Sejm RP
Ubezpieczenie OC w systemie miesięcznym?
Legislacja

Ubezpieczenie OC w systemie miesięcznym?

8 października 2012

Opublikowana została odpowiedź na interpelacje poselską ws. ubezpieczeń komunikacyjnych OC, adresowanej do ministra finansów (nr 7902). W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Wojciech Kowalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Poseł proponuje rozważenie możliwości zmiany w...

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych
Legislacja

W sprawie poziomu hałasu na drogach publicznych

27 września 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk w swojej interpelacji (7900) postawiła pytania ministrowi środowiska, a donoszące się do spraw dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do dróg publicznych. Odpowiedzi w imieniu resortu udzieliła Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w...

Konieczna społeczna dezaprobata dla pijanych kierowców i rowerzystów
Legislacja 1

Konieczna społeczna dezaprobata dla pijanych kierowców i rowerzystów

27 września 2012

Niezwykle istotny problem - pijanych kierowców i rowerzystów - podjął poseł Adam Rybakowicz. Pytanie skierowane do ministra spraw wewnętrznych jest w sprawie statystyk dotyczących zatrzymań kierowców i rowerzystów prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Obok statystyk, posła...

Parlamentarzyści i ministerstwo w sprawie rozwoju motoryzacji
Legislacja

Parlamentarzyści i ministerstwo w sprawie rozwoju motoryzacji

27 września 2012

Posłowie Marek Krząkała, Jarosław Pięta i Ryszard Zawadzki złożyli interpelację nr 7247 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, treścią wystąpienia są zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, a precyzyjniej regulacji dotyczących działań zmierzających do zapewnienia większej...

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym

26 września 2012

W trakcie obrad 22. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji, zgodnie z porządkiem dziennym. Debatowano nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywanej “ustawą homologacyjną”)....

Interpelacja w sprawie lusterek w autach egzaminacyjnych
Legislacja 2

Interpelacja w sprawie lusterek w autach egzaminacyjnych

24 września 2012

(Fot.: PD@N 443-48jm) Posłanka Małgorzata Niemczyk złożyła interpelację (nr 8453) w sprawie przepisów dotyczących państwowego egzaminu na prawo jazdy a w szczególności ustawień lusterek w autach egzaminacyjnych. Jak informuje Kancelaria Sejmu RP odpowiedzi udzielił...

Czy nowe uprawnienia dla Straży Miejskiej?
Legislacja

Czy nowe uprawnienia dla Straży Miejskiej?

24 września 2012

Posłanka Zofia Popiołek skierowała do ministra spraw wewnętrznych interpelację (nr 7424) w sprawie nowych uprawnień dla Straży Miejskiej. Poniżej tekst interpelacji oraz odpowiedzi, udzielonej przez Michała Deskur, podsekretarza stanu w MSW. Jak oświadczył, ministerstwo nie prowadzi prac...

I jeszcze raz o w Sejmie o pijaństwie na drogach
Legislacja

I jeszcze raz o w Sejmie o pijaństwie na drogach

13 września 2012

W interpelacji nr 7411 w sprawie działań podejmowanych wobec pijanych kierowców posłanka Zofia Popiołek sformułowała kilka pytań zaadresowanych do ministra spraw wewnętrznych: Interpelacja (nr 7411) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie działań podejmowanych wobec...

MSW o przeciwdziałaniu obecności pijanych kierowców na drogach
Legislacja

MSW o przeciwdziałaniu obecności pijanych kierowców na drogach

13 września 2012

Grupa posłów: Marek Krząkała, Jarosław Pięta, Aleksandra Trybuś oraz Ryszard Zawadzki, złożyli interpelację (nr 7459) adresowaną do ministra spraw wewnętrznych w sprawie podjęcia działań mających na celu przeciwdziałania obecności pijanych kierowców na drogach. Odpowiedzi...

