Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność procedur odbierania praw jazdy
Legislacja

Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność procedur odbierania praw jazdy

16 grudnia 2022

Trybunał Konstytucyjny w dniu wczorajszym orzekł niekonstytucyjność przepisów ustawy o kierujących pojazdami na podstawie których starosta, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji wydaje decyzję zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/godz., także przewożenie niedozwolonej liczby pasażerów. Kwestią zasadniczą była wątpliwość czy podstawą takiej decyzji może być wyłącznie informacja policjanta. Trybunał ustał konieczność "prawdziwych ustaleń faktycznych, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej". Teraz ustawodawca musi określić nowy tryb i środki prawne umożliwiające wyjaśnienie okoliczności dotyczących podstawy ukarania.

RPO wniósł o kasację ws. stłuczki na rondzie
Legislacja

RPO wniósł o kasację ws. stłuczki na rondzie

16 lipca 2021

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek o kasację na korzyść kierowcy ukaranego grzywną w trybie nakazowym - czyli bez prowadzenia rozprawy. Kara dotyczyła kolizji drogowej i opuszczenie jej miejsca przez uczestnika. Sąd nie dopatrzył się wątpliwości i wydał wyrok właśnie w trybie nakazowym. RPO podnosi jednak wątpliwość co do zarzutu opuszczenia miejsca zdarzenia.

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami
Legislacja

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o kierujących pojazdami

14 kwietnia 2021

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Przywołanym przepisom zarzucono brak podstawowych gwarancji proceduralnych dla osób, którym zatrzymano prawo jazdy. Podniesiono, iż wyłącznym dowodem staje się tu informacja organu kontroli ruchu drogowego.

Zakaz prowadzenia pojazdów obligatoryjny
Legislacja

Zakaz prowadzenia pojazdów obligatoryjny

8 kwietnia 2021

Sąd Najwyższy w dniu 30. marca br. wydał ważny wyrok w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kierowców siadających za kierownicę po spożyciu alkoholu. Uzasadnia, iż obligatoryjne jest orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Opinie w sprawie zniesienia prawa do odmowy przyjęcia mandatu
Legislacja

Opinie w sprawie zniesienia prawa do odmowy przyjęcia mandatu

23 lutego 2021

W Sejmie na pierwsze czytanie czeka poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Niezwykle kontrowersyjny znoszący prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego. Tymczasem Kancelaria Sejmu opublikowała opinie: Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezydium NRA, Krajową Radę Radców Prawnych i inne. Według autorów przywołanych rozwiązanie może być niekonstytucyjne

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany
Legislacja

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany

6 października 2020

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował kolejną kasację do Sądu Najwyższego, wystąpił w imieniu obywatela, skazanego za prowadzenie samochodu mimo odebrania mu prawa jazdy. Rzecznik wnosi o zwrot sprawy Sądowi Rejonowemu, który powinien ją rozpatrzeć nie w trybie nakazowym, ale na zasadach ogólnych, czyli na rozprawie z udziałem podsądnego.

Odszkodowanie do końca życia
Przegląd prasy

Odszkodowanie do końca życia

3 czerwca 2019

Sąd Najwyższy w swoim wyroku orzekła, iż ofiara wypadku może żądać zadośćuczynienia (od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń) za stwierdzone wcześniej szkody także w przyszłości, praktycznie do końca życia poszkodowanego.

Resort w sprawie „wadliwej interpretacji”
Legislacja

Resort w sprawie „wadliwej interpretacji”

24 maja 2019

Grupa posłów pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji czy planuje wycofanie „wadliwej interpretacji”. Sprawa dotyczy zatrzymania prawa jazdy. J. Zieliński podsumowuje: „nie ma podstaw do zmiany dotychczasowej interpretacji”.

Fałszywe oświadczenie we wniosku o wydanie prawa jazdy będzie karane więzieniem
Legislacja

Fałszywe oświadczenie we wniosku o wydanie prawa jazdy będzie karane więzieniem

11 maja 2018

Na 62. posiedzeniu Sejmu RP posłowie uchwalili ustawę zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami. I tak w oparciu o zapisane w ustawie przepisy, od 4 czerwca 2018 r. złożenie fałszywego oświadczenia powoduje odpowiedzialność karną. Dotychczasowy stan prawny nie pozwalał na ukaranie osoby składającej nieprawdziwe oświadczenie.

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy
News tygodnia

Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy

16 lutego 2018

Jest wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt: II KK 30/18) w sprawie kasacji skierowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?
Legislacja

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?

