0028/10/2004 1 marca 2004 7 marca 2004

W nim informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, ustaw, rozporzadzen itd. itp. Otrzymujecie krótkie omówienia, natomiast sposób dotarcia do pelnych tekstów lub fragmentów jest wskazywany poprzez systemem przypisów i aktywnych odsylaczy. Pamietajmy, iz artykuly zródlowe w sieci dostepne sa czesto tylko przez ograniczony czas. Odpowiadajac na zapytania i postulaty zapraszamy do korzystania z naszego malego archiwum obejmujacego ostatnie pól roku wydarzen z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa. Znajdziecie je na www.prawodrogowe.pl

Przegląd prasy

Projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych ponownie w Sejmie
6 marca 2004 | 0

Poselski projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ponownie wpłynął pod obrady Sejmu. Przewidziano, iż do recyklingu trafią wycofane z eksploatacji samochody osobowe i mniejsze ciężarowe, pojazdy będą demontowane a części trafią do odzysku lub recyklingu. Ustawa powinna obowiązywać od 1 maja br.

Komentuj
Zmiany w wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami - obowiązują
6 marca 2004 | 0

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. (opublikowane 20 lutego 2004 r.) w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Traci moc rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. Nowe procedury nie wpłyną na zasady obowiązujące przy wymianie dokumentów. Bez zmian przewidziano terminy wymiany prawa jazdy. Z rozporządzenia wykreślono zapisy o świadectwie kwalifikacji (wykreślone z ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przeniesione do ustawy o transporcie drogowym.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 303 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Drogownictwo. Po 1 maja br. numeracja polskich dróg ta sama
5 marca 2004 | 0

"Rzeczpospolita" obszerny artykuł poświęca polskim drogom po przystąpieniu do UE. Jak pisze: "Pod względem oznakowania dróg, ich numeracji oraz znaków drogowych po 1 maja nic się nie zmieni. Przynajmniej teraz nic na to nie wskazuje." Unia nie posiada bowiem jednolitego systemu oznakowania dróg.

Komentuj
Zaostrzone kontrole opłat myta na drogach Austrii
4 marca 2004 | 0

W Austrii na ok. 2 tys. km autostrad zainstalowano 422 bramki elektronicznego pobierania myta. Kontrola odbywa się za pomocą urządzeń zamontowanych w samochodach - tzw. Go-bo-xow. Za 1 km przejazdu pojazdem powyżej 3,5 t opłata wynosi 0,22 euro. Za złe zaprogramowanie urządzenia grzywna wynosi 120,00 euro. Ponadto na autostradach zamontowano 100 stanowisk kontrolnych fotografujących pojazdu z przodu i tyłu i następnie dzięki laserowemu skanerowi mierzących prędkość przejazdu.

Komentuj
"Bezpieczną taksówką" bezpiecznie do domu
4 marca 2004 | 0

W Toruniu 8 marca nastąpi inauguracja akcji "Bezpieczna taksówka", której założeniem jest aby od zmierzchu do świtu kobiety mogły zostać bezpiecznie nie tylko dowiezione, ale też odprowadzone do domu. Do akcji przystąpiła jedna z miejskich korporacji, która już przeszkoliła pracowników i w sposób specjalny (zielone światełko po prawej stronie napisu "TAXI") oznaczyła pojazdy. W Warszawie już 5 korporacji zaproponowało zniżki dla kobiet, które w godzinach 22 - 6 rano podróżują samotnie. Niedługo podobne akcje rozpoczną się w innych miastach. m.in. w Sosnowcu, Opolu, Giżycku, Radomiu i Trójmieście.

Komentuj
Transport osób niepełnosprawych w Warszawie
4 marca 2004 | 0

W Warszawie ogłoszono konkurs na transport dla niepełnosprawnych. Samochody należą do miasta. W 2003 r. usługę przewoźnika wykonywała Fundacja dla Niepełnosprawnych - TUS. "Wykorzystało 40 procent wszystkich, dofinansowywanych przez miasto, przejazdów. Rekordzistka jeździła z TUS 451 razy. Kosztowało to warszawiaków 27 tys. 962 zł. Taniej by było kupić jej samochód."

