wykroczenia w ruchu drogowym
Odmowa przyjęcia mandatu nie będzie karana
Legislacja

Odmowa przyjęcia mandatu nie będzie karana

2 listopada 2016

(549-22) Po zmianach w prawie, jeżeli osoba ukarana nie zgodzi się zapłacić mandatu, sprawa zostanie skierowana do sądu i wiąże się to z tym, że zapłaci znacznie więcej, a nie jak do tej pory - mniej. Jednak czy nie wiąże się to z ograniczaniem swobód obywatelskich?...

To samooskarżanie i denuncjacja w kodeksie wykroczeń
Legislacja

To samooskarżanie i denuncjacja w kodeksie wykroczeń

25 lipca 2016

(543-31) Na stronach Sejmu pl. – wniesionych projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany numer - pojawił się komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Projekt autorstwa członków Komisji do Spraw Petycji na podstawie petycji...

Najczęściej popełniane wykroczenia
Statystyka

Najczęściej popełniane wykroczenia

15 maja 2016

O przyczynach wykroczeń i wypadków drogowych czytamy wiele, ale czy analizujemy je. Zróbmy to teraz. Poniżej interesujące zestawienie najczęściej popełnianych przez kierowców w Polsce wykroczeń w ruchu drogowym. Dane obejmują rok 2015. Odpowiedzmy sobie też na pytanie – czy może...

Organizator „kuligu” stracił prawo jazdy
Przegląd prasy

Organizator „kuligu” stracił prawo jazdy

22 stycznia 2016

(531a-45 fot. Policja Warmińsko-Mazurska pl) 21-latka w szpitalu z podejrzeniem urazu kręgosłupa, kierowca stracił prawo jazdy, to finał kuligu, który miał miejsce wczoraj na jednej z dróg powiatu nidzickiego. Kierowca za samochodem na sankach, kawałku...

W styczniu nie będzie nowego taryfikatora
Legislacja

W styczniu nie będzie nowego taryfikatora

2 stycznia 2016

Jak przypomina dziennik “Rzeczpospolita” od stycznia przybędzie wykroczeń, za które kierowcy dostaną punkty karne. Stosowne zmiany w taryfikatorze mają być już gotowe. I uzasadnia - choć przepisy dla kierowców, rowerzystów i pieszych zmieniały się ostatnio często,...

Poseł bez immunitetu za wykroczenie drogowe
Legislacja

Poseł bez immunitetu za wykroczenie drogowe

19 września 2015

Z dniem 19 września 2015 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka...

Immunitet z wyłączeniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Legislacja

Immunitet z wyłączeniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

25 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o...

Podejrzany o popełnienie wykroczenia ma prawo do obrony i powinien być pouczony
Legislacja

Podejrzany o popełnienie wykroczenia ma prawo do obrony i powinien być pouczony

1 sierpnia 2015

W życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (uchwalona 15 maja 2015 r.; podpisana przez prezydenta w dniu 3 czerwca br., opublikowana w dzienniku ustaw - 2015.841). Celem nowych przepisów jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3...

W sprawie kar dla kierowców
Legislacja

W sprawie kar dla kierowców

8 lipca 2015

W sprawie kar dla kierowców złożone zostały interpelacje adresowane do ministra infrastruktury (nr 33035) i do prezesa rady ministrów (nr 33036). Składający poseł Piotr Krzysztof Ćwik pisze: Według poselskiego projektu ustawy, nad którym pracuje obecnie Komisja Infrastruktury, za...

Zablokowałeś wyjazd? Pamiętaj o kodeksie wykroczeń
Legislacja

Zablokowałeś wyjazd? Pamiętaj o kodeksie wykroczeń

2 maja 2015

Sytuacja następująca: na parkingu przed supermarketem Pani wyładowuje poczynione zakupy. Wózek z nimi stoi na wolnym miejscu parkingowym, z którego skorzystać chce inny kierowca. Czeka, ale niestety mało cierpliwie. Zdenerwowany zastawia swoim samochodem pojazd Pani i udaje się na zakupy....

Parlament Europejski za łatwiejszą identyfikacją sprawców wykroczeń
Legislacja

Parlament Europejski za łatwiejszą identyfikacją sprawców wykroczeń

11 lutego 2015

Parlament Europejski zatwierdził przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w UE. Mają one ułatwić wymianę danych sprawców wykroczeń drogowych między państwami członkowskimi, co umożliwi identyfikację łamiących przepisy i ich ukaranie. Zdaniem europosłów...

Protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia
Legislacja

Protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia

9 listopada 2014

Tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw wykroczeniowych wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Ustawa przewiduje, że przebieg spraw o wykroczenia...

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia
Legislacja

Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia

7 listopada 2014

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - akty wykonawcze wydano na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: - rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie...

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych

9 października 2014

W Dzienniku Ustaw (2014.1374) opublikowano wyrok TK z dnia 30 września 2014 r. (sygn. aktu U 4/13). Wyrok dotyczy wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności: 1) przepisów tabeli A, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów...

Piraci drogowi z internetu
Przegląd prasy

Piraci drogowi z internetu

31 sierpnia 2014

Policja poszukuje kolejnych metod walki z piratami drogowymi. Tym razem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach powołała grupę specjalistów wyszukujących w sieci filmików ilustrujących “dokonania” piratów drogowych, przykłady agresji na drogach. Na tego typu dokumentację...

Błędy rowerzystów - wg policjantów
Przegląd prasy 1

Błędy rowerzystów - wg policjantów

21 sierpnia 2014

(501-6 fot. policja.pl) Jazda po chodniku i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych to najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia. Są to zachowania zabronione, o czym często rowerzyści nie wiedzą. Niewiedza nie jest jednak żadną okolicznością łagodzącą -...

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych
Przegląd prasy

Jak działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych

20 sierpnia 2014

W ciągu trzech miesięcy działania unijnego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych do Polski trafiło blisko 25 tys. zapytań od zagranicznych służb. Rośnie także ściągalność karnych płatności od obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Krajowy Punkt Kontaktowy...

14. wykroczeń i 87. punktów. Brawura z finiszem w sądzie
Legislacja

14. wykroczeń i 87. punktów. Brawura z finiszem w sądzie

23 lipca 2014

(499-3 fot. policja) 14 wykroczeń i 87 punktów karnych to efekt ucieczki przed policyjną kontrolą 25-letniego motocyklisty, mieszkańca gm. Stary Zamość. Jak się okazało, motocykl nie był dopuszczony do ruchu, a kierujący nie miał prawa jazdy na tę kategorię pojazdów. Co...

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia
Legislacja

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia

3 marca 2014

Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha skierowali do ministra sprawiedliwości interpelację nr 23691 w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia. Pytają właśnie czy resort rozważa możliwość utworzenia rejestru osób popełniających wykroczenia?...

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny
Legislacja

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny

20 lutego 2014

Wprowadzenie elektronicznego protokołu w sprawach o wykroczenia, czyli zasady nagrywania rozpraw sądowych w tego typu sprawach stanowiło jeden z punktów porządku obrad 61. posiedzenia Sejmu RP - w dniu drugim obrad. Było to drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania...