znaki drogowe
Czy będzie nowy znak drogowy?
Legislacja

Czy będzie nowy znak drogowy?

7 lipca 2017

Jak poinformowało nas Biuro Poselskie Andrzeja Kobylarza - poseł złożył w dniu wczorajszym interpelację poselską do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w której wnioskuje o wprowadzenie dodatkowego oznakowania na drogach publicznych, które zwiększy bezpieczeństwo kierujących, w czasie natężonych prac polowych. Inicjatywa ustanowienia dodatkowego oznakowania wyszła ze strony rolników z regionu elbląskiego. 

Język napisów na tablicach nazw miejscowości
Legislacja

Język napisów na tablicach nazw miejscowości

26 kwietnia 2017

Kancelaria Sejmu RP w zakładce „Wniesione projekty ustaw” odnotowuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim. 

Strefa ograniczonej lub zakazanej emisji spalin samochodowych
Legislacja

Strefa ograniczonej lub zakazanej emisji spalin samochodowych

26 stycznia 2017

Na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu RP czeka poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1199). Projekt dotyczy stworzenia możliwości ustanowienia przez radę miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzanie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro. 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa przyczynia się do 28-34 proc. wypadków
Przegląd prasy

Niewłaściwa infrastruktura drogowa przyczynia się do 28-34 proc. wypadków

29 listopada 2016

Otwarcie konferencji “Bezpieczne drogi”, zorganizowanej przez firmę 3M (Warszawa, 30.11.2016) Uczestnicy konferencji “Bezpieczne drogi”, zorganizowanej przez firmę 3M (Warszawa, 30.11.2016) Prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym Bożenna Chlabicz oraz...

Teraz sąd o niezdanym egzaminie, prędkości i progu zwalniającym
Legislacja 2

Teraz sąd o niezdanym egzaminie, prędkości i progu zwalniającym

7 listopada 2016

(550-7) Ograniczenie prędkości nie obowiązuje tylko podczas przejeżdżania progu zwalniającego, ale aż do odwołania orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Wyrok WSA w Kielcach z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Ke 386/16). Interpretacje ws. prędkości za progiem...

Potrzebna nowelizacja tzw. „czerwonej książki”
Legislacja

Potrzebna nowelizacja tzw. „czerwonej książki”

2 listopada 2016

(549-10) Od lat wiadomo, że potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na...

Tablica wcześnie ostrzegająca U-27
Ekspert wyjaśnia

Tablica wcześnie ostrzegająca U-27

12 września 2016

Pytanie: Witam. Spotkałem się z oznakowaniem jak na załączonym zdjęciu. Proszę o odpowiedź, czy oznakowanie to jest prawidłowe i jak je interpretować? Dlaczego po lewej stronie jezdni jest inne oznakowanie, wg mnie prawidłowe, ale przecież znaki te mogą być zasłonięte przez...

Vilnius i Kaunas czy Wilno i Kowno?
Legislacja

Vilnius i Kaunas czy Wilno i Kowno?

6 września 2016

Sprawa polskiej pisowni na znakach drogowych odnośnie do miast leżących poza granicami Polski stała się przedmiotem interpelacji poselskiej Elżbiety Borowskiej (nr 5123). Przypomnijmy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków...

Takie tablice powinny trafić na ulice wszystkich miast
Przegląd prasy

Takie tablice powinny trafić na ulice wszystkich miast

2 sierpnia 2016

(544-26) W kilku miejscach Olsztyna postawiono tablice informacyjne przypominające kierowcom ścieżkach rowerowych i rowerzystach. Kierowcy jeżdżący "na pamięć" często zapominają o rowerzystach - tłumaczy ideę postawienia tablic informacyjnych Mirosław Arczak, oficer rowerowy...