Komentuj
Senatorowie dyskutują nad VAT od kursów nauki jazdy
4 marca 2004 | 0

Na swoim 57 posiedzeniu Senat debatował nad poprawkami do ustawy VAT (Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2004 r). "Senat pozostawił zwolnienie z VAT dla wszystkich usług edukacyjnych. Rząd chciał, aby niektóre z nich, np. kursy nauki jazdy, były obłożone VAT." W zakresie pełnego odliczania VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy (po wejściu Polski do UE znikną samochody z tzw. kratką), gdzie rząd chciał, aby firmy kupujące samochody osobowe mogły odzyskać najwyżej 3 tys. zł, (przegrał głosowanie) - Senat zmienił przepisy. Wysokość odpisu ma wynosić 5 tys. zł

Komentuj
Parlamentarzyści pytają o biopaliwa
4 marca 2004 | 0

Wiceminister rolnictwa Daria Oleszczuk w Sejmie odpowiadała na pytania dotyczące biopaliw. Pytano o legalność obrotu biopaliwami w sytuacji, gdy nie ma stosownych rozporządzeń; o jakość paliw. "Rynek biopaliw dopiero zaczyna funkcjonować. A jego obiektywna ocena będzie możliwa wówczas, gdy ministerstwo otrzyma sprawozdania za pierwszy kwartał 2004 r." - odpowiedziała wiceminister. Co do legalności: "ministerstwo rolnictwa wydało konieczne rozporządzenie do ustawy o biokomponentach w pierwszym tygodniu 2004 r., rozporządzeń do ustawy nie wydał jeszcze resort gospodarki, ale proces legislacyjny zmierza ku końcowi. Obrót biopaliwami jest obecnie legalny, ponieważ odbywa się na podstawie norm polskich i europejskich gwarantujących odpowiednią jakość."

Komentuj
Transport na potrzeby obronne państwa
4 marca 2004 | 0

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1121 (aktualizacja 20). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Ustawa o monitorowaniu jakości paliw opublikowana
4 marca 2004 | 0

W Dzienniku Ustaw nr 34 opublikowano ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Źródło: Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 293.

Tekst dostępny na: www.prawodrogowe.pl dział Varia.
zobacz treść ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  w dziale varia

Komentuj
Zmiana w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów
4 marca 2004 | 0

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 201c (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Unia Europejska. Po auto za granicę
3 marca 2004 | 0

Mieszkańcom Unii Europejskiej opłaca się wyjechać po zakup samochodu za granicę. Powód: różnice cen pomiędzy poszczególnymi krajami (przede wszystkim cen określonych modeli) są duże. Najtańsze auta są w: Danii, Grecji i Finlandii.

Komentuj
Projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych ponownie w Sejmie
2 marca 2004 | 0

Ukazał się pierwszy w br. numer "Mojej taksówki" w nim informacja o planowanych przez policję poznańską (przynajmniej raz w miesiącu) akcjach sprawdzania kas fiskalnych. "Podczas pierwszej kontroli, wykryto brak urządzeń fiskalnych w 32 taksówkach (na 116 skontrolowanych)." Informacje o kierowcach, którzy nie zainstalowali kas są przekazywane do urzędu skarbowego.

Komentuj
Transport pojazdami na gaz ziemny - bez ulg
2 marca 2004 | 0

"Posłowie nie chcą zwolnić z podatku dochodowego firm transportowych, których autobusy jeżdżą na gazie ziemnym. Sejmowe komisje, które zajmowały się projektem noweli ustawy Prawo ochrony środowiska - chcą jego odrzucenia."

Komentuj
Niemiecki system elektronicznego pobierania myta cd.
2 marca 2004 | 0

Rząd przyjął zaproponowany przez konsorcjum Toll Collect (DaimlerChrysler i Deutsche Telekom) nowy system gwarancji i odszkodowań za ewentualne awarie systemu. "System wystartuje na początku przyszłego roku w ograniczonej formie, a w pełnej wersji w 2006 r. Jeśli w tym czasie dojdzie do zakłóceń w jego pracy, rządowi przysługuje kara umowna w wys. 780 mln euro rocznie i ewentualne odszkodowanie do 1 mld euro. Opłaty autostradowe obejmą samochody ciężarowe i będą wynosić średnio 12,4 eurocenta za kilometr."

Komentuj
Uwaga! W Belgii nowy kodeks drogowy
2 marca 2004 | 0

Od 1 marca br. w Belgii obowiązują nowe, uznane za bardziej rygorystyczne, przepisy ruchu drogowego. Zniknął podział na lżejsze i poważniejsze wykroczenia. "Teraz wszystkie wykroczenia, łącznie z parkowaniem na przejściu dla pieszych, uważane są za poważne i jeśli wykroczenia nie zarejestruje kamera, mandat trzeba płacić od ręki." Jeszcze bardziej rygorystyczne są przepisy w stosunku do obcokrajowców - w przypadku odmowy zapłaty mandatu - dopuszczona jest konfiskata pojazdu. Najwyższe kary przewidziano za: wyprzedzanie z prawej strony, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 40 km - to 300 euro mandatu i jednoczesne odebranie prawa jazdy na okres do 5 lat.

