Komisja Infrastruktury
Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie
Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie już w Senacie

21 września 2021

W dniu wczorajszym do Senatu RP przekazana została Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 498).

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
Legislacja

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

20 września 2021

Sejmowa Komisja Infrastruktury przegłosowała Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rząd poparł poprawkę w sprawie prowadzenia przez ośrodki egzaminowania szkolenia w trybie on-line. Wniosek Komisji - przyjąć część poprawek. 

Drugie czytanie ustawy o transporcie i poprawka dopuszczająca e-learning bez zgody wojewody
Legislacja

Drugie czytanie ustawy o transporcie i poprawka dopuszczająca e-learning bez zgody wojewody

16 września 2021

W Sejmie RP w trakcie jego 37. posiedzenia odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione zostało Sprawozdanie Komisji Infrastruktury z dnia 14 września br., która poparła projekt - Jerzy Paul. Poseł rekomendował także poprawkę dotyczącą szkolenia w trybie tzw. e-learningu. W sumie zgłoszono kilka ważnych poprawek i zapytań. Resort zapowiedział poparcie.

Jest poprawiony projekt ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Jest poprawiony projekt ustawy o transporcie drogowym

15 września 2021

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Miało ono miejsce w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury – co też szczegółowo relacjonowaliśmy. Dziś Kancelaria Sejmu opublikowała Sprawozdanie i załączony poprawiony projekt ustawy.

Komisja Infrastruktury poparła zmiany ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Komisja Infrastruktury poparła zmiany ustawy o transporcie drogowym

14 września 2021

Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. W trakcie obrad sejmowej Komisji Infrastruktury uzasadnienie nowelizacji zaprezentował Rafał Weber. Przeprowadzono dyskusję. Wprowadzono poprawki. Komisja będzie rekomendowała zmieniony projekt.

Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym
Ogłoszenia

Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym

14 września 2021

Zapraszamy do debaty poświęconej szkoleniu kierowców zawodowych właśnie w kontekście procedowanych przepisów. Gości DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ poprosimy o sformułowanie konkretnych sugestii zmian w aktach. Stąd tytuł najbliższej debaty: „Czy wyższe kwalifikacje? Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym”.

Pierwsze czytanie już we wtorek
Legislacja

Pierwsze czytanie już we wtorek

9 września 2021

Kancelaria Sejmu właśnie poinformowała, iż w dniu 14 bm. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w trakcie którego będzie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie ma przedstawić minister infrastruktury. Kolejne czytanie/a mogą odbyć się w dniach 15, 16 lub 17 brm. Przypomnijmy - już 16. mamy w tej samej kwestii DYSKUSJĘ NA RATUSZOWEJ. 

Nowelizacja ustawy o transporcie trafiła do Komisji Infrastruktury
Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie trafiła do Komisji Infrastruktury

2 września 2021

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw został skierowany pod obrady sejmowej Komisji Infrastruktury. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 28 września br. Oznacza to, iż już następnego dnia może trafić na obrady plenarne. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 29, 30 września i 1 października 2021 r.

Zaostrzenie kar. Projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu - informuje resort
Legislacja

Zaostrzenie kar. Projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu - informuje resort

7 lipca 2021

Sejmowa komisja infrastruktury rozpatrzyła rządowy dokument o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2020 roku. Posłowie mówili o potrzebie zmian prawa, przywoływali tragedię w Zduńskiej Woli. Przedstawiciel resortu infrastruktury, wiceminister Rafał Weber informował: - Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury złoży do zespołu, który zajmuje się rządową legislacją, projekt ustawy.

Nasz stan bezpieczeństwa. Sprawozdanie KRBRD
Statystyka

Nasz stan bezpieczeństwa. Sprawozdanie KRBRD

17 czerwca 2021

Do sejmowej Komisji Infrastruktury został skierowany Druk nr 1271 „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku”. Posłowie otrzymali do rozpatrzenia obszerny – 184. stronicowy – dokument. Termin posiedzenia nie został jeszcze określony.

Odstęp 150 cm czy separacja?
Legislacja

Odstęp 150 cm czy separacja?

21 maja 2021

W Sejmie RP, odbyło się 21. posiedzenie Komisji Infrastruktury. Posłowie debatowali nad projektem ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który dotyczy zwiększeniu odległości przy wyprzedzaniu rowerów do 1,5 m z konsekwencją przewidzianą dla wyprzedzania innych pojazdów jak wózki, motorowery oraz motocykle. Rząd zgłosił stanowisko negatywne.