Przy drogach pojawiły się żółte znaki drogowe
Przegląd prasy

Przy drogach pojawiły się żółte znaki drogowe

13 czerwca 2016

(541-89 fot. gddkia Olsztyn) Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na niektórych mostach ustawił specjalne żółte znaki z symbolem m.in. czołgu. - To w związku z ćwiczeniami Anakonda 16 [przedstawicieli 24. państw sojuszniczych i...

Nowela rozporządzenia ws. warunków technicznych znaków drogowych
Legislacja

Nowela rozporządzenia ws. warunków technicznych znaków drogowych

10 maja 2016

(538-58-60) Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów...

Nowy znak w rozporządzeniu i przy drodze
Legislacja

Nowy znak w rozporządzeniu i przy drodze

10 maja 2016

W załączniku znowelizowanego rozporządzenia w części “Znaki drogowe pionowe” dodano znak E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”,”, w grupie “Znaki kierunku i...

Właściwe oznakowania postoju taksówek
Legislacja

Właściwe oznakowania postoju taksówek

7 kwietnia 2016

(537-36 fot. jola michasiewicz) Do ministra infrastruktury zaadresowana została interpelacja (nr 1838) w sprawie sposobu oznakowania postoju taksówek. Zgłosił ją poseł Tomasz Kostuś, który przywołał obowiązujące rozporządzenia 2003 r. w...

O drogę pożarową musi dbać także zarządca – wyrok NSA
Legislacja

O drogę pożarową musi dbać także zarządca – wyrok NSA

7 kwietnia 2016

(537-10 oraz 39-40 fot. jola michasiewicz) Temat wracający jak przysłowiowy bumerang i wciąż oczekujących skutecznego rozwiązania. Problem, z którego wynika zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, w których drogi osiedlowe zastawione są...

Na kubańskich drogach. Fotoreportaż Jacka Michasiewicza (cz. 1)
Przegląd prasy

Na kubańskich drogach. Fotoreportaż Jacka Michasiewicza (cz. 1)

1 kwietnia 2016

...

Jest nadmiar znaków drogowych, czy go nie ma?
Legislacja

Jest nadmiar znaków drogowych, czy go nie ma?

19 marca 2016

(536-74 fot. jola michasiewicz) Interesujące zagadnienie podniosła Joanna Schmidt (interpelacja nr 1913). Pisze o ujednoliceniu znaków drogowych, ale problem sprowadza do większej wagi problemu - ewentualnego ich nadmiaru. Posłanka przywołuje raport Federacji Drogowej Unii...

Rozpoczęto prace nad nowelą rozporządzenia w sprawie znaków drogowych
Legislacja

Rozpoczęto prace nad nowelą rozporządzenia w sprawie znaków drogowych

15 marca 2016

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak: pachołki drogowe, lustra, tablice kierujące, słupki, zapory drogowe, azyle, progi zwalniające, speratory i inne mają trafić do rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (536-75 fot. jola michasiewicz) ...

A harmonogram działań dla poprawy czytelności oznakowania dróg?
Legislacja

A harmonogram działań dla poprawy czytelności oznakowania dróg?

27 lutego 2016

(534-63 fot. jola michasiewicz) Paweł Olszewski zgłosił interpelację oznaczoną numerem 1134 w sprawie pilotażowego programu przeglądu oznakowania drogowego. Adresatem jest minister infrastruktury i budownictwa. Poseł pisze: we wrześniu 2015 roku na terenie Bydgoszczy i...

To już trzeci taki wniosek do resortu transportu
Legislacja 2

To już trzeci taki wniosek do resortu transportu

8 lutego 2016

(532-68) Opublikowano wystąpienie zaadresowane do wiceministra transportu i budownictwa Jerzego Szmita, a dotyczące uwzględnienia w stosownych przepisach (rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych) kwestii określenia dopuszczalnej prędkości określonej...

Nowy znak drogowy: E-15h
Legislacja

Nowy znak drogowy: E-15h

29 stycznia 2016

(532-46) Zmianę rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych poprzez dodanie do katalogu znaków, znaku E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” zapowiadano już wiosną ubiegłego roku. Na podstawie aktualnie...