Komentuj
Wyznaczona trasa tranzytu z karnetem TIR nie jest obowiązkowa
2 marca 2004 | 0

Przewoźnicy realizujący procedurę tranzytu z wykorzystaniem karnetu TIR często mają określone przez organy celne trasy i terminy zakończenia przewozu towaru. To ostatnie ograniczenie jest dla przedsiębiorców oczywiste. Wątpliwości dotyczą uprawnień do wskazania trasy przejazdu przez terytorium danego państwa. "Wyznaczenie przez organ celny trasy przejazdu nie jest tymczasem obowiązkowe."

"Zgodnie z art. 20 konwencji TIR z 14 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 17, poz. 76 ze zm.) "władze celne będą mogły wyznaczyć termin przejazdu przez terytorium ich państwa i wymagać, aby na tym terytorium pojazd drogowy (...) lub kontener trzymały się wyznaczonej trasy". Przepis ten ma charakter fakultatywny i nie ustanawia bezwzględnej normy postępowania."

Komentuj
"Le Figaro": skuteczność automatycznych radarów we Francji
2 marca 2004 | 0

W całej Francji ustawione są automatyczne radary, odnotowywana jest coraz większa ich skuteczność, co widoczne jest w coraz większej liczbie ukaranych. Rząd postanowił więc uruchomić internetowe okienko, przy pomocy którego będzie można uregulować mandat. "Odwzorowany na sklepikach internetowych portal www.amendes.gouv.fr jest odpowiednio zabezpieczony i przyjmuje przelewy z kart kredytowych Carte bleue, Visa, MasterCard." Dla "opornych" - "którzy nie chcą w ogóle płacić policja radzi sprawdzić rozmieszczenie radarów we Francji, oczywiście w Internecie: www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/.c2-le-ministere/c21-actualite/2003-10-24-radars i w Paryżu: www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/documentation/communiques/cp-radars.htm."

Komentuj
Jeździmy za szybko. O rozsądnej prędkości
2 marca 2004 | 0

Romuald Chałas na łamach "Rzeczpospolitej" w dodatku "Moje auto" radzi jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak im sprostać, kiedy już do nich dojdzie. Rozmowa dotyczy projektowi ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym: "W miastach i osiedlach na wielu ulicach, z uwagi np. na intensywny ruch pieszych, można i tak jechać tylko 20 - 30 km/h. Z drugiej strony na przelotowych arteriach kierowcy jeżdżą i z pewnością będą jeździć szybciej. Myślę, że ustawodawca to przewidział i że na takich ciągach pojawią się znaki dopuszczające większą prędkość."

Komentuj
Rząd zalecił przyspieszenie prac legislacyjnych
2 marca 2004 | 0

Rada Ministrów przyjęła informację o stanie prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, W ramach zadań do pilnej realizacji wskazano na zdecydowane przyspieszenie prac nad rozporządzeniami do ustaw europejskich przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Komentuj
Analiza przewozów towarowych w Polsce
1 marca 2004 | 0

Ukazał się nowy dwumiesięcznik Instytutu Transportu Samochodowego - "Biuletyn Informacyjny ITS" (tytuł bezpłatny). Wśród informacji http://www.kprm.gov.pl/441_11134.htm pojętego transportu samochodowego, interesujący artykuł analityczny: "Analiza przewozów towarowych w Polsce. Część I."

Komentuj
Niemiecki system elektronicznego pobierania myta
1 marca 2004 | 0

Rząd niemiecki rozwiązał umowę (wartą 7,73 mld euro) z konsorcjum Toll Collect umowę na stworzenie systemu elektronicznego pobierania opłat od ciężarówek. Powodem decyzji było kilkakrotne przesuwanie terminów uruchomienia systemu (odroczenie o 28 miesięcy) oraz brak porozumienia co do zaproponowanych warunków pokrycia strat (rząd oszacował straty na 6,5 mld euro).Jeżeli rząd rozpisze kolejny przetarg wprowadzenie systemu elektronicznego będzie przesunięte o trzy lata.

Stosowane systemy poboru myta w wybranych krajach Europy:

Austria
system włoskiej grupy Autostrade - na zasadzie mikrofali. 430 czytników (bramek) ustawionych wzdłuż 2 tys. km dróg księguje automatycznie pojazdy o DMC powyżej 3,5 t, wyposażone w nadajnik elektroniczny Go-box wielkości paczki papierosów, przyklejany do przedniej szyby. Po 2012 r. system zastąpiony zostanie rozwiązaniem wykorzystującym technikę satelitarną.

