ustawa o transporcie drogowym
ITD w nowych mundurach
Legislacja

ITD w nowych mundurach

3 czerwca 2009

Ogłoszono rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. Rozporządzenie określa dystynkcje i wzór umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej "umundurowaniem", oraz normy umundurowania,...

To kto ma zapłacić za sprzątanie przystanków?
Legislacja

To kto ma zapłacić za sprzątanie przystanków?

21 maja 2009

O tym, że firmy przewozowe, korzystające z miejskich przystankach, mają partycypować w kosztach ich utrzymania, już było głośno. Przewoźnicy protestowali przeciwko nakładaniu na nich tego obowiązku. Przekonywali, że byłoby niesprawiedliwością, gdyby za mieszczące kilkanaście osób...

Taksówkarze u ministra
Przegląd prasy

Taksówkarze u ministra

19 maja 2009

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podsekretarz stanu Adam Rapacki spotkał się z przedstawicielami Zrzeszenia Transportu Prywatnego. Inne instytucje zainteresowane problematyką transportu drogowego reprezentowane były przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo...

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o transporcie
Legislacja

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o transporcie

2 kwietnia 2009

W życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Rozporządzenie określa: - rodzaje oraz wzory certyfikatów...

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców
Legislacja

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców

7 grudnia 2008

Zagraniczni kierowcy nie będę potrzebowali karty kwalifikacji zastąpi ją odpowiedni kod unijny w prawie jazdy - zakłada przyjęta przez Sejm znowelizowana ustawa o transporcie drogowym i Prawa o ruchu drogowym. Nowela ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument, który...

Ujednolicenie zasad przewożenia osób
Legislacja

Ujednolicenie zasad przewożenia osób

30 października 2008

Ujednolicenie zasad przewożenia osób taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przyjęty przez Senat. Głosowało 90 senatorów; 57 poprało projekt ustawy, 33 było przeciw. Według przepisów ustawy o...

Każdy przewóz będzie licencjonowany
Legislacja

Każdy przewóz będzie licencjonowany

25 września 2008

Ujednolicenie zasad przewożenia osób taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, przyjęty przez Senat. Głosowało 90 senatorów; 57 poprało projekt ustawy, 33 było przeciw. Według przepisów ustawy o...

18. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

18. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

4 sierpnia 2008

Projekt wprowadza również zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Zmiana polega na: Wprowadzeniu w ramach zmiany dotychczas obowiązujących przepisów możliwości odbycia kwalifikacji wstępnej dla kierowców w transporcie drogowym w trybie przyspieszonym. Celem regulacji jest wprowadzenie...

Karta Kwalifikacji Kierowcy do likwidacji
Legislacja

Karta Kwalifikacji Kierowcy do likwidacji

21 lipca 2008

Do Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy dotyczy likwidacji Karty Kwalifikacji Kierowcy, która ma być wydawana po 10 września 2008 r. kierowcom z państwa trzecich chcącym...

Taksówkarze chcą zmiany ustawy o transporcie
Legislacja

Taksówkarze chcą zmiany ustawy o transporcie

15 kwietnia 2008

Odbył się ogólnopolski protest przeciwko uprzywilejowanej pozycji niektórych kierowców. Legalni taksówkarze nie godzą się na to, że przewoźnicy bez licencji używają szyldów sugerujących przynależność samochodu do firmy taksówkarskiej. Chodzi o samochody, które nie uzyskały...

Potrzebne zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Potrzebne zmiany w ustawie o transporcie drogowym

6 lutego 2008

W biurze ZMPD gościł Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć, który przyjechał na zaproszenie Zarządu ZMPD. Rozmawiano o aktualnych zagadnieniach, dotyczących działań inspekcji, w tym także i tych, które wynikają z ostatniej blokady granic. Podczas spotkania zgodnie...

Ważne zmiany w transporcie drogowym obowiązują
Legislacja

Ważne zmiany w transporcie drogowym obowiązują

3 listopada 2007

W życie wchodzą zmiany ustawy o transporcie drogowym opublikowane w ustawie z dnia 19 września 2007 r. i opublikowanego 19 października 2007 r. Ustawą zostały zmienione nie tylko przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ale również regulacje prawne zawarte w...

Nowelizacja ustawy o transporcie opublikowana
Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie opublikowana

19 października 2007

Opublikowano ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Akt wprowadza zmiany w: ustawie o transporcie drogowym; ustawie o drogach publicznych; ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ustawie o czasie pracy...

Nowela transportu do publikacji
Legislacja

Nowela transportu do publikacji

8 października 2007

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym, zakładającą zwiększenie w 2008 roku liczby inspektorów kontrolujących kierowców i pojazdy. Ustawa przewiduje, że już w przyszłym roku liczba inspektorów wzrośnie z 320 do 640. Od 1 maja 2006 r. kontrole obejmują jeden...

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

24 września 2007

W opublikowanej ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ustawodawca sprowadza zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Nowelizacja dotyczy transportu kabotażowego na terytorium Polski, wydawanych...

Sejm przyjął poprawki do ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Sejm przyjął poprawki do ustawy o transporcie drogowym

20 września 2007

Do podpisu prezydenta trafi ustawa o transporcie drogowym zakładająca zwiększenie w 2008 roku liczby inspektorów kontrolujących kierowców i pojazdy. Sejm głosował legislacyjne poprawki Senatu do tej ustawy. Od 1 maja 2006 r. kontrole obejmują jeden procent dni przepracowanych przez...

Uchwalili nowelę ustawy o transporcie
Legislacja 1

Uchwalili nowelę ustawy o transporcie

19 września 2007

Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy o transporcie drogowym. - Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego wiedzą, kto poważnie narusza prawo, i tam powinni kierować swoje kroki. Natomiast kontrola w firmie zawsze kończy się nałożeniem kar finansowych, gdyż z uwagi na nieustannie...