Sejm RP
O zakazie dla rowerzystów jazdy obok innego uczestnika ruchu
Legislacja 2

O zakazie dla rowerzystów jazdy obok innego uczestnika ruchu

1 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 437-29-41jm) Opublikowano treść interpelacji nr 7056 w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonej przez posła Arkadiusza Litwińskiego. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. ...

W sprawie pojazdów powypadkowych
Legislacja

W sprawie pojazdów powypadkowych

1 sierpnia 2012

W sprawie pojazdów powypadkowych poseł Krzysztof Brejza złożył interpelację nr 6981. Adresat - minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Interpelacja (nr 6981) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pojazdów powypadkowych ...

Obowiązek homologacji części samochodowych?
Legislacja

Obowiązek homologacji części samochodowych?

1 sierpnia 2012

Piotr Tomański złożył interpelację nr 6985 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Odpowiedzi udzieli minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej....

Pytanie o reklamy umieszczane na wrakach samochodowych
Legislacja

Pytanie o reklamy umieszczane na wrakach samochodowych

1 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 437-43jm) W sprawie reklam na zaparkowanych pojazdach samochodowych - przy drogach, ale też na osiedlach mieszkaniowych - interpelację nr 6983 złożył Krzysztof Bejza. Zapytał ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o zgodność z prawem tak...

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy
Legislacja

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy

30 lipca 2012

Poseł Mariusz Błaszczak w połowie lipca br. zgłosił interpelację nr 6241 w sprawie kosztów i warunków utrzymania oświetlenia dróg publicznych przez gminy. Poniżej odpowiedź adresata - ministra gospodarki, w którego imieniu wystąpił Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu. ...

Obradowała Komisja Infrastruktury
Legislacja

Obradowała Komisja Infrastruktury

24 lipca 2012

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Zbigniewa Rynasiewicza, przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny: zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach...

Znaki drogowe często nieaktualne, zniszczone, czy źle zamontowane
Legislacja

Znaki drogowe często nieaktualne, zniszczone, czy źle zamontowane

17 lipca 2012

Sprawą naruszeń zasad warunków umieszczania znaków drogowych zajął się poseł Maciej Orzechowski w swojej interpelacji (nr 6741). Swoje pytania poseł wywodzi z tezy, iż Polska to kraj dużej liczby znaków drogowych, a szczególnie tych ograniczających prędkość, znaków często...

Nieczytelne znaki drogowe
Legislacja

Nieczytelne znaki drogowe

17 lipca 2012

(Fot.: PD@N 436-43jm Posłowie Krzysztof Brejza i Maciej Orzechowski w interpelacji nr 6732 pytają ministra transportu o problem nieczytelnych znaków drogowych. Twierdzą, iż dotyczy on mniejszych miejscowości. Jednak nasza fotka ze stolicy, chyba podważa tę opinię. Ciekawi...

Resort w sprawie sposobu ustawiania znaków B-25 i B-26
Legislacja

Resort w sprawie sposobu ustawiania znaków B-25 i B-26

15 lipca 2012

(Fot.: PD@N 430-22) Jak informowaliśmy wcześniej poseł John Abraham Godson (fot.) złożył interpelację nr 5328 w sprawie ustawienia znaków drogowych: znaku B-25 oraz B-26. Dzisiaj publikujemy tekst odpowiedzi jakiej w imieniu ministra transportu, budownictwa i...

Poseł Piechociński o ustawie homologacyjnej
Legislacja

Poseł Piechociński o ustawie homologacyjnej

15 lipca 2012

(Fot.: PD@N 436-5jm) Janusz Piechociński, poseł PSL, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury: “Niektórzy przedstawiciele strony społecznej za bardzo akcentują interesy dystrybutorów, a nie producentów. Trzeba szukać rozsądnego kompromisu. Jednak...

Ponownie o egzaminach na egzaminatorów
Legislacja 1

Ponownie o egzaminach na egzaminatorów

15 lipca 2012

Posłowie Janusz Piechociński oraz Zbigniew Włodkowski złożyli interpelację (nr 6772) w sprawie odpowiedzi na interpelację poselską nr 1901 dotyczącej egzaminów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi....

Interpelacje w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Interpelacje w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym

14 lipca 2012

Poseł Jan Bury złożył interpelację nr 6591 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Interpelacja dotyczy implementacji europejskiej dyrektywy 2007/46/WE dotyczącej homologacji pojazdów i części...

100-proc. podwyżka grzywien i mandatów
News tygodnia 2

100-proc. podwyżka grzywien i mandatów

13 lipca 2012

(Fot.: PD@N 435-49jm) Jak informuje portal INTERIA pl. gotowy jest projekt zmian zlecony przez parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowela przewiduje 100-proc. podwyżkę grzywien i mandatów. Nowe widełki grzywien to od 40 zł do 10 tys. zł, a mandatów od 40...

4) Goście przybyli licznie
Przegląd prasy

4) Goście przybyli licznie

6 lipca 2012

Na uroczystości rocznicowe goście dopisali, przybyło kilkaset osób. W tym gronie znaleźli się: parlamentarzyści oraz eurodeputowany. Przedstawiciele: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej,...

Wymogi w sprawie urządzania zieleni przydrożnej
Legislacja

Wymogi w sprawie urządzania zieleni przydrożnej

3 lipca 2012

W sprawie dostosowania zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego w interpelacji poselskiej nr 6273 zwrócił się do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej poseł Mieczysław Marcin Łuczak. Interpelacja (nr 6273) do ministra transportu,...

Czy zmiany ustawy nie spowodują negatywnych konsekwencji?
Legislacja

Czy zmiany ustawy nie spowodują negatywnych konsekwencji?

3 lipca 2012

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację oznaczoną nr 6272 w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. To kolejne zapytanie poselskie w tej tak ważnej sprawie....

Postulat o uproszczenie procedur finansowania oświetlenia dróg
Legislacja

Postulat o uproszczenie procedur finansowania oświetlenia dróg

3 lipca 2012

Poseł Mariusz Błaszczak na podstawie kierowanych do niego wniosków samorządów lokalnych, wystosował do ministra gospodarki interpelację (interpelacja nr 6241) o podjęcie działań zmierzających do dokonania zmian prawa w kierunku uproszczenia procedury finansowania przez gminy oświetlenia...

Komunikat MTBiGM ws. zmian ustawy o drogach publicznych
Legislacja

Komunikat MTBiGM ws. zmian ustawy o drogach publicznych

3 lipca 2012

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, przedłożone przez Ministra TBiGM W założeniach wskazano, że nowelizacja ustawy o drogach publicznych jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego...

Czy będą nowe miejsca egzaminowania?
Legislacja 1

Czy będą nowe miejsca egzaminowania?

2 lipca 2012

(Fot.: PD@N 435-40) Świętokrzyski poseł Artur Gierada w czwartek (28 czerwca br.) wraz z grupą parlamentarzystów spotkał się z ministrem transportu Sławomirem Nowakiem, przedmiotem był wniosek o zwiększenie ilości ośrodków egzaminowania kandydatów na kierowców....

Zapytanie w sprawie szczegółowych wymagań dla diagnostów
Legislacja

Zapytanie w sprawie szczegółowych wymagań dla diagnostów

2 lipca 2012

Posłowie Magdalena Gąsior-Marek i Stanisław Żmijan zwrócili się do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z zapytaniem o stanowisko resortu w sprawie szczegółowych wymagań związanych z uzyskaniem przez diagnostów uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów....