stacja kontroli pojazdów
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym podpisana
Legislacja

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym podpisana

25 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 25 sierpnia 2015 r. INFORMACJA W SPRAWIE ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowa ustawa rozszerza...

Zmiany ważne dla stacji kontroli pojazdów, służb mundurowych oraz strażaków
Legislacja

Zmiany ważne dla stacji kontroli pojazdów, służb mundurowych oraz strażaków

3 sierpnia 2015

(521- 33 fot. Rafał Zambrzycki) Na swoim 98. posiedzeniu Sejm RP postanowił: Po 1 stycznia 2016 r. m.in. szkoły samochodowe nadal będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów. Umożliwić ma to nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która pozwoli podmiotom...

Chcą katalogu podmiotów związanych z kontrolą pojazdów
Legislacja

Chcą katalogu podmiotów związanych z kontrolą pojazdów

3 maja 2015

Komisja Infrastruktury jest autorem komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przedstawicielem wnioskodawców ustalono posła Arkadiusza Litwińskiego. Projekt dotyczy określenia katalogu podmiotów, które będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów (SKP):...

Stacje kontroli pojazdów prowadzone przez podmioty inne niż przedsiębiorcy
Legislacja

Stacje kontroli pojazdów prowadzone przez podmioty inne niż przedsiębiorcy

20 marca 2015

Kancelaria Sejmu RP odnotowała zgłoszenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W imieniu Komisji Infrastruktury wystąpił poseł Arkadiusz Litwiński. Zmiana dotyczy umożliwienie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące...

Nowela jest i już obowiązuje, druku nadal nie ma
Legislacja

Nowela jest i już obowiązuje, druku nadal nie ma

25 grudnia 2014

25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na ministra właściwego do spraw transportu obowiązek określenia wzoru wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzoru wniosku o...

Komputerowa baza stanu liczników samochodowych
Legislacja 2

Komputerowa baza stanu liczników samochodowych

14 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 481-2-19) W życie weszły wyczekiwane przez wielu kierowców przepisy, które mają ukrócić proceder cofania liczników samochodów. Rozporządzenie ministra transportu narzuca na stacje kontroli pojazdów obowiązek rejestrowania w komputerowej bazie stanu licznika przy...

Czy w Polsce będzie problem z kupnem używanych aut?
Legislacja 1

Czy w Polsce będzie problem z kupnem używanych aut?

4 sierpnia 2013

Czy w Polsce będziemy mieli problem z kupnem używanych aut? Do Sejmu trafił projekt, który na celu ma wyhamowanie tego dynamicznego sektora gospodarki. I nie jest to kolejny pomysł polityków, a ... dilerów samochodowych - informuje Onet.pl Jak poinformowało Stowarzyszenie Dilerów Audi i...

Pojazd z drobnymi usterkami został dopuszczony do ruchu
Legislacja

Pojazd z drobnymi usterkami został dopuszczony do ruchu

7 listopada 2012

(Fot.: PD@N 446-14jm) Od 8 października br. obowiązują nowe zasady przeglądów na stacjach kontroli pojazdów (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów...

Cennik badań diagnostycznych
Legislacja

Cennik badań diagnostycznych

11 października 2012

Henryk Kmiecik, poseł RP złożył interpelację (nr 8181) w sprawie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i obowiązującego cennika badań diagnostycznych. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czytamy w niej,...

Przeciwko podwyżce opłat za usługi stacji kontroli pojazdów
Legislacja 2

Przeciwko podwyżce opłat za usługi stacji kontroli pojazdów

15 marca 2012

Anna Sobecka, aktywna posłanka złożyła do ministra transportu interpelację nr 2609 w sprawie projektu podwyższenia opłat za usługi stacji kontroli pojazdów. O projekcie nowego cennika informujemy w tekście poświęconym propozycji Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, która została...

Propozycja nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów
Legislacja

Propozycja nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów

12 marca 2012

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów złożyła w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. W wystąpieniu nawiązując do trwających w ministerstwie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu...

Szkolenie diagnostów samochodowych
Ogłoszenia

Szkolenie diagnostów samochodowych

11 marca 2012

(Fot.: PD@N...

O nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów
Legislacja

O nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów

28 kwietnia 2011

Redakcja “WARTO WIEDZIEĆ” donosi: W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa na bieżąco o sporze między Ministrem Infrastruktury a Związkiem Powiatów Polskich dotyczącym projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników...

Nowela przepisów ws. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
Legislacja

Nowela przepisów ws. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

21 lutego 2011

Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Działania te są efektem raportu Najwyższej Izby Kontroli z kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego, która...

Specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów?
Legislacja

Specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów?

1 lutego 2011

Ministerstwo Infrastruktury - w wyniku zaleceń raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym badań technicznych pojazdów - zaproponowało trzy nowe stanowiska w samorządach. Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zakłada dodanie do listy stanowisk...

Opłaty na stacjach kontroli będą zmienione
Legislacja

Opłaty na stacjach kontroli będą zmienione

7 września 2009

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badan technicznych pojazdów. Nowela realizuje delegacje zawarte w art. 84a...

O kształceniu diagnostów
Legislacja

O kształceniu diagnostów

16 czerwca 2009

Kandydaci na specjalistów od badań technicznych pojazdów zapłacą więcej za egzamin. Minister infrastruktury chce zmienić rozporządzenie regulujące sprawy tej profesji. Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Zanim kandydat do zawodu diagnosty trafi do stacji badań...

Nielegalnie działające stacje diagnostyczne
Przegląd prasy

Nielegalnie działające stacje diagnostyczne

9 kwietnia 2009

Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że aż 185 tys. właścicieli samochodów w Polsce może mieć kłopot, bo wykonało przegląd w działających nielegalnie stacjach diagnostycznych. Na czym polega nielegalność? Właściciele stacji przez wiele miesięcy nie odnawiają pozwolenia...

Szerszy zakres badań technicznych
Legislacja

Szerszy zakres badań technicznych

12 sierpnia 2008

Podstawowe stacje kontroli pojazdów będą mogły sprawdzać stan techniczny samochodów zasilanych gazem, sprowadzonych z zagranicy, a także aut powypadkowych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, który...

Uprawnienia stacji kontroli pojazdów
Legislacja

Uprawnienia stacji kontroli pojazdów

31 lipca 2008

Podstawowe stacje kontroli pojazdów po sprzedaniu innej firmie tracą swoje uprawnienia – informuje “Rzeczpospolita”. Dotyczy to szczególnie tych stacji kontroli pojazdów, które mają rozszerzone uprawnienia diagnostyczne. Chodzi o stacje, które przed 21 sierpnia 2004 r....