Logotyp UNESCO na znakach drogowych
Legislacja

Logotyp UNESCO na znakach drogowych

4 maja 2021

Poseł Tomasz Głogowski, przewodniczący Parlamentarnemu Zespołowi ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO złożył interpelację (interpelacja nr 22339 - [kliknij]) w sprawie zmiany przepisów prawa umożliwiającej oznaczanie logiem UNESCO na znakach drogowych obiektów Światowego Dziedzictwa. Zaadresował ją do ministra infrastruktury.

Ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców
Legislacja

Ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców

29 kwietnia 2021

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało katalog zmian systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Pomysły dotyczą szkoleń, ale także instruktorów, osk, oraz nadzoru. Czyli: rozszerzenia kursów o jazdy z osobą towarzyszącą; powierzenia osk szkoleń osób posiadających prawo jazdy; wprowadzenia jednego rodzaju podmiotów szkolących - likwidacji tzw. super osk; podniesienia wymagań dla instruktorów nauki jazdy; dla osób sprawujących nadzór; przeniesienia egzaminów na instruktorów i egzaminatorów do ITS; obowiązku warsztatów dla instruktorów techniki jazdy (w ODTJ); powierzenia word-om szkoleń kandydatów na instruktorów oraz organizacji warsztatów dla instruktorów.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na cenzurowanym
Przegląd prasy

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na cenzurowanym

11 marca 2021

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją NIK o wynikach kontroli realizacji programu „Likwidacja miejsc niebezpiecznych”. Odbyła się szeroka dyskusja, odpowiedzi na postawione pytania udzieliła przedstawicielka rządu. Poseł Cezary Grabarczyk, w konkluzji zwrócił uwagę na braki w stanowisku Ministra Infrastruktury z dnia 27. maja 2020 r. - To znaczy, że minister zlekceważył te wyniki kontroli - ocenił.

Wyrejestrowanie usuniętego wraku (1. czytanie)
Legislacja

Wyrejestrowanie usuniętego wraku (1. czytanie)

10 marca 2021

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała wniesiony projekt ustawy: - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja dotyczy zmian w art. 79. Proponowane jest wprowadzenie zapisu umożliwiającego wyrejestrowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu. 

Ustawa tzw. hulajnogowa przyjęta
Legislacja

Ustawa tzw. hulajnogowa przyjęta

26 lutego 2021

Realizując punkt 24 porządku dziennego 26. posiedzenia Sejmu RP odbyło się trzecie czytanie ustawy, przedstawione zostały dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, posłowie głosowali za przyjęciem sprawozdania, a tym samym poprawionego brzmienia ustawy. 

Piesi. Już tylko podpis i publikacja
Legislacja

Piesi. Już tylko podpis i publikacja

26 lutego 2021

Posłowie na swoim 26. Posiedzeniu w dniu 25. lutego br. uchwalili zmianę – wynikającą z uchwały senackiej – w ustawie zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Akt trafi teraz do podpisu i publikacji. Z dniem 1. czerwca br. nowelizacja regulująca m.inn. kwestie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg zacznie obowiązywać.

Mirosław Suchoń. A na terenach pozamiejskich?
Legislacja

Mirosław Suchoń. A na terenach pozamiejskich?

25 lutego 2021

Poseł Mirosław Suchoń – w toku dyskusji nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - zwrócił uwagę na niezwykle ważną kwestię - możliwości poruszania się hulajnogami elektrycznymi, uto czy urządzeniami wspomagającymi ruch na terenach pozamiejskich. Odpowiedź ze strony resortu infrastruktury zdecydowana.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
Legislacja

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

26 stycznia 2021

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem przez GITD centralnej ewidencji naruszeń i zapewnienia jej właściwego funkcjonowania, przez umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie szczegółowych danych kontrolowanego pojazdu zgodnych z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2205.

Komisja Infrastruktury ma plan pracy na okres I-VI 2021
Legislacja

Komisja Infrastruktury ma plan pracy na okres I-VI 2021

22 stycznia 2021

Sejmowa Komisja Infrastruktury jednomyślnie przyjęła „Plan pracy Komisji Infrastruktury na okres od 1 stycznia do 31 lica 2021 r.”. Poseł Mirosław Suchoń apelował o doprowadzenia do realizacji wielu ważnych tematów np. szkolenia kandydatów na kierowców. Zagadnień pojawiających się w planach pracy od dłuższego czasu.