wykroczenia w ruchu drogowym
Kamerka w samochodzie to coraz częstsze zjawisko. Informujcie i nagrywajcie
Legislacja

Kamerka w samochodzie to coraz częstsze zjawisko. Informujcie i nagrywajcie

4 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 470-33jm) Trwa dyskusja w sprawie społecznego rejestrowania wykroczeń drogowych, rejestrowania przy użyciu kamer instalowanych w prywatnych pojazdach. Tym razem głos Marka Konkolewskiego (fot.) z Wydziału ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który...

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu
Legislacja

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

22 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-72jm) Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadając (tekst poniżej) na interpelację nr 14263 posła Tomasza Szymańskiego, dotyczącą sprawy kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu potwierdził stanowisko resortu....

Czy „piraci z Wiejskiej” będą płacić za wykroczenia”? - pyta gazeta
Legislacja

Czy „piraci z Wiejskiej” będą płacić za wykroczenia”? - pyta gazeta

8 lutego 2013

Tylko w styczniu aż 15 parlamentarzystów złamało przepisy drogowe. W sumie dostali 20 mandatów, za które oczywiście nie zapłacili, bo chroni ich immunitet. Imienną listę "piratów z Wiejskiej" ujawniło Radio RMF FM. Dalej czytamy - do tej pory zrobione przez fotoradar zdjęcia...

Sąd nie nakazał podania danych kierowcy
Legislacja

Sąd nie nakazał podania danych kierowcy

6 lutego 2013

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, ostatecznie umorzył sprawę kobiety ukaranej przez sąd I instancji wysoką grzywną za niewskazanie kierowcy, który przekroczył prędkość (sygnatura akt III W 2164/12). Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania...

Mandaty bez konieczności uchylania immunitetu
Legislacja 1

Mandaty bez konieczności uchylania immunitetu

4 lutego 2013

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz chce, aby sejmowe komisje (sprawiedliwości i praw człowieka oraz regulaminowa i spraw poselskich), jako własny, zgłosiły projekt, zakładający, że posłowie i senatorowie, ale też m.in. prokuratorzy, prezes IPN oraz RPD będą mogli płacić mandaty za...

Ubezpieczenie nie pojazdu, a kierowcy. To dolegliwa kara
Legislacja

Ubezpieczenie nie pojazdu, a kierowcy. To dolegliwa kara

29 stycznia 2013

Michał Tomasz Pacholski złożył interpelację nr 12818 w sprawie zmian wysokości kar za wykroczenia drogowe. Adresat minister spraw wewnętrznych. Poseł zgłosił interesująca propozycję - zmiany formy ubezpieczenia OC z przedmiotowej na podmiotową. Czyli zamiast ubezpieczać auta,...

O szczególnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego
Legislacja

O szczególnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego

10 grudnia 2012

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt założeń do ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego. Po jej wejściu w życie karanie piratów ma być szybsze i prostsze - informuje "Rzeczpospolita". Projekt przewiduje dwie drogi...

Oferowali sprawdzenie wykroczeń drogowych, oszukali 4,5 tys. osób
Legislacja

Oferowali sprawdzenie wykroczeń drogowych, oszukali 4,5 tys. osób

8 grudnia 2012

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oferowali usługę sprawdzenia ilości wykroczeń drogowych. Sprawcy oszukali nie mniej niż 4,5 tysiąca osób oraz spowodowali straty na kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych. Za...

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?
Legislacja

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?

7 grudnia 2012

W trakcie 28. posiedzenia Sejmu RP (5-7.12.2012) odbyło się pięć pierwszych czytań projektów zmian w kodyfikacjach karnych. W najobszerniejszym przygotowanym przez rząd wprowadzone zostały przepisy, których zamiarem jest, żeby pijani rowerzyści nie odpowiadali jak za przestępstwo, lecz...

Co mobilizuje Polaków do przestrzegania prawa
Przegląd prasy

Co mobilizuje Polaków do przestrzegania prawa

21 listopada 2012

Aż 59% biorących udział w głosowaniu twierdzi, że najbardziej do przestrzegania przepisów ruchu drogowego mobilizuje ich wiedza o grożącym niebezpieczeństwie, 36% obawia się przyłapania i kary, a zaledwie 5% motywuje brak akceptacji społecznej dla takiego zachowania - pokazują wyniki...