Szwajcaria
system mieszany, austriacko-niemiecki. Urządzenia Tripon w kabinach rejestrują przejechane kilometry z nadajników znajdujących się wzdłuż dróg. Wielkość należności można sprawdzać niezależnie w systemie GPS.

Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia
klasyczny system pobierania opłat (gotówka, karty kredytowe) i telemyto (automatycznie na podstawie specjalnej karty).

Komentuj
Koniec obowiązku włączonych świateł mijania przez cały dzień
1 marca 2004 | 0

Kończy się - 1 marca - zimowy okres obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę. Obowiązek ten powróci 1 października. Eksperci ruchu drogowego radzą pozostać przy tej pożytecznej praktyce, albowiem włączone światła powodują, iż pojazd jest zdecydowanie lepiej widoczny, a co za tym idzie podnosi bezpieczeństwo na drogach. "Włączone światła zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, policja zaleca więc jeżdżenie z włączonymi światłami mijania przez cały rok - powiedział Marcin Szyndler z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji."

Komentuj
Przewozy osób: akcja bezpieczny autokar
1 marca 2004 | 0

Po sześciu tygodniach akcji "Bezpieczny autokar" inspektorzy skontrolowali w całym kraju prawie 500 pojazdów. Wniosek - co piąty autokar przewożący dzieci na ferie zimowe nie był w pełni sprawny. Sprawdzano stan techniczny autokarów oraz czas pracy kierowców. Główne nieprawidłowości: przekraczanie maksymalnego czasu pracy kierowców, brak obowiązkowych przerw, skracanie odpoczynku dziennego, brak odczytów tachografów. Zatrzymano około 20 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Na dwudziestu przewoźników, którzy nie spełnili wszelkich wymogów bezpieczeństwa, nałożono kary na łączną kwotę 22 tys. złotych.

Informacja rzecznika Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego: od 1 czerwca 2003 r. do chwili obecnej inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili ok. 4800 kontroli autokarów. Co piąta skończyła się nałożeniem kary na przewoźnika. Łączna kwota kar wyniosła ok. 2 mln 100 tys. złotych.

Komentuj
Zmiany w rozporządzeniu o usuwaniu pojazdów
1 marca 2004 | 0

Opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów z 2 sierpnia 2002 r. Do wykazu jednostek współdziałających z Policją dodano straż miejską (gminną). Doprecyzowano także terminy powiadamiania jednostek wydających decyzje o usunięciu pojazdu o fakcie nieodebrania ich z parkingów strzeżonych, na które zostały przetransportowane. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2004 r.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 413c (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
Rządowy projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców w Sejmie
1 marca 2004 | 0

W Sejmie rozpoczęto procedurę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Górna granica tygodniowego czasu pracy ma wynosić - 60 godzin. Za czas pracy zostaje uznany czas, w którym kierowca czeka w gotowości do wyjazdu. Przewidziano także oświadczenia kierowców składane pracodawcom - o liczbie godzin przejechanych u innych pracodawców. Projekt ma charakter dostosowawczy do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, kompleksowo reguluje zagadnienia związane z wymiarem czasu pracy osób wykonujących czynności związane z transportem drogowym. Do polskiego porządku prawnego przenoszone są zobowiązania wynikające z Dyrektywy nr 2002/15/WE (wymiar dzienny i tygodniowy czasu pracy kierowcy, przerwy przysługujące kierowcom oraz obowiązki informacyjne pracodawcy).

Tekst jednolity ustawy o czasie pracy kierowców, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1047. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj
W Sejmie projekt zmian ustawy - Prawo drogowe
1 marca 2004 | 0

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W projekcie oczekiwana zmiana ograniczająca prędkość w terenie zabudowanym do 50 km/h oraz zmiany wynikające z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, a dotyczącej homologacji pojazdów. Ustawa dokonuje transpozycji dyrektyw: 70/156 odnoszącej się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep; 74/150 odnoszącej się do homologacji typu ciągników rolniczych i leśnych oraz 2002/74 odnoszącej się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych. W projekcie mamy też nowe definicje pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego. Dopuszczona zostaje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu co jest istotne dla osób i firm zawodowo zajmujących się transportem drogowym. Ta ostatnia zmiana prowadzi do konsekwencji w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie zapisano możliwość zwolnienia z podatków pojazdów czasowo wycofanych z ruchu.

Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h z zastrzeżeniem ust. 2. " Art. 20 ust. 2. brzmi: "2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h."

Tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 101. Wyd. Grupa IMAGE.

Tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 3. Drogownictwo, poz. 2012. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

Komentuj