rejestracja pojazdów
Rejestracja pojazdów zabytkowych trudniejsza
Legislacja

Rejestracja pojazdów zabytkowych trudniejsza

19 lutego 2018

Do Rządowego Centrum Legislacji – z datą utworzenia 15 lutego 2018 r. - trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. 

Zamieszanie z PL-ką
Legislacja

Zamieszanie z PL-ką

16 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie weszło rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). 

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja
Legislacja

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja

27 grudnia 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów

20 grudnia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). 

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych

7 listopada 2017

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe rozporządzenie w sprawie dowodów rejestracyjnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie dowodów rejestracyjnych

2 listopada 2017

W Dzienniku Ustaw opatrzonym datą 30 października 2017 r. pod pozycją nr 2014 opublikowane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych. 

Nowelizacja kodeksu drogowego uchwalona
Legislacja

Nowelizacja kodeksu drogowego uchwalona

29 października 2017

Podczas trzeciego, ostatniego dnia 50. posiedzenia Sejmu (25-27.10.2017 r.) posłowie uchwalili 17 ustaw. Wśród nich dotyczącą nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzi tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. 

Posłowie pracują nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Posłowie pracują nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym

26 października 2017

Na 50. Posiedzeniu Sejmu RP, które zaplanowano na 25, 26 i 27 października posłowie kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1543). Projekt zakłada wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów. 

Wraca rządowy projekt nowelizacji
Legislacja

Wraca rządowy projekt nowelizacji

12 października 2017

W dniu wczorajszym parlamentarna Komisja Infrastruktury rozpatrywała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543). Dokument przedstawiał przewodniczący podkomisji poseł Rafał Weber. 

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.
Legislacja

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.

23 sierpnia 2017

W sprawie legalności podania numeru rejestracyjnego pojazdu podczas uiszczenia opłaty za parkowanie w miastach do resortu infrastruktury interpelację zaadresował poseł Rajmund Miller. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Dzienniku Gazeta Prawna” pt.: „Szykują się skargi na parkometry” pytał o legalność żądania podania numeru rejestracyjnego w trakcie procedury uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu.

REWACO. Trochę samochodu, trochę motocykla
Przegląd prasy

REWACO. Trochę samochodu, trochę motocykla

14 sierpnia 2017

RAWECO, nadal wzbudza zainteresowanie. To motocykl szczególny, budowany od ponad 25 lat. 

Małe tablice trafiły do rozporządzeń
Legislacja

Małe tablice trafiły do rozporządzeń

24 lipca 2017

W opublikowanym z datą 17 lipca br. projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającym rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych przewidziano zmiany dotyczące wielkości tablic rejestracyjnych.

Nowych jednośladów mniej
Statystyka

Nowych jednośladów mniej

13 lipca 2017

Liczba rejestracji nowych jednośladów w Polsce w czerwcu była co prawda wyższa niż w maju tego roku, ale sporo mniejsza niż w czerwcu roku ubiegłego. Rynek po pierwszym półroczu spada o ponad 16 procent - zwraca uwagę SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego.

Będzie nowa forma czasowej rejestracji pojazdów
Legislacja

Będzie nowa forma czasowej rejestracji pojazdów

25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej profesjonalną rejestrację pojazdów.

Projekt w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz tablic rejestracyjnych – wyślij komentarz
Legislacja 1

Projekt w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz tablic rejestracyjnych – wyślij komentarz

25 kwietnia 2017

Opublikowano, sygnowany datą 20. kwietnia 2017 r., projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. 

Czasowe wycofanie pojazdu – już w Sejmie
Legislacja

Czasowe wycofanie pojazdu – już w Sejmie

29 marca 2017

Do Kancelarii Sejmu, jako wniesiony projekt ustawy, któremu jeszcze nie został nadany numer druku (przed opiniami Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych), trafił projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym. To kolejny projekt w tej sprawie rozszerzający możliwość wyrejestrowania pojazdu. 

Pojazdy typu „sam”: zmian prawa nie będzie
Legislacja 1

Pojazdy typu „sam”: zmian prawa nie będzie

26 lutego 2017

O interwencję w sprawie pojazdów typu „sam” prosił ministra infrastruktury poseł Paweł Grabowski (interpelacja nr 8849). Konkretnie chodzi tu o możliwości ich rejestracji, których rejestracja od końca 2013 r. obarczona jest – jak uzasadnia poseł – nie tylko wysokimi opłatami lecz także uciążliwą procedurą administracyjną. 

Resort o czasowej rejestracji pojazdów
Legislacja

Resort o czasowej rejestracji pojazdów

4 stycznia 2017

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA: 4 stycznia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa skierował do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zmian do ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją i badaniem pojazdów poprzez wprowadzenie do prawa krajowego nowej formy czasowej rejestracji pojazdów, zwanej profesjonalną rejestracją pojazdów.

CEPiK: tzw. słownikowanie danych od 1 stycznia 2017
Przegląd prasy

CEPiK: tzw. słownikowanie danych od 1 stycznia 2017

5 grudnia 2016

Marki pojazdów wprowadzane do systemu CEPiK będą musiały być zgodne ze słownikami Instytutu Transportu Samochodowego (551-98 fot. J. Michasiewicz) Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spotkali się z zarządem Związku Powiatów...

Resort popiera propozycję czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego
Legislacja

Resort popiera propozycję czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego

1 grudnia 2016

(551-83 fot. A. Gajlewicz) Dobrą wiadomością - dla miłośników pojazdów osobowych młodszych niż 40.lat, którzy te odbudowują lub przechowują nieodbudowane; używanych sezonowo motocykli lub poszkodowanych w wypadkach drogowych - jest informacja podsekretarza stanu w resorcie...