Ustalanie stanu trzeźwości sprawców wypadków drogowych
Legislacja 1

Ustalanie stanu trzeźwości sprawców wypadków drogowych

1 września 2012

Poseł Krzysztof Brejza zgłosił interpelację nr 7462 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustalania stanu trzeźwości sprawców wypadków drogowych: Interpelacja (nr 7462) do ministra sprawiedliwości w sprawie ustalania stanu trzeźwości sprawców wypadków drogowych...

Tablice rejestracyjne i warunki techniczne ich umieszczania wg resortu
Legislacja

Tablice rejestracyjne i warunki techniczne ich umieszczania wg resortu

1 września 2012

(Fot.: PD@N 428-3) Poseł Maciej Orzechowski złożył interpelację nr 7482 w sprawie warunków technicznych dotyczących umieszczania tablic rejestracyjnych na pojazdach. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i...

Informacja dot. podwyższenia opłat za egzamin
Legislacja 2

Informacja dot. podwyższenia opłat za egzamin

1 września 2012

Posłowie Józef Lassota, Anna Nemś oraz Mirosław Pluta zaadresowali do ministra transportu interpelację (ta otrzymała numer 7501) w sprawie informacji dotyczących podwyższenia opłat za egzamin na prawo jazdy. Oto jej treść: Interpelacja (nr 7501) do ministra transportu,...

Sekretarz Jarmuziewicz w sprawie świateł mijania przez cały rok
Legislacja

Sekretarz Jarmuziewicz w sprawie świateł mijania przez cały rok

1 września 2012

Poseł Łukasz Borowiak złożył interpelację nr 7556 w sprawie obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok: Interpelacja (nr 7556) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok ...

Resort transportu w sprawie kat. B1
Legislacja

Resort transportu w sprawie kat. B1

2 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 437-31jm) Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiadając na interpelację (nr 5903) grupy posłów: Piotra Cieślińskiego, Artura Gierady, Bożeny Kamińskiej, Macieja Orzechowskiego, Agnieszki...

Pytanie o reklamy umieszczane na wrakach samochodowych
Legislacja

Pytanie o reklamy umieszczane na wrakach samochodowych

1 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 437-43jm) W sprawie reklam na zaparkowanych pojazdach samochodowych - przy drogach, ale też na osiedlach mieszkaniowych - interpelację nr 6983 złożył Krzysztof Bejza. Zapytał ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o zgodność z prawem tak...

Obowiązek homologacji części samochodowych?
Legislacja

Obowiązek homologacji części samochodowych?

1 sierpnia 2012

Piotr Tomański złożył interpelację nr 6985 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Odpowiedzi udzieli minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej....

W sprawie pojazdów powypadkowych
Legislacja

W sprawie pojazdów powypadkowych

1 sierpnia 2012

W sprawie pojazdów powypadkowych poseł Krzysztof Brejza złożył interpelację nr 6981. Adresat - minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Interpelacja (nr 6981) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pojazdów powypadkowych ...

O zakazie dla rowerzystów jazdy obok innego uczestnika ruchu
Legislacja 2

O zakazie dla rowerzystów jazdy obok innego uczestnika ruchu

1 sierpnia 2012

(Fot.: PD@N 437-29-41jm) Opublikowano treść interpelacji nr 7056 w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonej przez posła Arkadiusza Litwińskiego. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. ...

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy
Legislacja

Resort gospodarki w sprawie oświetlenia dróg przez gminy

30 lipca 2012

Poseł Mariusz Błaszczak w połowie lipca br. zgłosił interpelację nr 6241 w sprawie kosztów i warunków utrzymania oświetlenia dróg publicznych przez gminy. Poniżej odpowiedź adresata - ministra gospodarki, w którego imieniu wystąpił Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu. ...

Obradowała Komisja Infrastruktury
Legislacja

Obradowała Komisja Infrastruktury

24 lipca 2012

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Zbigniewa Rynasiewicza, przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny: zaopiniowanie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach...