wykroczenia w ruchu drogowym
Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia
Legislacja

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia

7 listopada 2014

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - akty wykonawcze wydano na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: - rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie...

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych

9 października 2014

W Dzienniku Ustaw (2014.1374) opublikowano wyrok TK z dnia 30 września 2014 r. (sygn. aktu U 4/13). Wyrok dotyczy wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności: 1) przepisów tabeli A, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów...

Piraci drogowi z internetu
Przegląd prasy

Piraci drogowi z internetu

31 sierpnia 2014

Policja poszukuje kolejnych metod walki z piratami drogowymi. Tym razem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach powołała grupę specjalistów wyszukujących w sieci filmików ilustrujących “dokonania” piratów drogowych, przykłady agresji na drogach. Na tego typu dokumentację...

Błędy rowerzystów - wg policjantów
Przegląd prasy 1

Błędy rowerzystów - wg policjantów

21 sierpnia 2014

(501-6 fot. policja.pl) Jazda po chodniku i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych to najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia. Są to zachowania zabronione, o czym często rowerzyści nie wiedzą. Niewiedza nie jest jednak żadną okolicznością łagodzącą -...

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych
Przegląd prasy

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych

20 sierpnia 2014

W ciągu trzech miesięcy działania unijnego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych do Polski trafiło blisko 25 tys. zapytań od zagranicznych służb. Rośnie także ściągalność karnych płatności od obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Krajowy Punkt Kontaktowy...

14. wykroczeń i 87. punktów. Brawura z finiszem w sądzie
Legislacja

14. wykroczeń i 87. punktów. Brawura z finiszem w sądzie

23 lipca 2014

(499-3 fot. policja) 14 wykroczeń i 87 punktów karnych to efekt ucieczki przed policyjną kontrolą 25-letniego motocyklisty, mieszkańca gm. Stary Zamość. Jak się okazało, motocykl nie był dopuszczony do ruchu, a kierujący nie miał prawa jazdy na tę kategorię pojazdów. Co...

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia
Legislacja

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia

3 marca 2014

Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha skierowali do ministra sprawiedliwości interpelację nr 23691 w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia. Pytają właśnie czy resort rozważa możliwość utworzenia rejestru osób popełniających wykroczenia?...

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny
Legislacja

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny

20 lutego 2014

Wprowadzenie elektronicznego protokołu w sprawach o wykroczenia, czyli zasady nagrywania rozpraw sądowych w tego typu sprawach stanowiło jeden z punktów porządku obrad 61. posiedzenia Sejmu RP - w dniu drugim obrad. Było to drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania...

Kamerka w samochodzie to coraz częstsze zjawisko. Informujcie i nagrywajcie
Legislacja

Kamerka w samochodzie to coraz częstsze zjawisko. Informujcie i nagrywajcie

4 sierpnia 2013

(Fot.: PD@N 470-33jm) Trwa dyskusja w sprawie społecznego rejestrowania wykroczeń drogowych, rejestrowania przy użyciu kamer instalowanych w prywatnych pojazdach. Tym razem głos Marka Konkolewskiego (fot.) z Wydziału ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który...

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu
Legislacja

W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

22 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-72jm) Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadając (tekst poniżej) na interpelację nr 14263 posła Tomasza Szymańskiego, dotyczącą sprawy kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu potwierdził stanowisko resortu....

Czy „piraci z Wiejskiej” będą płacić za wykroczenia”? - pyta gazeta
Legislacja

Czy „piraci z Wiejskiej” będą płacić za wykroczenia”? - pyta gazeta

8 lutego 2013

Tylko w styczniu aż 15 parlamentarzystów złamało przepisy drogowe. W sumie dostali 20 mandatów, za które oczywiście nie zapłacili, bo chroni ich immunitet. Imienną listę "piratów z Wiejskiej" ujawniło Radio RMF FM. Dalej czytamy - do tej pory zrobione przez fotoradar zdjęcia...

Sąd nie nakazał podania danych kierowcy
Legislacja

Sąd nie nakazał podania danych kierowcy

6 lutego 2013

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, ostatecznie umorzył sprawę kobiety ukaranej przez sąd I instancji wysoką grzywną za niewskazanie kierowcy, który przekroczył prędkość (sygnatura akt III W 2164/12). Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania...

Mandaty bez konieczności uchylania immunitetu
Legislacja 1

Mandaty bez konieczności uchylania immunitetu

4 lutego 2013

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz chce, aby sejmowe komisje (sprawiedliwości i praw człowieka oraz regulaminowa i spraw poselskich), jako własny, zgłosiły projekt, zakładający, że posłowie i senatorowie, ale też m.in. prokuratorzy, prezes IPN oraz RPD będą mogli płacić mandaty za...

Ubezpieczenie nie pojazdu, a kierowcy. To dolegliwa kara
Legislacja

Ubezpieczenie nie pojazdu, a kierowcy. To dolegliwa kara

29 stycznia 2013

Michał Tomasz Pacholski złożył interpelację nr 12818 w sprawie zmian wysokości kar za wykroczenia drogowe. Adresat minister spraw wewnętrznych. Poseł zgłosił interesująca propozycję - zmiany formy ubezpieczenia OC z przedmiotowej na podmiotową. Czyli zamiast ubezpieczać auta,...

O szczególnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego
Legislacja

O szczególnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego

10 grudnia 2012

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt założeń do ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego. Po jej wejściu w życie karanie piratów ma być szybsze i prostsze - informuje "Rzeczpospolita". Projekt przewiduje dwie drogi...

Oferowali sprawdzenie wykroczeń drogowych, oszukali 4,5 tys. osób
Legislacja

Oferowali sprawdzenie wykroczeń drogowych, oszukali 4,5 tys. osób

8 grudnia 2012

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oferowali usługę sprawdzenia ilości wykroczeń drogowych. Sprawcy oszukali nie mniej niż 4,5 tysiąca osób oraz spowodowali straty na kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych. Za...

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?
Legislacja

Pijany rowerzysta popełni wykroczenie czy przestępstwo?

7 grudnia 2012

W trakcie 28. posiedzenia Sejmu RP (5-7.12.2012) odbyło się pięć pierwszych czytań projektów zmian w kodyfikacjach karnych. W najobszerniejszym przygotowanym przez rząd wprowadzone zostały przepisy, których zamiarem jest, żeby pijani rowerzyści nie odpowiadali jak za przestępstwo, lecz...

Co mobilizuje Polaków do przestrzegania prawa
Przegląd prasy

Co mobilizuje Polaków do przestrzegania prawa

21 listopada 2012

Aż 59% biorących udział w głosowaniu twierdzi, że najbardziej do przestrzegania przepisów ruchu drogowego mobilizuje ich wiedza o grożącym niebezpieczeństwie, 36% obawia się przyłapania i kary, a zaledwie 5% motywuje brak akceptacji społecznej dla takiego zachowania - pokazują wyniki...

W Sejmie o kartach parkingowych i nieuprawnionym z nich korzystaniu
Legislacja

W Sejmie o kartach parkingowych i nieuprawnionym z nich korzystaniu

15 listopada 2012

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823) - 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów - uzasadniał poseł Marek Plura. Druk 823 - Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Ministerstwo w sprawie wielokrotnego karania za to samo wykroczenie
Legislacja 1

Ministerstwo w sprawie wielokrotnego karania za to samo wykroczenie

8 października 2012

W sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie z interpelacją poselska (nr 7536) wystąpiła Anna Nemś. Zapytanie i wątpliwość zaadresowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w...