niepełnosprawni
Pierwszy samochód dla kierowcy z porażeniem czterokończynowym
News tygodnia

Pierwszy samochód dla kierowcy z porażeniem czterokończynowym

9 listopada 2017

Zaprezentowany pierwszy w Polsce samochód, który będzie mogła samodzielnie obsługiwać i prowadzić osoba z porażeniem czterokończynowym.

Rekomendacje dot. niepełnosprawnych kandydatów na kierowców
Legislacja

Rekomendacje dot. niepełnosprawnych kandydatów na kierowców

6 listopada 2017

W dniu 3 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja tematyczna poświęcona rekomendacjom projektowanych zmian pozaprawnych i prawnych dla polityki publicznej w zakresie spraw wewnętrznych i transportu dotyczących osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Od dzisiaj nowy wygląd legitymacji niepełnosprawnego
Legislacja

Od dzisiaj nowy wygląd legitymacji niepełnosprawnego

1 września 2017

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września wchodzą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. 

Zwolnienie z części opłaty za egzamin?
Legislacja 1

Zwolnienie z części opłaty za egzamin?

3 lipca 2017

Do Sejmu trafił - zarejestrowany tymczasem jako „Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany nr druku” - senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przedstawicielem wnioskodawców jest tutaj senator Jan Filip Libicki.

Błękitne stanowiska postojowe
Legislacja

Błękitne stanowiska postojowe

19 czerwca 2017

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2015.1314) najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 r. obowiązuje zmienione oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

PFRON i ITS zadbają o mobilność osób z niepełnosprawnościami
Przegląd prasy

PFRON i ITS zadbają o mobilność osób z niepełnosprawnościami

17 maja 2017

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielomilionowego środowiska osób z niepełnosprawnościami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Instytut Transportu Samochodowego postanowiły nawiązać współpracę dążąc do wprowadzenia kluczowych zmian w zakresie aktywności zawodowej i pokonywania barier w mobilności. 

W Sejmie o dostępności e-usług
Przegląd prasy

W Sejmie o dostępności e-usług

26 kwietnia 2017

Tematowi dostępności do e-Usługi poświęcona była konferencja pt. „Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi”. Zorganizowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP

Egzamin niepełnosprawnego - resort uwzględnia potrzeby tych kandydatów
Legislacja

Egzamin niepełnosprawnego - resort uwzględnia potrzeby tych kandydatów

8 listopada 2016

Testy egzaminacyjne na prawo jazdy dla niesłyszących. W prawym dolnym rogu aplikacja z tłumaczem języka migowego (550-67 fot. J. Michasiewicz) Od prawej: Beata Lewandowska – egzaminator, Monika Folwarczny – instruktor, prowadzące egzaminy i...

Problemem jest brak pojazdów egzaminacyjnych
Legislacja

Problemem jest brak pojazdów egzaminacyjnych

31 października 2016

(549-6 fot. J. Michasiewicz) Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wyjaśniając sprawę przepisów zmuszających niepełnosprawnych do przyprowadzania na egzamin na prawo jazdy pojazdu dostosowanego do ich potrzeb potwierdza, iż obecna...

M. Górny: widać brak woli decydentów
Przegląd prasy

M. Górny: widać brak woli decydentów

17 października 2016

(549-25 fot. J. Michasiewicz) Krakowskie spotkanie* było kolejnym krokiem w kierunku przystosowania systemów szkolenia głuchych kandydatów na kierowców i egzaminowania. Poczyniono w tym zakresie bardzo wiele np. dopuszczono do procedur egzaminacyjnych panel z tłumaczeniem migowy....

Niepełnosprawny na egzaminie państwowym w…
Legislacja

Niepełnosprawny na egzaminie państwowym w…

2 sierpnia 2016

(544-8 fot. Jola Michasiewicz) W czerwcu br. Trybunał Konstytucyjny orzekła niezgodność z Konstytucją oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych przepisów zobowiązujących niepełnosprawnych kandydatów na kierowców do przyprowadzania na egzamin państwowy pojazdu...

1. rocznica powstania Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych
Przegląd prasy

1. rocznica powstania Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych

18 czerwca 2016

(541-5 oraz10-14 fot. Jola Michasiewicz) Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS, pierwszy w Polsce ośrodek spełniający oczekiwania środowiska osób dysfunkcyjnych, obchodził właśnie 1....

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - zmiany
Legislacja

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - zmiany

7 stycznia 2016

(531a-25 fot. jola michasiewicz) Poseł Józef Brynkus zgłosił do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra zdrowia interpelację (nr 110) w sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone ostatnio...

Egzamin teoretyczny w języku migowym
Przegląd prasy

Egzamin teoretyczny w języku migowym

10 listopada 2015

(529-16) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu wprowadził program, który umożliwia osobom niesłyszącym zdawanie teoretycznego egzaminu na prawo jazdy z tłumaczeniem na język migowy. Jak się dowiedział dziennik “Wyborcza pl Opole” - Problem ze zdawaniem...

Ułatwienia dla niepełnosprawnych pasażerów
Legislacja

Ułatwienia dla niepełnosprawnych pasażerów

20 lutego 2015

Niepełnosprawni podróżujący autokarami otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego, czy załadowaniu bagażu - zakłada ustawa zmieniająca ustawę o transporcie drogowym, do której Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu. Teraz trafi ona do...

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu
Legislacja

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu

1 lipca 2014

We Francji miejsca dla parkowania dla niepełnosprawnych oznaczone są wyraźnie, a towarzyszące im znaki drogowe i ich tabliczki nie pozostawiają wątpliwości, ewentualnym chętnym do parkowania w tym wyznaczonym miejscu. Ostatnie foto pokazuje jak dbają o niepełnosprawnych...

Oto nowy wzór karty parkingowej
Legislacja

Oto nowy wzór karty parkingowej

30 czerwca 2014

Awers i rewers karty parkingowej dla osoby indywidualnej (497-24-25 epd) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało oczekiwane rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (2014.870). Określa ono: wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla...

Ustalono opłaty za wydanie karty parkingowej
Legislacja

Ustalono opłaty za wydanie karty parkingowej

26 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (2014.843). Wysokość opłaty ustalono na 21 zł. Akt obowiązuje z dniem 1 lipca 2014...

Placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej
Legislacja

Placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej

23 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano - tak niecierpliwie oczekiwane - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (2014.818). Akt określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób...

Wszystkie karty parkingowe będą zweryfikowane
Legislacja

Wszystkie karty parkingowe będą zweryfikowane

11 czerwca 2014

Do 30 czerwca br. niepełnosprawni posiadający karty parkingowe, aby nadal z nich korzystać, muszą udać się do Starostwa Powiatowego i tam dokonać ich weryfikacji. W tym celu muszą m.inn. przedstawić aktualną historię choroby, wypis ze szpitali, zdjęcia, wniosek...