W Sejmie o kartach parkingowych i nieuprawnionym z nich korzystaniu
Legislacja

W Sejmie o kartach parkingowych i nieuprawnionym z nich korzystaniu

15 listopada 2012

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823) - 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów - uzasadniał poseł Marek Plura. Druk 823 - Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Ministerstwo w sprawie wielokrotnego karania za to samo wykroczenie
Legislacja 1

Ministerstwo w sprawie wielokrotnego karania za to samo wykroczenie

8 października 2012

W sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie z interpelacją poselska (nr 7536) wystąpiła Anna Nemś. Zapytanie i wątpliwość zaadresowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w...

Szersze uprawnienia straży gminnych
Legislacja

Szersze uprawnienia straży gminnych

20 sierpnia 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany wprowadzone są w § 2 w ust. 1 określającym, iż...

Pierwsze takie aparaty z teleobiektywami i konwerterami dla policji
Przegląd prasy

Pierwsze takie aparaty z teleobiektywami i konwerterami dla policji

18 kwietnia 2012

(Fot.: PD@N 425-38-40) W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano będące w dyspozycji śląskiej Policji zestawy sprzętu optycznego, służącego ujawnianiu i rejestrowaniu wykroczeń w ruchu drogowym....

Czy pijany rowerzysta popełni wykroczenie, czy przestępstwo
Legislacja

Czy pijany rowerzysta popełni wykroczenie, czy przestępstwo

25 marca 2012

Prokurator generalny Andrzej Seremet, nie chce karać więzieniem pijanych rowerzystów - pomysł wywołał wiele emocjonalnych i sprzecznych ocen. Pomysłodawca uważa, że takie sprawy powinno się traktować jako wykroczenie a nie przestępstwo. - Szkodliwość społeczna tego rodzaju czynów i...

Nowa wersja rozporządzenia ws. grzywien nakładanych przez Straż Graniczną
Legislacja

Nowa wersja rozporządzenia ws. grzywien nakładanych przez Straż Graniczną

19 marca 2012

Opublikowany został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (w brzmieniu skierowanym do akceptacji przez podmioty,...

Źle oznakowane skrzyżowanie i odstąpienie od kary
Legislacja 2

Źle oznakowane skrzyżowanie i odstąpienie od kary

7 marca 2012

B21 – zakaz skrętu w lewo (Fot.: PD@N 420-31) Sąd Okręgowy w Słupsku uniewinnił kierowcę, który skręcił w lewo na źle oznakowanym skrzyżowaniu. Sąd przyznał więc, że nie można karać osób, które popełnią wykroczenie, gdy oznakowanie jest niepełne....

Bezpieczna komunikacja miejska
Przegląd prasy

Bezpieczna komunikacja miejska

5 marca 2012

(Fot.: PD@N 419-14jm) Sygnały napływające od mieszkańców stolicy oraz obserwacje policjantów ruchu drogowego potwierdzają, że wśród niektórych kierowców autobusów komunikacji miejskiej oraz motorniczych panuje przekonanie, że popełniane przez nich wykroczenia...

Po takiej „przejażdżce” to już tylko powtórny egzamin
Przegląd prasy 1

Po takiej „przejażdżce” to już tylko powtórny egzamin

16 lutego 2012

Policjanci ruchu drogowego patrolujący drogi miasta i powiatu zatrzymali kierującego, który jadąc do Zielonej Góry popełnił tyle wykroczeń, że otrzymał 25 punktów karnych. Został ukarany także mandatem w wysokości 1000 zł Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.: Na drogach...

Grzywna wzrośnie o 100 proc.
Legislacja 1

Grzywna wzrośnie o 100 proc.

6 lutego 2012

Według projektu ustawy zmieniającej Kodeks wykroczeń ustawodawca planuje podniesienie granic kary grzywny – odpowiednio z 5 do 10 tys. zł (górna granica) i z 20 do 50 zł (dolna granica). Zmiany mają doprowadzić do wprowadzenia uregulowań umożliwiających bardziej efektywne...