badania lekarskie
Resort zdrowia wskazał na ministra infrastruktury
Legislacja

Resort zdrowia wskazał na ministra infrastruktury

23 lutego 2018

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józef Król odpowiedział na interpelację nr 18357 posłanki Mirosławy Nykiel w sprawie wprowadzenia cyklicznych badań okulistycznych dla kierowców. 

Kandydat na kierowcę z orzeczeniem lekarskim
Legislacja

Kandydat na kierowcę z orzeczeniem lekarskim

4 lutego 2018

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wydanego oczywiście na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Maciej Wroński. Poselska inicjatywa - coroczne badanie lekarskie wszystkich kierowców
Ekspert wyjaśnia

Maciej Wroński. Poselska inicjatywa - coroczne badanie lekarskie wszystkich kierowców

27 stycznia 2018

Felieton. Maciej Wroński. Poselska inicjatywa - coroczne badanie lekarskie wszystkich kierowców

A jednak. Są działania w sprawie badań lekarskich
Legislacja

A jednak. Są działania w sprawie badań lekarskich

22 listopada 2017

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król informuje, iż „Minister Zdrowia ponownie wystąpił do Ministra Transportu i Budownictwa z propozycją wprowadzenia poniższych zmian w ustawie”.

Starzejące się społeczeństwo a bezpieczeństwo na drogach
Legislacja

Starzejące się społeczeństwo a bezpieczeństwo na drogach

14 listopada 2017

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz zaprezentował stanowisko resortu w sprawie zależności starzenia się społeczeństwa na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Podwyżki cen za badania lekarskie raczej nie będzie
Legislacja

Podwyżki cen za badania lekarskie raczej nie będzie

15 marca 2017

Poseł Mieczysław Miazga interpelował (interpelacja nr 9917) w sprawie podwyższenia wysokości opłaty przewidzianej w art. 81 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o kierujących pojazdami w sytuacjach wymagających zwiększenia ilości badań specjalistycznych i analiz laboratoryjnych.

Obniżenie opłat za badania lekarskie - merytorycznie nieuzasadnione
Legislacja 1

Obniżenie opłat za badania lekarskie - merytorycznie nieuzasadnione

12 sierpnia 2016

Opłaty za badania i ponowne badania lekarskie kierowców zostały ustalone i określone stosownym rozporządzeniem i obowiązują od 21 lipca 2014 r. Wówczas media zgodnie grzmiały: to czterokrotna podwyżka, szkoły jazdy stracą klientów itd. Od tego czasu resort zdrowia regularnie...

Prawo jazdy będzie tańsze?
Legislacja

Prawo jazdy będzie tańsze?

27 czerwca 2016

Grupa posłów wystąpiła do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z wnioskiem o zmianę rozporządzenia dot. obowiązkowych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców. Lekarze znów mogliby sami ustalać cenę badania. Teraz jest ona stała i wynosi 200 zł. Chodzi tu o nowelę...

ITS: Zestresowani jeżdżą agresywniej
Przegląd prasy

ITS: Zestresowani jeżdżą agresywniej

18 maja 2016

W Instytucie Transportu Drogowego w Warszawie odbyła się konferencja pn.: “Skłonności do zachowań agresywnych oraz ich związek z prowadzeniem pojazdu wśród kierowców flotowych”. Licznie przybyłych powitał dyrektor ITS Marcin Ślęzak (fot. 1), następnie o problemach...

Miejsce seniora w ruchu drogowym
Przegląd prasy

Miejsce seniora w ruchu drogowym

7 maja 2016

(538-8) Seniorzy stanowią dużą część uczestników ruchu drogowego. Niestety, w 2015 r. prawie 30% ofiar śmiertelnych wypadków stanowiły starsze osoby. Wraz z wiekiem zazwyczaj przychodzi ostrożność i rozwaga, ale też wolniejsza adaptacja do warunków drogowych,...

