ustawa - Prawo o ruchu drogowym
Kask na głowę włóż
Legislacja 1

Kask na głowę włóż

16 lipca 2007

Kask ma stać się obowiązkowym wyposażeniem każdego niepełnoletniego rowerzysty. Nad przepisami w tej sprawie pracuje resort transportu. Pomysł popierają policjanci, natomiast miłośnicy jednośladów uważają, że skuteczność kasku jest tak naprawdę bardzo ograniczona. Pewne jest to,...

Policjant będzie mógł natychmiast zatrzymać prawo jazdy
Legislacja

Policjant będzie mógł natychmiast zatrzymać prawo jazdy

16 lipca 2007

Od 24 lipca 2007 r. zmianie ulega jeden przepis związany z zatrzymywaniem przez policję pijanym prawa jazdy. Dziś policja po stwierdzeniu, że kierowca jest pod wpływem alkoholu (np. po zbadaniu alkomatem), ma prawo zatrzymać mu prawo jazdy. Zmiana prawa o ruchu drogowym sprawia, że...

Strażnik leśny też może skontrolować
Legislacja

Strażnik leśny też może skontrolować

16 lipca 2007

Wchodzące w życie 24.7.2007 r. nowe przepisy dają większe uprawnienia strażnikom leśnym i strażnikom parków narodowych. Będą oni mogli skontrolować kierowcę np. na obszarze lasu czy parku narodowego. Zgodnie z nowym prawem mogą oni zatrzymywać kierowców, którzy nie stosują się...

Strażnicy z fotoradarami wracają na drogi
Legislacja

Strażnicy z fotoradarami wracają na drogi

9 lipca 2007

Opublikowano ustawę z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Strażnicy miejscy będą mogli kontrolować prędkość pojazdów przy użyciu fotoradarów. Będą teraz mieli podstawę do wystawiania mandatów np. za przekroczenie dozwolonej prędkości. Będzie im wolno...

Prawo o ruchu drogowym – jest podpis prezydenta
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym – jest podpis prezydenta

27 czerwca 2007

Prezydent podpisał Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. - o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. W akcie zmiany m.in. dotyczące zwiększenia zakresu kompetencji straży gminnych....

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym uchwalona
Legislacja

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym uchwalona

14 czerwca 2007

Na 43. posiedzeniu Sejmu RP rozpatrzono sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół. Ustawę uchwalono i przekazano do podpisu...

Uprawnienia strażników w rękach senatorów
Legislacja

Uprawnienia strażników w rękach senatorów

30 maja 2007

Na rozpoczynającym się trzydniowym posiedzeniu Senatu odbędzie się debata nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), która zwiększy kompetencje strażników miejskich w zakresie dokonywania kontroli drogowych. I tak strażnicy miejscy będą...

Kobiety w ciąży powinny jednak zapinać pasy
Przegląd prasy

Kobiety w ciąży powinny jednak zapinać pasy

27 maja 2007

^ Pas powinien przebiegać nad i pod brzuchem ciężarnej kobiety Jeśli kobieta w ciąży ma prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa, w razie wypadku lub kolizji, zmniejsza zagrożenie dla dziecka i siebie – przypomina “Gazeta Lubuska”. Taki wniosek wyciągnięto...

Zmiany w prawie o ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

18 maja 2007

MSW i policja zapowiadają kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Niektóre mają je uporządkować, inne zaostrzyć sankcje – komentuje “Gazeta Wyborcza”. Strażnicy gminni i miejscy oraz strażnicy leśni uzyskają uprawnienia do kontroli kierowców. Strażnicy miejscy...

Nowelizacja kodeksu drogowego uchwalona
Legislacja

Nowelizacja kodeksu drogowego uchwalona

10 maja 2007

Sejm RP na swoim 41. posiedzeniu zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. - trzecie czytanie. Ostatecznie Sejm znowelizował ustawę "Prawo o ruchu drogowym". Gdy ustawa wejdzie w życie,...

Rowerzystów zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja 2

Rowerzystów zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

30 kwietnia 2007

Na stronie internetowej ekologów rowerzystów - www.rowery dostępne są propozycje zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym opracowane przez sieć Miasta dla rowerów. Jak piszą autorzy zmian propozycje zmierzają do: - Pełnej zgodności przepisów prawa o ruchu drogowym z konwencjami...

Straże miejskie czekają
Legislacja

Straże miejskie czekają

26 kwietnia 2007

Na 40. posiedzeniu Sejmu posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Sprawozdawcą był poseł Wojciech Szarama. Projekt przewiduje upoważnienie straży gminnych do kontroli drogowych przy...

Nowela kodeksu drogowego obowiązuje
Legislacja

Nowela kodeksu drogowego obowiązuje

17 kwietnia 2007

Zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, uchwalona 7 marca 2007. Kierowcy mają obowiązek jazdy z zapalonymi światłami mijania przez całą dobę i przez cały rok. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym: “Używanie...

Skutery i motorowery do kodeksu
Legislacja

Skutery i motorowery do kodeksu

17 kwietnia 2007

Są kolejne propozycje zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym - w części dotyczącej rowerzystów i motorowerzystów. W Dziale I Przepisy Ogólne w art. 2 postuluje się rozszerzenie ustępu 47 o ustęp 47a: wózek rowerowy - rower wielośladowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób lub...

Ryzykowna strefa zamieszkania
Legislacja 3

Ryzykowna strefa zamieszkania

17 kwietnia 2007

Postulowane są też zmiany związane ze stosowaniem znaku informacyjnego D-40 "Strefa zamieszkania" – przypomina “Gazeta Wyborcza”. Dlaczego? Ta popularna wizualizacja (na dużej niebieskiej tablicy widnieją: idący pieszy, chłopiec z piłką, samochód i dom) czasami bywa,...

Mogą być ograniczenia dopuszczalnej prędkości
Legislacja

Mogą być ograniczenia dopuszczalnej prędkości

5 kwietnia 2007

Wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Ustawodawca określił, iż Rada Ministrów na wniosek ministra...

Opublikowany przepis o światłach
Legislacja

Opublikowany przepis o światłach

2 kwietnia 2007

W dzienniku ustaw opublikowana została ustawa z 7 marca 2007 r. zmieniająca ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany przewidują, iż od 17 kwietnia br. obowiązywać będzie jazda na światłach mijania przez cały rok. W okresie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej...

Na światłach przez cały rok
Legislacja 6

Na światłach przez cały rok

28 marca 2007

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nakładającą obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały rok. Ustawa wejdzie w życie 14 dnia od daty publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta wprowadza następujące zmiany w ustawie...

Wypaliłeś skręta, utracisz prawo jazdy
Legislacja

Wypaliłeś skręta, utracisz prawo jazdy

27 marca 2007

W kodeksie drogowym pojawi się nowy zapis, pozwalający policji karać kierowców jeżdżących pod wpływem narkotyków. Nad zmianami będą debatowali posłowie z sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji - pisze “Dziennik”. Obecne przepisy nie dawały policji jasnej...

Zmiany w Prawie drogowym
Legislacja

Zmiany w Prawie drogowym

7 marca 2007

Cały rok na światłach. Zamiarem ustawodawcy jest ustanowienie obowiązku używania przez kierującego pojazdem świateł mijania podczas jazdy bez względu na porę roku, dnia i przejrzystość powietrza. Przepis art. 51 ust. 1 w brzmieniu nadanym przez Senat wskazuje więc jednoznacznie, że...