu - uzasadnienie zmian
Legislacja 4

1. Projekt rozporządzenia o szkoleniu - uzasadnienie zmian

14 listopada 2011

(Fot.: PD@N 405-4) Projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (wersja z 14.11.2011 r.) U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra...

Stan prac nad projektami rozporządzeń
News tygodnia 1

Stan prac nad projektami rozporządzeń

11 listopada 2011

Ministerstwo Infrastruktury finalizuje prace nad - tak oczekiwanymi przez środowiska przedsiębiorców, szkoleniowców i egzaminatorów - projektami rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących, przygotowane teksty zostaną oficjalnie przesłane do...

Ubiór na egzamin na prawo jazdy
Ekspert wyjaśnia

Ubiór na egzamin na prawo jazdy

24 lipca 2011

Pytanie: Czy są wymagania co do ubioru przystępujących do egzaminu na prawo jazdy? Odpowiedź: W ramach odpowiedzi na zadane pytanie przywołujemy (foto poniżej) apel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, właśnie w zakresie zasad ubioru w jakim kandydaci na kierowców - nie...

Na egzamin bez dowodu osobistego?
Ekspert wyjaśnia

Na egzamin bez dowodu osobistego?

20 marca 2011

Pytanie: Pytanie: Nie mam ważnego dowodu osobistego. Czy mogę zaplanować egzamin i przystąpić do niego? Odpowiedź: Przy zapisywaniu się na egzamin prawa jazdy wymagany jest dowód tożsamości, tj. dowód osobisty, ważny paszport lub karta pobytu (legitymacja szkolna, studencka nie jest...

Przepisy a ćwiczenia na placu egzaminacyjnym
Legislacja

Przepisy a ćwiczenia na placu egzaminacyjnym

14 marca 2011

Przygotowujący się do egzaminu kandydaci na kierowców w Gdańsku od niedawna nie mogą odbywać – jak to miało miejsce dotychczas – jazd próbnych na placu manewrowym Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Powód: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, nie zgadza się...

Nowela rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

Nowela rozporządzenia o szkoleniu

28 września 2010

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Dokładnie - w rozporządzeniu dodaje się § 45a w brzmieniu: Wojewoda zapewnia...

O osk w przyszłym rozporządzeniu o szkoleniu
Legislacja

O osk w przyszłym rozporządzeniu o szkoleniu

24 sierpnia 2010

Projekt ustawy o kierujących ustawy proponuje następujące rozwiązania w stosunku do ośrodków szkolenia kierowców” Rozdział 5 Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie (...) Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw transportu...

Z pachołkami na placu manewrowym
Ekspert wyjaśnia 5

Z pachołkami na placu manewrowym

13 czerwca 2010

Pytanie: (Fot.: PD@N 344-34) Ustawa przewiduje jednoznacznie wymiary łuku i umiejscowienia pachołków tak jak na rysunku powyżej. Jeżeli pachołki są w innych miejscach to egzamin jest nieważny z powodu niedopełnienia warunków przewidzianych w ustawie? Włodek Odpowiedź:...

Egzaminator musi być dobrym fachowcem
Legislacja 6

Egzaminator musi być dobrym fachowcem

26 sierpnia 2009

Zmiany w egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie poprawiły wyników zdających - czytamy w dziennikach. To zaledwie trzy miesiące. Dajmy szansę nowym przepisom. Może nie są jeszcze idealne, ale dużo lepsze od poprzednich - apeluje Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu...

Poziom zdawalności bez zmian
Przegląd prasy 2

Poziom zdawalności bez zmian

21 lipca 2009

Miało być łatwiej, ale nie jest. Statystyki nie odnotowały poprawy zdawalności po zmodernizowaniu egzaminu na prawo jazdy – czytamy w internetowym magazynie e-transport. W Lubelskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po podsumowaniu pierwszego miesiąca obowiązywania nowej formuły...

Na gorąco o zmianach w zasadach egzaminowania (2)
Legislacja

Na gorąco o zmianach w zasadach egzaminowania (2)

21 czerwca 2009

Zasady przeprowadzania praktycznych egzaminów na prawo jazdy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury opublikowane 25 maja, a obowiązujące od 9 czerwca. Zmiany dotyczą zasad przeprowadzania egzaminu praktycznego. Opinie o założeniach noweli i jej praktycznych efektach są podzielone....

Na gorąco o zmianach w zasadach egzaminowania
Legislacja 2

Na gorąco o zmianach w zasadach egzaminowania

9 czerwca 2009

Zasady przeprowadzania praktycznych egzaminów na prawo jazdy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury opublikowane 25 maja, a obowiązujące od 9 czerwca. Zmiany dotyczą zasad przeprowadzania egzaminu praktycznego. Opinie o założeniach noweli i jej praktycznych efektach są podzielone....

MI: w życie wchodzi nowela o egzaminowaniu
Legislacja

MI: w życie wchodzi nowela o egzaminowaniu

9 czerwca 2009

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 9 czerwca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające...

Nowela zmian w egzaminowaniu opublikowana
Legislacja 1

Nowela zmian w egzaminowaniu opublikowana

25 maja 2009

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni a 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Nowe zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy...

Jest nowela o egzaminowaniu?
News tygodnia 3

Jest nowela o egzaminowaniu?

24 maja 2009

Nowela rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu podpisana i już opublikowana, przepisy mają obowiązywać - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - od 9 czerwca 2009 r. Zwłoka jest spowodowana głównie tym, jak wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński, że wspomniane...