11 lipca 2017

Wakacje, odpoczywamy także w lesie. Pamiętajmy, iż jadąc samochodem leśną drogą, dostępną dla użytkowników ruchu, w stanie nietrzeźwości także możemy zostać skazani jak za popełnienie przestępstwa. Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim postępowaniu sygn. III KK 472/16. 

Straż gminna (miejska) ma prawo wymagać wskazania kierującego
Legislacja

Straż gminna (miejska) ma prawo wymagać wskazania kierującego

30 września 2014

(503-37-38) Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, która kończy spór prawny, który toczyły pomiędzy sobą sądy. Prokurator generalny, twierdził, że nie można karać za taką odmowę, sądy wydawały różne wyroki. Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego orzekł, że straż...

Maciej Wroński: „Od uchwały do uchwały - Czy Sąd Najwyższy uwziął się na przewoźników?
Legislacja

Maciej Wroński: „Od uchwały do uchwały - Czy Sąd Najwyższy uwziął się na przewoźników?

16 czerwca 2014

Poważne problemy przewoźników związane z podróżami służbowymi kierowców zaczęły się już przed laty. 19 listopada 2008 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. II PZP 11/08), w której uznał, że kierowca transportu międzynarodowego, odbywający podróże w ramach wykonywania...

Sąd Najwyższy bez decyzji w sprawie obniżenia kary dla pijanych rowerzystów
Legislacja

Sąd Najwyższy bez decyzji w sprawie obniżenia kary dla pijanych rowerzystów

30 kwietnia 2014

Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów rozpatrzyła (sygn. I KZP 6/14) czy wobec braku uwzględnienia w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1247) reguł...

SN o kluczykach w płaszczu pozostawionym w szatni i rażącym niedbalstwie
Legislacja

SN o kluczykach w płaszczu pozostawionym w szatni i rażącym niedbalstwie

10 stycznia 2014

Sąd Najwyższy nie wykluczył możliwości wypłaty odszkodowania z AC za kradzież samochodu, nawet jeżeli kierowca zostawił kluczyki w płaszczu na ogólnodostępnym wieszaku i dzięki temu doszło do kradzieży. Sprawa dotyczyła kobiety, która samochód pozostawiła na parkingu, a kluczyki...

Fotoradary w Sądzie Najwyższym
Legislacja

Fotoradary w Sądzie Najwyższym

23 września 2013

Do Sądu Najwyższego trafiła pierwsza kasacja w sprawie ukarania kierowcy przez straż miejską na podstawie zdjęć ze stacjonarnego fotoradaru - poinformowała Prokuratura Generalna. W ocenie PG straże miejskie nie mają prawa wykorzystywać takich urządzeń. "W prawie karnym konkretne...

Za brak pasów niższe zadośćuczynienie
Legislacja

Za brak pasów niższe zadośćuczynienie

12 września 2013

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie, którą wniósł mąż zmarłej wskutek wypadku drogowego małżonki. Orzeczono, iż dostanie on o połowę niższe odszkodowania, gdyż ofiara wypadku przyczyniła się do wypadku. Źródłem sprawy był pozew wytoczony PZU przez mieszkańca woj....

Sąd Najwyższy: o włamaniu do otwartego auta
Legislacja

Sąd Najwyższy: o włamaniu do otwartego auta

1 listopada 2012

(Fot.: PD@N 445-36) Na parking pod Centrum Handlowym “Trzy Stawy” w Katowicach przyszedł złodziej - Michał K. Miał przy sobie skaner częstotliwości, na których pracują różne urządzenia elektroniczne, w tym piloty do centralnych zamków samochodów -...

Powinna być niższa opłata za przejazd remontowanej autostrady
Legislacja

Powinna być niższa opłata za przejazd remontowanej autostrady

14 lipca 2012

Sąd Najwyższy wydał wyrok (13 lipca 2012), w którym orzekł, iż opłaty za przejazd podczas remontu autostrad powinny być niższe od tych określonych w cenniku. Rozpatrywana sprawa dotyczyła decyzji UOKiK (z kwietnia 2008 r.). Spółka Stalexport Autostrada Małopolska pobierała pełne...

Pijani kierowcy łamiący zakaz prowadzenia pojazdów
Legislacja

Pijani kierowcy łamiący zakaz prowadzenia pojazdów

19 stycznia 2012

Sąd Najwyższy odpowiadając na pytania prawne sądów w Olsztynie i Świdnicy rozstrzygnął w sprawie karania pijanych kierowców łamiących zakaz prowadzenia pojazdów. Skazani raz pijani kierowcy, którzy naruszyli zakaz prowadzenia pojazdów i znów trafili za to samo przed sąd, powinni...