Senat RP
Za egzamin praktyczny zapłaci WORD. Senat jednomyślny
Legislacja

Za egzamin praktyczny zapłaci WORD. Senat jednomyślny

19 marca 2018

15 marca 2018 r. Senat RP IX kadencji na swoim 58. posiedzeniu przyjął ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Senat przyjął (bez poprawek) ustawę o elektromobilności
Legislacja

Senat przyjął (bez poprawek) ustawę o elektromobilności

22 stycznia 2018

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych bez uwag przyjęta w Senacie RP. 

Senatorowie wnieśli projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Senatorowie wnieśli projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 listopada 2017

Do Sejmu RP wpłynęła senacka uchwała z dnia 15. listopada 2017 w sprawie wniesienia do Sejmu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. 

Senat przyjął nowelizację bez poprawek
Legislacja

Senat przyjął nowelizację bez poprawek

29 września 2017

W Senacie RP - bez poprawek - została przyjęta ustawa nowelizująca ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy (projekt rządowy, uchwalony w Sejmie RP w dn. 18 września 2017 r.). Akt zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Uchwałę poparło 72. senatorów. 

Senat, bez uwag, przyjął nowelę kodeksu karnego
Legislacja

Senat, bez uwag, przyjął nowelę kodeksu karnego

21 kwietnia 2017

Senat nie wniósł też żadnych zmian do 2 nowelizacji kodeksu karnego.

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto
Legislacja 1

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto

3 stycznia 2017

Kancelaria Sejmu odnotowała wniesienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to projekt senacki, wnioskodawców reprezentuje senator Grzegorz Peczkis. Dotyczy on objęcia podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem samochodów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi. 

Senat też jednogłośnie w sprawie zamian w ustawie o kierujących
Legislacja

Senat też jednogłośnie w sprawie zamian w ustawie o kierujących

1 grudnia 2016

(551-94 fot. Senat RP Michał Józefaciuk) Piątego dnia 31. Posiedzenia Senatu, izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu rządowego. Przypomnijmy ścieżkę procedowania: sejm uchwalił ustawę...

Senat debatował nad stawką godzinową. Są za 12 zł i waloryzacją
Legislacja

Senat debatował nad stawką godzinową. Są za 12 zł i waloryzacją

21 lipca 2016

(543-18 fot. Senat RP Katarzyna Czerwińska) Na swoim posiedzeniu Senat RP poparł ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia uchwaloną przez Sejm. Wynagrodzenie ma wynieść 12 zł/godz. Przewidziano także waloryzację w...

Obecność lektora na egzaminie nie jest możliwa
Legislacja

Obecność lektora na egzaminie nie jest możliwa

15 czerwca 2016

(541-111) Senator RP Waldemar Sługocki (fot.) skierował do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oświadczenie prawie możliwości udziału w egzaminie teoretycznym naprawo jazdy lektora. Takie właśnie udogodnienie byłoby ważne dla kandydatów na...

Egzamin teoretyczny dyslektyka - z lektorem?
Legislacja 1

Egzamin teoretyczny dyslektyka - z lektorem?

18 lutego 2016

(533-27) Do ministra Andrzeja Adamczyka skierowane zostało oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego, w którym autor proponuje dopuszczenie do realizacji części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy przy udziale lektora czytającego osobie zdającej treść pytań i...

Oświadczenie w sprawie egzaminu na prawo jazdy kat. AM
Legislacja

Oświadczenie w sprawie egzaminu na prawo jazdy kat. AM

15 lutego 2016

Senator Waldemar Sługocki, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, następnie pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego; równocześnie...

Senat nie miał uwag do ustawy CEPiK
Legislacja

Senat nie miał uwag do ustawy CEPiK

17 grudnia 2015

Odbyło się 5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, w porządku obrad rozpatrzenie ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68). Jak informuje Kancelaria Senatu: Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy...

Senatorowie odrzucili nowelę wprowadzającą pierwszeństwo pieszego
Legislacja

Senatorowie odrzucili nowelę wprowadzającą pierwszeństwo pieszego

1 października 2015

(525-2 fot. jola michasiewicz) Senat jednym głosem odrzucił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchwaloną w dniu 24 września br. Procedowane zmiany miały dać pieszemu oczekującemu na przejściu dla pieszych pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Wniosek...

Zaplanowanie posiedzenie Senatu i jego komisji
Legislacja

Zaplanowanie posiedzenie Senatu i jego komisji

25 września 2015

(524-49) I dodajmy debata nad ustawą została zaplanowana na 82. posiedzenie Senatu, które odbędzie się w dniach 30 września i 1-2 października 2015...

Stanowisko Senatu ws. fotoradarów w gestii straży miejskich
Legislacja

Stanowisko Senatu ws. fotoradarów w gestii straży miejskich

31 lipca 2015

(521-56 fot. jola michasiewicz) W Sejmie (24. lipca) posłowie większością 404 głosów przyjęli nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym pozbawiającą strażników uprawnień dokonywania pomiarów prędkości pojazdów za pomocą fotoradarów stacjonarnych. Ostro sprzeciwili...

Senat za zmianami w prawie drogowym
Legislacja

Senat za zmianami w prawie drogowym

22 lipca 2015

Senat RP poparł dwie nowelizacje ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Do obu wprowadzono niewielkie poprawki. Pierwsza z nowel to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3724) dotycząca stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia...

Senat w sprawie fotelików bezpieczeństwa
Legislacja

Senat w sprawie fotelików bezpieczeństwa

19 marca 2015

Senat RP przyjął druk nr 3274 - uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzając do uchwalonej na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przez Sejm ustawy cztery poprawki. Jedna z nich dla zapewnienia ustawie spójności terminologicznej dotyczyła kategorii...

Senat chce nawiązek płatnych w ratach
Legislacja

Senat chce nawiązek płatnych w ratach

5 marca 2015

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji prawa (Sejm uchwalił nowelę na początku lutego br.), która ma pomóc w walce z nietrzeźwymi kierowcami. Nowelizację poparło 57 senatorów, nie było osób przeciwnych, 31 wstrzymało się od głosu. Kilkanaście zgłoszonych poprawek ma charakter...

Teraz senacka Komisja Gospodarki o noweli ustawy o kierujących
Legislacja

Teraz senacka Komisja Gospodarki o noweli ustawy o kierujących

29 maja 2014

(494-26) Odbyło się 196 posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki narodowej poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki senackie nr 638 oraz sejmowe nr 1957, 2292 i 2292A). Roman Stencel, prezes PIG OSK - jako kwietnie, które...

Komisja senacka o noweli ustawy o kierujących pojazdami
Legislacja

Komisja senacka o noweli ustawy o kierujących pojazdami

20 maja 2014

(493-21) W Senacie PR odbyło się 168 posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji państwowej, w trakcie rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2291). Senator sprawozdawca Witold...