Zastrzeżenia do stanu zdrowia kierowcy
Legislacja

Zastrzeżenia do stanu zdrowia kierowcy

4 stycznia 2016

Nasz Czytelnik zapytał, co zrobić, aby chora na padaczkę sąsiadka - niestety kierowca – została ponownie przebadana. I tu odpowiedź znajdujemy w wyroku Sądu Administracyjnego w Gdańsku: sygnatura akt III SA/Gd 249/15 (z dnia 19 sierpnia 2015 r.). W sentencji czytamy, iż uzyskanie...

RPO w sprawie badań nietrzeźwych kierowców
Legislacja

RPO w sprawie badań nietrzeźwych kierowców

28 października 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia obowiązku przeprowadzania badań lekarskich każdej osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Policji. Brak takiego obowiązku, a co za tym idzie brak obowiązku dokumentowania stanu zdrowia osoby przyjmowanej pod...

Instruktorzy muszą okresowo poddawać się badaniom lekarskim
Legislacja

Instruktorzy muszą okresowo poddawać się badaniom lekarskim

31 sierpnia 2015

Ustawa o kierujących pojazdami nie zawiera przepisu ustanawiającego obowiązek przeprowadzania badań lekarskich z uwagi na osiągnięcie określonego wieku. Wyjątek stanowią instruktorzy, którzy muszą poddawać się badaniom okresowo w wieku: do 60 lat - co 5 lat; powyżej 60 lat - co 30...

Kierowca kierowany na badania lekarskie, nawet gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo choroby
Legislacja

Kierowca kierowany na badania lekarskie, nawet gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo choroby

9 sierpnia 2015

(521-24) Skierowanie kierowcy na badania lekarskie może nastąpić, gdy jest prawdopodobne, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, nie jest natomiast wymagana pewność w tym zakresie - czytamy w sentencji wyroku Wojewódzkiego...

Zmienimy przepisy dotyczące potrajania czynności badania lekarskiego - obiecuje resort
Legislacja

Zmienimy przepisy dotyczące potrajania czynności badania lekarskiego - obiecuje resort

21 maja 2015

Resort transportu odpowiedział na interpelację nr 32394 w sprawie niepotrzebnego wymogu potrójnych badań lekarskich i psychologicznych dla instruktorów prawa jazdy, instruktorów techniki jazdy i egzaminatorów, którą zgłosiła posłanka Barbara Babula. Odpowiedzi udzielił Zbigniew...

Legalnie bez pasów bezpieczeństwa, czyli z zaświadczeniem
Legislacja

Legalnie bez pasów bezpieczeństwa, czyli z zaświadczeniem

21 maja 2015

(518-36) Z dniem 15 maja br. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. I tak na postawie art. 39 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym określono wzór zaświadczenia lekarskiego o...

W sprawie opłat za badania lekarskie
Legislacja 1

W sprawie opłat za badania lekarskie

6 maja 2015

(517-43 fot. Tomasz Dziedzic Biuro Poselskie J. Lassoty) Grupa posłów: Lidia Gądek i Józef Lassota (na fot.) wystąpili z interpelacją (nr 31629) w sprawie opłat za badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców. Adresatowi - ministrowi zdrowia - zwrócono uwagę...

Skierowanie na badania tylko w uzasadnionych przypadkach
Legislacja

Skierowanie na badania tylko w uzasadnionych przypadkach

17 marca 2015

WSA w Krakowie w swoim wyroku z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. III SA/Kr 2083/14) orzekł, iż skierowanie kierowcy na badania lekarskie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy. Nie wystarczą zatem same wątpliwości, iż...

Nie ma przepisów, które zakazują jazdy chorym
Legislacja

Nie ma przepisów, które zakazują jazdy chorym

16 marca 2015

Lekarze i eksperci ruchu drogowego ostrzegają, że nie ma przepisów, które zakazują jazdy chorym. Dzisiaj bez problemu jeździć mogą osoby z: padaczką, Parkinsonem czy wadą wzroku i słuchu - czytamy w “REGIOMOTO.pl”. - Kłopot jednak - przyznaje Ryszard Fonżychowski ze...

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy
Legislacja

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy

24 lutego 2015

Jaka jest podstawa zapisu określającego właściwość miejscową wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - pyta poseł Antoni Bądek. Sprawa dotyczy zapisu wprowadzonego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie...