ustawa - Prawo o ruchu drogowym
Przepisy, których oczekujemy w 2009 roku
Legislacja

Przepisy, których oczekujemy w 2009 roku

1 stycznia 2009

1. Od kilku tygodni obowiązują wyższe mandaty karne za niektóre wykroczenia drogowe. Pewnie od połowy przyszłego roku, zaczną obowiązywać nowe, bardziej surowe zasady przydziału punktów karnych. Na razie nad nowymi zasadami ,,punktowania'' kierujących pracuje Komenda Główna Policji....

Opublikowane zmiany kodeksie drogowym
Legislacja

Opublikowane zmiany kodeksie drogowym

18 grudnia 2008

Opublikowano dziennik ustaw nr 223, a w nim zmiany ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja dotyczy pojazdów zabytkowych oraz unikatowych. Obie zmiany obowiązują z dniem 2 stycznia 2009...

Używane z UE zarejestrujemy bez przeglądu
Legislacja

Używane z UE zarejestrujemy bez przeglądu

16 grudnia 2008

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. W Polsce będzie można zarejestrować samochody używane sprowadzone z Unii Europejskiej, na podstawie badania technicznego...

Prezydent podpisał
Legislacja

Prezydent podpisał

8 grudnia 2008

Prezydent RP podpisał ustawy: - z 17 października o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, - z 21 listopada o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie...

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców
Legislacja

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców

7 grudnia 2008

Zagraniczni kierowcy nie będę potrzebowali karty kwalifikacji zastąpi ją odpowiedni kod unijny w prawie jazdy - zakłada przyjęta przez Sejm znowelizowana ustawa o transporcie drogowym i Prawa o ruchu drogowym. Nowela ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument, który...

Komisja Infrastruktury obraduje
Legislacja

Komisja Infrastruktury obraduje

2 grudnia 2008

Obrady Komisji Infrastruktury poświęcone: - rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1385); - rozpatrzeniu Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie...

Rada Ministrów zatwierdziła zmiany opłat ewidencyjnych
Legislacja

Rada Ministrów zatwierdziła zmiany opłat ewidencyjnych

2 grudnia 2008

Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jedna ze zmian zakłada skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku przekazywania na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców...

Większe możliwości rejestracji pojazdów zabytkowych
Legislacja

Większe możliwości rejestracji pojazdów zabytkowych

21 listopada 2008

Sejm przyjął projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zmieniającej ustawę, która zakłada, że właściciel pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego będzie mógł przedstawić do rejestracji oświadczenie. Zgodnie z poprawką, rejestracja pojazdu zabytkowego będzie mogła...

Pojazd zabytkowy z numerem identyfikacyjnym
Legislacja

Pojazd zabytkowy z numerem identyfikacyjnym

20 listopada 2008

Senat przyjął nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy umożliwią nadanie numeru identyfikacyjnego pojazdom zabytkowym, które nie posiadają numeru naniesionego oryginalnie przez producenta. Numer identyfikacyjny pojazdu jest jego podstawową i jedyną cechą pozwalającą na...

Kod w prawie jazdy
Legislacja

Kod w prawie jazdy

20 listopada 2008

Senat poparł nowelizację ustaw - o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie odpowiedniego kodu unijnego w prawie jazdy, który zastąpi kartę kwalifikacji kierowcy. Projekt noweli ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to...

Powtórna rejestracja pojazdu - projekt do komisji
Legislacja

Powtórna rejestracja pojazdu - projekt do komisji

20 listopada 2008

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowany został komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. projekt dotyczy: umożliwienia powtórnej rejestracji pojazdu, wyrejestrowanego w celu rejestracji za...

Zmiany w prawie o ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

19 listopada 2008

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1321 oraz druk nr...

Łatwiej zarejestrować pojazd zabytkowy
Legislacja

Łatwiej zarejestrować pojazd zabytkowy

7 listopada 2008

Sejm przyjął niewielką zmianę do ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dzięki niej łatwiej można będzie zarejestrować niektóre pojazdy zabytkowe. Nowelizacja trafi teraz do...

Tu jest luka prawna
Legislacja 2

Tu jest luka prawna

24 października 2008

Nieletni, który jedzie rowerem lub skuterem musi mieć kartę rowerową lub motorowerową. Dorosłemu czy inaczej mówiąc, pełnoletniemu wystarczy dowód osobisty. I może jechać nawet z prędkością 80 km/godz. - Coś tu nie tak. Dlaczego kandydat na kierowcę samochodu osobowego musi...

Obowiązują zmiany w kodeksie drogowym
Legislacja

Obowiązują zmiany w kodeksie drogowym

25 września 2008

W życie wchodzi nowela ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zmiana wprowadzona została ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Strażacy PSP oraz strażacy ochotnicy otrzymali uprawnienie podawania poleceń i sygnałów...

Uchwalone i projektowane zmiany w prawie drogowym
Legislacja

Uchwalone i projektowane zmiany w prawie drogowym

22 września 2008

Komunikat dla subskrybentów e-PrawaDrogowego W zbiorze aktów prawnych elektronicznePrawoDrogowe wprowadzono następujące zmiany: - dodano rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci...

Projekt CANnRD skierowany do Komisji
Legislacja

Projekt CANnRD skierowany do Komisji

19 września 2008

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierowana została przez Sejm do dalszych prac w komisjach. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - przewiduje m.in. projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, autorstwa PO, skierowany w piątek przez Sejm do dalszych prac w komisjach....

W Sejmie o egzaminatorach
Legislacja

W Sejmie o egzaminatorach

15 września 2008

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy dotyczy wymagań stawianych osobom wykonującym albo zamierzającym wykonywać zawód egzaminatora - osoba ta nie może być karana wyrokiem sądu za...

Ekspert odpowiada na pytania ośrodka
Ekspert wyjaśnia 6

Ekspert odpowiada na pytania ośrodka

14 września 2008

W NEWS’ie nr 263 zostały zamieszczone pytania z zakresu Prawa o ruchu drogowym. Nasz ekspert Jan Zasel podjął próbę odpowiedzi na nie. Oto One: Pytanie (1): Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe holowanie: holujący, holowany czy obaj jednocześnie? Odpowiedź: Przepisy art. 31...

Przeciwko likwidacji punktów karnych
Legislacja

Przeciwko likwidacji punktów karnych

13 września 2008

Projekt zmian w ustawie o ruchu drogowym przewiduje m.in. likwidację punktów karnych za zbyt szybką jazdę. Oznacza to, że piratom drogowym nie będzie już groziła utrata prawa jazdy z powodu notorycznego przekraczania prędkości (za inne wykroczenia punkty zostają). Sankcja ta ma być...